Công cụ trực tuyến đã có sẵn dành cho các chủ nhà và người thuê nhà để báo cáo thiệt hại từ các cơn bão gần đây

Bài Báo
This photo shows Bureau of Development Services inspectors outside a house that sustained damage from a fallen tree.
Công cụ tự đánh giá này hỗ trợ các nỗ lực nhằm hiểu mức độ thiệt hại tài sản trên toàn thành phố và tìm nguồn hỗ trợ thảm họa của liên bang và tiểu bang.
Được phát hành

Thành phố Portland đã triển khai một công cụ trực tuyến cho các chủ nhà và người thuê nhà để họ báo cáo thiệt hại đối với các tòa nhà do các cơn bão tuyết và băng giá trong Tháng Một 2024.

Các cư dân, người thuê nhà và chủ nhà ở Portland được khuyến khích chia sẻ thông tin để giúp Thành phố khắc phục hậu quả thiên tai này.

Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Portland thu thập thông tin được cung cấp qua công cụ đánh giá này và sử dụng thông tin này để giúp mang lại một bức tranh hoàn thiện về thiệt hại xảy ra do cơn bão ở Portland. Thông tin này cũng giúp xin hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa từ tiểu bang và liên bang.

Việc chia sẻ thông tin với Thành phố thông qua công cụ trực tuyến này không đảm bảo sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ các tổ chức cứu trợ thảm họa của địa phương, tiểu bang, hay liên bang để giúp sửa chữa các bất động sản.

Công cụ này bổ trợ cho công việc kiểm tra của các thanh tra viên từ Cục Dịch vụ Phát triển, là người thực hiện các đánh giá thiệt hại tài sản trên toàn Portland.

Có thêm thông tin để giúp sửa chữa các bất động sản bị hư hại tại trang web của Thành phố Portland. Không phải tất cả các hạng mục sửa chữa đều cần giấy phép, nhưng Cục Dịch vụ Phát triển sẽ đẩy nhanh việc xử lý giấy phép cần thiết để sửa chữa các hư hại từ các cơn bão gần đây.

Một đường liên kết đến công cụ tự đánh giá thiệt hại được cung cấp dưới đây.

Chia sẻ thông tin về thiệt hại đối với tài sản của quý vị