Chương Trình Trao Quyền Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Thông tin
Interior of a local Brazilian restaurant with the two owners posing behind the counter.
Chương trình Trao quyền cho Doanh nghiệp Nhỏ hỗ trợ các chủ doanh nghiệp người Da đen, người Bản địa và người da màu và các chủ doanh nghiệp có khuyết tật được ADA công nhận, những người đã gặp phải những rào cản trong quá trình xem xét.  
Trên trang này

Chương trình này cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhỏ trong việc xin giấy phép cho các dự án của họ, để họ có thể tiếp tục vận hành công việc kinh doanh của mình.   

Cách chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị 

  • Kết nối các chủ doanh nghiệp nhỏ với các nguồn hỗ trợ cộng đồng 

  • Trao quyền cho các chủ doanh nghiệp nhỏ với thông tin cần thiết trước khi ký hợp đồng thuê 

  • Nghiên cứu các quy chuẩn và quy tắc dành cho khách hàng  

  • Làm việc với khách hàng để tìm ra các phương án giải quyết các câu hỏi về việc cấp giấy phép và xây dựng 

  • Khi cần, chúng tôi sẽ làm việc với quý vị từ đầu đến cuối dự án của quý vị 

Cách Đăng ký 

Đăng ký cho chương trình Trao quyền cho Doanh nghiệp Nhỏ trực tuyến

  • Chúng tôi tập trung phục vụ cho người Da đen, người Bản địa, người Da màu và người khuyết tật. Vui lòng điền vào biểu mẫu của chúng tôi để được xem xét tham gia chương trình.  Việc điền vào biểu mẫu này không có nghĩa là quý vị sẽ được chấp nhận vào chương trình.   

  • Chúng tôi sẽ xem xét thông tin của quý vị và liên hệ với quý vị trong vòng 2 ngày làm việc.  

  • Nếu quý vị được chấp nhận vào chương trình, chúng tôi sẽ thiết lập một cuộc họp.  

Tại sao lại là các Doanh nghiệp Nhỏ  

Các doanh nghiệp nhỏ là huyết mạch để thúc đẩy các nền kinh tế hùng mạnh, giữ tiền ở gần nhà và hỗ trợ các khu dân cư và cộng đồng. Các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da màu và các chủ doanh nghiệp là người khuyết tật trước đây thường ít được tiếp cận với tín dụng, các nguồn hỗ trợ của chính phủ và ít có khả năng chống chọi với việc mất thu nhập. Quan trọng là những doanh nghiệp này không chỉ là nhà cung cấp các dịch vụ quan trọng trong các cộng đồng không được phục vụ đầy đủ; họ cũng đóng vai trò là nguồn việc làm và thu nhập chính trong các cộng đồng da màu.  

Việc các cộng đồng này nhận được sự hỗ trợ đặc biệt, nhanh chóng và linh hoạt để tồn tại và phục hồi sau đại dịch là điều vô cùng quan trọng. Việc không hỗ trợ họ sẽ làm gia tăng các chênh lệch vốn đã không bền vững.  

“Công bằng không chỉ là vấn đề công bằng xã hội hay đạo đức: Nó là một điều cần thiết về kinh tế. Bằng cách xây dựng khả năng của những người bị tụt lại xa nhất, nước Mỹ không chỉ bắt đầu giải quyết những thách thức nghiêm trọng nhất của mình mà còn tạo ra những điều kiện cho phép TẤT CẢ đều phát triển.” - Liên kết đến Chính sách