Giấy phép Hệ thống Ống nước- Thương mại

Dịch vụ
Nộp hồ sơ xin giấy phép hệ thống ống nước thương mại và nhận kiểm tra hệ thống ống nước thương mại. Bao gồm thông tin về các yêu cầu gia hạn giấy phép thương mại và các yêu cầu kích hoạt lại giấy phép thương mại. Các chủ sở hữu căn hộ cũng có thể bắt đầu từ đây.
Plumber working on pipes with a wrench

The form takes 15 minutes to complete if plans are not needed.

Trên trang này

Thành phố Portland trân trọng được phục vụ quý vị về giấy phép sử dụng hệ thống ống nước thương mại của quý vị. Tìm hiểu thêm về những gì bắt buộc phải có khi quý vị nộp hồ sơ xin giấy phép hệ thống ống nước thương mại. 

Trang web này là về các giấy phép hệ thống ống nước thương mại. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về các giấy phép hệ thống ống nước dân dụng.  

Ai có thể thực hiện công trình hệ thống ống nước thương mại 

Nếu quý vị vận hành một cơ sở kinh doanh trong một cấu trúc thương mại hoặc tại một địa điểm sử dụng cho mục đích thương mại, nhà thầu hệ thống ống nước được cấp phép phải mua giấy phép và thực hiện công trình.  
  
Các nhà thầu phải có giấy phép mới được làm việc ở Oregon. Hội đồng Nhà thầu Xây dựng Oregon (Oregon Construction Contractors Board - CCB) cấp giấy phép cho các nhà thầu. Hồ sơ xin giấy phép (bên dưới) và tài liệu công ty của nhà thầu phải liệt kê số giấy phép.  

Ngoài ra, tất cả các nhà thầu hệ thống ống nước phải được Hội đồng Hệ thống Ống nước (Plumbing Board - PB) của Tiểu bang Oregoncấp giấy phép.  

Việc lắp đặt hệ thống cống vệ sinh bắt đầu từ năm foot bên ngoài một cấu trúc cũng bắt buộc phải có giấy phép Doanh nghiệp Hệ thống Ống nước (Plumbing Business - PB) và giấy phép CCB. 

Cần trợ giúp để tìm một nhà thầu? Trang web của CCB có các gợi ý hay về cách tìm kiếm một nhà thầu. 

Quý vị có thể tìm thông tin về các giấy phép hệ thống ống nước dân dụng trên trang web Giấy phép Hệ thống Ống nước—Dân dụng

Chủ sở hữu thực hiện các dự án hệ thống ống nước cho căn hộ (condo)  

Nếu quý vị sở hữu một căn hộ, quý vị có thể tự mình thực hiện một số dự án hệ thống ống nước đơn giản. Vui lòng gọi đến số được liệt kê trên trang web này để được Kiểm tra Hệ thống Ống nước Thương mại nếu có thắc mắc.  

Nộp hồ sơ xin giấy phép hệ thống ống nước thương mại  

 • Nếu không cần xem xét sơ đồ, quý vị có thể nhận được giấy phép hệ thống ống nước thương mại của mình trực tuyến thông qua Development Hub PDX. Nhận hướng dẫn từng bước cách nộp yêu cầu xin giấy phép trực tuyến. Quý vị cũng có thể gửi hồ sơ đã hoàn thành qua email. 

 • Nếu giấy phép hệ thống ống nước của quý vị cần phải xem xét sơ đồ, sơ đồ hệ thống ống nước cần phải được nộp cùng các bản vẽ xây dựng thương mại của quý vị trên Development Hub PDX. Hồ sơ xin giấy phép hệ thống ống nước cần được email cho chúng tôi riêng. 

Gọi cho số điện thoại Thắc mắc Chung (General Inquiries) nếu quý vị có thắc mắc về việc xin giấy phép. 

Hồ sơ xin giấy phép hệ thống ống nước  

Tải xuống tệp PDF Hồ sơ xin Giấy phép Hệ thống Ống nước

Thông tin lắp đặt hệ thống ngăn dòng chảy ngược, danh sách kiểm tra sơ đồ công trình và sơ đồ công trình mẫu 

Đơn vị cấp nước có thể yêu cầu quý vị lắp đặt mộthệ thống ngăn dòng chảy ngược tại đường ranh giới bất động sản. Quý vị sẽ lắp đặt hệ thống này trên bất động sản của mình trên đường ống trung tâm của dịch vụ cấp nước của Thành phố. Hãy gọi đơn vị cấp Nước theo số 503-823-7480 để tìm hiểu thêm. Quý vị cũng có thể tìm thêm thông tin trong danh sách kiểm tra sơ đồ địa điểm và sơ đồ địa điểm mẫu (thường được gọi là sơ đồ lô đất): 

Tải xuống tệp PDF Danh sách Kiểm tra Sơ đồ Địa điểm

Tải xuống tệp PDF Danh sách Kiểm tra Sơ đồ Địa điểm Mẫu

Missing media item.

