Chương Trình Trao Quyền Nghệ Thuật

Thông tin
Print by Avantika Bawa entitled "Coliseum Build B"
Chương trình Trao quyền Nghệ thuật hỗ trợ các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật xin giấy phép. Chúng tôi tập trung hỗ trợ Người Da Đen, Người Bản Địa, Người Da Màu và người khuyết tật.
Trên trang này

Cách chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị 

  • Trả lời câu hỏi về các quy trình cấp phép 
  • Nghiên cứu mặt bằng tiềm năng của quý vị trước khi quý vị ký hợp đồng hoặc hợp đồng thuê  
  • Tìm kiếm các giải pháp và giải quyết vấn đề cho các dự án đang trong quá trình 
  • Luôn cập nhật cho quý vị về tiến độ dự án của quý vị 
  • Kết nối quý vị với các tài nguyên cộng đồng tiềm năng khác 

Cách Đăng ký 

Điền vào biểu mẫu đăng kí ngay bây giờ 

Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của quý vị và liên hệ với quý vị trong vòng 2 ngày làm việc.  

Tại sao là Nghệ thuật 

multi media image of black woman raising hand with house
Hình ảnh chụp bởi Sharita Towne 

Nghệ thuật và văn hóa là biểu hiện của cộng đồng và làm cho Portland trở thành một thành phố sôi động.  “Trong nhiều thế kỷ, các cộng đồng thu nhập thấp và cộng đồng da màu đã sử dụng nghệ thuật và văn hóa để điều hướng và tồn tại sự áp bức và phân biệt chủng tộc có hệ thống. Những chiến lược này là điều cần thiết để lưu giữ trí nhớ tập thể, thúc đẩy sự chữa lành và giải phóng tiềm năng trong tất cả chúng ta... nghệ thuật và văn hóa không chỉ là một chiến lược để đạt được mà còn là thành phần cốt lõi của một xã hội bình đẳng.” -liên kết chính sách