Điều kiện để Miễn các loại Phí: Xin Giấy phép và Miễn Lệ phí Sử dụng Đất

Dịch vụ
Xin giấy phép xây dựng và miễn lệ phí sử dụng đất.
​ Miễn phí BDS dựa trên khó khăn tài chính và thu nhập thấp. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể xin miễn thu phí giấy phép xây dựng và phí sử dụng đất. Tìm thêm những gì bao gồm trong yêu cầu miễn phí BDS của quý vị và nơi gửi yêu cầu.
Trên trang này

Chương trình miễn lệ phí giấy phép BDS hỗ trợ: 

  • những khách hàng đủ điều kiện cho thu nhập thấp hoặc gặp khó khăn về tài chính cần hỗ trợ 

  • các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng  

  • các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ những người đủ điều kiện thu nhập thấp 

Giám đốc Dịch vụ Phát triển xem xét từng giấy phép xây dựng và miễn phí sử dụng đất. Giám đốc cũng xem xét các mục tiêu của chúng tôi để thu hồi chi phí từ việc xem xét và kiểm tra các dự án. 
​ Tất cả những gì Giám đốc tính đến khi xem xét giấy phép xây dựng và yêu cầu miễn tiền sử dụng đất được liệt kê dưới đây. 

Quy trình xét duyệt miễn tiền sử dụng đất và giấy phép xây dựng  

  1. Chúng tôi theo dõi tất cả các trường hợp miễn giấy phép xây dựng và tiền sử dụng đất trong năm tài chính. Chúng tôi xem xét các yêu cầu mới cùng với các hoạt động của Văn phòng, nhân sự và tình trạng doanh thu. Thu nhập của chúng tôi dựa vào lệ phí cấp giấy phép.  

  2. Người nộp đơn xin giấy phép xây dựng và miễn tiền sử dụng đất dựa trên khó khăn tài chính hoặc thu nhập thấp phải chứng nhận tổng thu nhập hàng năm và quy mô hộ gia đình. Chúng tôi sử dụng bảng đánh giá Nhà ở và Phát triển Đô thị hàng năm (HUD) Hộ gia đình Thu nhập trung bìnhđể xác định tính đủ điều kiện. Tính đủ điều kiện hiện tại để nhận miễn các khoản phí được đặt ở mức 80% khu vực Thu nhập Gia đình Trung bình.

Chúng tôi có thể đình chỉ miễn giấy phép và tiền sử dụng đất bất cứ lúc nào với sự chấp thuận của Ủy viên Phụ trách và Giám đốc Dịch vụ Phát triển.  
​ 

Xin miễn phí giấy phép xây dựng và phí sử dụng đất  

Quý vị có thể gửi email cho chúng tôi để nộp đơn xin miễn lệ phí BDS
​Hoặc, nộp đơn qua đường bưu điện:  

Dịch vụ Phát triển ATTN: Giám đốc  

1900 SW Fourth Avenue Suite 5000 
Portland, OR 97201 

Các tài liệu cần bao gồm trong đơn yêu cầu miễn lệ phí giấy phép xây dựng của quý vị  

Quý vị phải chứng minh rõ ràng sự cần thiết của việc miễn lệ phí giấy phép BDS. Bao gồm tài liệu tài chính và các tài liệu hỗ trợ khác với yêu cầu. Một số ví dụ về các tài liệu cần bao gồm trong yêu cầu xin miễn phí giấy phép BDS của quý vị:  

  • các đơn khai thuế 

  • sao kê ngân hàng 

  • IRS 501c3 

Các thông tin tài chính của quý vị sẽ được giữ bí mật trong phạm vi cho phép theo luật hồ sơ công khai của Oregon.

Bao gồm một ước tính về giấy phép và hoặc phí sử dụng đất khi quý vị nộp đơn. Nhiều dự án xây dựng dựa vào kết quả của việc sử dụng đất. Phí sử dụng đất sẽ được xem xét đầu tiên. Chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ yêu cầu miễn lệ phí giấy phép nào sau khi hoàn thành thủ tục sử dụng đất. 

Giám đốc xác định xem những người nộp đơn có đáp ứng đủ điều kiện để được miễn giấy phép và tiền sử dụng đất hay không. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thư. Thông báo giải thích nếu yêu cầu của bạn được chấp thuận một phần, toàn bộ hay bị từ chối, và bao gồm lý do đưa ra quyết định. 

Các câu hỏi về giấy phép xây dựng và miễn tiền sử dụng đất  

Vui lòng email chúng tôi với bất kỳ câu hỏi hoặc gọi số điện thoại Hỏi đáp Chung của chúng tôi.