Nếu sơ đồ hệ thống ống nước của quý vị đã được xem xét, hãy hoàn thành các bước sau  

Nếu sơ đồ hệ thống ống nước của giấy phép xây dựng thương mại của quý vị đã được xem xét, hãy hoàn thành các bước sau để nhận giấy phép xây dựng hệ thống ống nước của quý vị: 

Nếu công trình hệ thống ống nước thương mại cần xem xét sơ đồ  

Nếu các bản vẽ và kế hoạch của công trình hệ thống ống nước cần phải được xem xét, quý vị phải được xem xét sơ đồ cho các cấu trúc phức tạp.  Hệ thống ống nước được thiết kế, xây dựng hoặc tái tạo để đáp ứng bất kỳ điều nào sau đây:  

 • Lắp đặt hoặc thay đổi hệ thống chân không và khí y tế cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe 
 • Lắp đặt hoặc thay đổi hệ thống thoát nước thải hóa chất và hệ thống thông hơi có chứa các chất hóa học có khả năng gây hại đến tính toàn vẹn của hệ thống ống nước 
 • Lắp đặt hoặc thay đổi hệ thống tiền xử lý nước thải cho hệ thống thoát nước thải của tòa nhà 
 • Lắp đặt hệ thống thoát nước thải chân không và hệ thống thông hơi  
 • Lắp đặt hoặc thay đổi hệ thống nước thải tái chế  
 • Lắp đặt hệ thống bơm tăng áp thương mại cần thiết để duy trì áp suất nước dư tối thiểu trong kết cấu do một nguồn của thành phố cung cấp  
 • Lắp đặt hệ thống ống nước yêu cầu đường ống dẫn nước trong tòa nhà có đường kính bên trong hoặc kích thước đường ống danh nghĩa từ hai inch trở lên ngoại trừ những hệ thống hai inch đã được thiết kế và đóng dấu bởi kỹ sư được cấp phép 
 • Lắp đặt bất kỳ hệ thống phun nước đa năng nào theo tiêu chuẩn đã được sở thông qua  

Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin, tùy thuộc vào loại dự án của quý vị.  

Yêu cầu xem xét sơ đồ hệ thống ống nước đối với các bản vẽ và sơ đồ 

Các bản vẽ phải tuân theo Quy tắc Chuyên biệt về Hệ thống Ống nước của Tiểu bang Oregon (Oregon State Plumbing Specialty Code).  

Sơ đồ hệ thống ống nước phải bao gồm các thông tin sau: 

 • Được vẽ theo tỷ lệ hiển thị vị trí của tất cả các thiết bị ống nước và vị trí của cống thoát nước mưa hoặc thoát nước mái. Cung cấp độ cao của sàn thấp nhất có chứa các thiết bị lắp đặt ống nước hoặc cống rãnh. 

 • Sơ đồ mặt bằng hoặc lô đất hiển thị các thông tin sau:

  • Kích thước, vị trí, độ sâu chôn lấp và loại vật liệu của cống thoát nước mưa và cống vệ sinh từ tòa nhà đến điểm thải 
  • Kích thước, vị trí, áp lực nước, độ sâu chôn lấp và loại vật liệu của đường ống nước từ tòa nhà đến đường phân chia ranh giới tài sản hoặc cấp nước 
  • Cung cấp cao độ của đường phố hoặc con đường mà cống thoát nước của tòa nhà chảy ra 
  • Nếu cao độ của đường phố hoặc con đường bằng cao độ của sàn thấp nhất hoặc cao hơn, hãy hiển thị cao độ của nắp cống ngay phía trên của cống công cộng 
 • Bản vẽ thể hiện kích thước và loại vật liệu cho hệ thống thoát nước, hệ thống thông gió, hệ thống nước mưa, đường ống nước nóng và lạnh, hệ thống phun nước chữa cháy 13D và hệ thống hút khí y tế trong hoặc liền kề tòa nhà. Các kế hoạch Medgas bắt buộc phải được đóng dấu bởi một kỹ sư chuyên nghiệp đã đăng ký tại Oregon. 
 • Sơ đồ bậc thang được cung cấp cho một tòa nhà có chiều cao từ ba tầng trở lên cho hệ thống thoát nước, hệ thống thông gió và hệ thống nước mưa thể hiện kích thước của các đường ống và loại vật liệu 
 • Sơ đồ bậc thang được cung cấp cho một tòa nhà có chiều cao từ ba tầng trở lên đối với đường ống nước nóng và lạnh, bao gồm kích thước, loại vật liệu, áp suất có sẵn, chiều cao và áp suất bắt buộc cho các lắp đặt cụ thể 
 • Bản sao các thông số kỹ thuật mô tả các thiết bị gắn liền, thiết bị rời, ống thoát nước trên mái nhà và các phụ kiện khác được cung cấp. 

Cơ sở Dịch vụ Thực phẩm: Quý vị phải được Cơ quan Y tế Quận Multnomah (503) 988-3400 chấp thuận trước khi sơ đồ hệ thống ống nước được xem xét. Hoặc quý vị phải có sự chấp thuận của Sở Nông nghiệp Tiểu bang Oregon (503) 986-4720 trước khi sơ đồ hệ thống ống nước được xem xét. 

Quy trình xem xét sơ đồ hệ thống ống nước  

Bộ phận Hệ thống Ống nước Thương mại (Commercial Plumbing) của cơ quan Dịch vụ Phát triển (Development Services) xem xét các sơ đồ. Thường mất mười ngày làm việc để xem xét và cấp giấy phép. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho bộ phận Kiểm tra Hệ thống Ống nước Thương mại (Commercial Plumbing Inspections).   

Bộ phận Đất Môi trường (Environmental Soils Section) của Dịch vụ Phát triển phê duyệt việc lắp đặt bể tự hoại. 

Dịch vụ Môi trường cần phê duyệt: 

 • Các kết nối củacống vệ sinh với cống công cộng 
 • Các đề xuất cống thoát nước mưa vào hệ thống thoát nước công cộng, đường thoát nước tự nhiên, lề đường hoặc quyền ưu tiên công cộng 
 • Kiểm tra riêng đối với các hệ thống xử lý nước mưa tư nhân.   
 • Phí Phát triển Hệ thống (System Development Charges)“SDCs” khi bổ sung thêm các thiết bị ống nước gắn liền. 

Phí cấp giấy phép hệ thống ống nước thương mại 

Dựa trên phạm vi công trình, các khoản phí được liệt kê trong hồ sơ xin cấp phép hệ thống ống nước (bên dưới). Trên hồ sơ, quý vị sẽ cần mô tả phạm vi công trình và cung cấp danh sách chi tiết về tất cả các công việc liên quan đến hệ thống ống nước. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi cho bộ phận Kiểm tra Hệ thống Ống nước Thương mại. 

Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại giấy phép thương mại 

Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại:  

Gia hạn Giấy phép Thương mại 

Kích hoạt lại Giấy phép Thương mại 

 Kiểm tra, kết quả và hiệu chỉnh hệ thống ống nước thương mại 

Để đặt lịch hẹn kiểm tra, hãy gọi đường dây yêu cầu kiểm tra tự động. Quý vị sẽ cần IVR hoặc số giấy phép của mình và mã ba chữ số cho việc kiểm tra. 

Nhận kết quả kiểm tra trực tuyến trên Bản đồ Portland

Không được phê duyệt- có một số lý do tại sao công trình điện không được phê duyệt: 

 • không thể tiếp cận- thanh tra viên có thể đã không thể kiểm tra được công trình 
 • công trình còn dở dang 
 • vi phạm quy định 

Thanh tra viên sẽ liệt kê các sửa chữa cần thiết trên báo cáo thanh tra.  

Gọi điện để được kiểm tra lại sau khi thực hiện các chỉnh sửa. Sử dụng cùng một mã kiểm tra gồm ba chữ số. 

Nếu quý vị thực hiện sửa chữa trong cùng ngày, hãy đợi đến 5 giờ chiều mới yêu cầu kiểm tra lại. Thanh tra viên cần nhập kết quả của họ trước khi quý vị có thể đặt lịch hẹn kiểm tra lại. Có một khoản phí kiểm tra lại được tính cho nhiều lần kiểm tra lại cho một vấn đề duy nhất. 

Tải xuống tệp PDF Hướng dẫn Khách hàng về Kiểm tra Giấy phép Thương mại

Liên hệ với các nhân viên kiểm tra hệ thống ống nước thương mại 

Nếu quý vị có thắc mắc trước khi kiểm tra, quý vị có thể nói chuyện với thanh tra viên. Bản đồ khu vực của thanh tra viên hệ thống ống nước thương mại liệt kê tên, khu vực và số điện thoại của thanh tra viên.  Thời gian tốt nhất để liên lạc thanh tra viên là từ 7:30 sáng đến 8 giờ sáng.  

Tải xuống tệp PDF Bản đồ Khu vực của Thanh tra viên Hệ thống Ống nước Thương mại

Chương trình Trao quyền cho Doanh nghiệp Nhỏ 

Chương Trình Trao Quyền cho Doanh Nghiệp Nhỏ hỗ trợ các chủ doanh nghiệp người Da đen, người Bản địa và người da màu và các chủ doanh nghiệp có khuyết tật được ADA công nhận, những người đã gặp phải những rào cản trong quá trình đánh giá. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể trợ giúp.  

Tiếp xúc

Commercial Inspections - Plumbing

Development Services
phone number503-823-7302Monday through Friday from 8 a.m. to 4 p.m.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Environmental Soils Section

Development Services
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

General Inquiries

Development Services
phone number503-823-7300Our front desk team will be available to answer Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Please leave a message if you call outside of those hours.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Requests for Inspection

Development Services
phone number503-823-7000Automated Line - Requires an IVR or permit number
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon