Giấy Phép Điện- Thương Mại

Dịch vụ
Xin giấy phép điện thương mại.
Xin giấy phép điện thương mại và kiểm tra điện thương mại. Tìm tất cả các biểu mẫu xin giấy phép điện thương mại bao gồm cả đơn xin giấy phép điện. Bất kỳ công trình điện nào trong một tòa nhà thương mại đều cần phải có giấy phép điện thương mại.
Commercial electrical inspector working at a job site

The form takes 15 minutes to complete if plans are not needed.

Trên trang này

Ai có thể xin giấy phép điện thương mại 

Bất kỳ công trình điện nào trong các tòa nhà thương mại đều cần phải có giấy phép. Chỉ có nhà thầu được cấp phép mới có thể mua giấy phép điện thương mại. 
Các nhà thầu phải có giấy phép mới được làm việc ở Oregon. Hội đồng Nhà thầu Xây dựng Oregon (Oregon Construction Contractors Board - CCB) cấp giấy phép cho các nhà thầu. Đơn xin giấy phép và các tài liệu công ty của các nhà thầu phải liệt kê số giấy phép. Để thực hiện phần lớn công trình điện, các nhà thầu cũng phải có giấy phép điện từ của BCD và giấy phép giám sát điện của BCD.

Cần trợ giúp để tìm một nhà thầu? Trang web của CCB có các gợi ý hay về cách tìm kiếm một nhà thầu. 

Xin giấy phép điện thương mại

Tải Tệp PDFĐơn Xin Cấp Phép Điện

Công trình điện cần có sơ đồ 

Nếu công trình điện cần sơ đồ, quý vị có thể nộp đơn đăng ký cùng các sơ đồ trực tuyến thông qua Development Hub.  Điều này bao gồm:

 • Máy bơm chữa cháy
 • Hệ thống khẩn cấp
 • Bổ sung tải động cơ mới từ 100 HP trở lên
 • Sáu đơn vị nhà ở trở lên
 • Khu vực chăm sóc bệnh nhân của các cơ sở chăm sóc sức khỏe
 • Bãi đậu xe giải trí
 • Các địa điểm nguy hiểm
 • Nguồn cấp có danh định trên 600 vôn
 • Thiết bị cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị cấp nguồn 400 ampe trở lên trong đó dòng điện rò có sẵn vượt quá 10,000 ampe ở 150 volt trở xuống đến mặt đất hoặc vượt quá 14,000 ampe đối với tất cả các lắp đặt khác
 • Thiết bị cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị cấp nguồn 600 Amie trở lên
 • Tòa nhà trên ba tầng
 • Bến du thuyền và xưởng sửa chữa tàu thuyền
 • Tòa nhà nổi
 • Tòa nhà nông nghiệp sử dụng cho mục đích thương mại
 • Lắp đặt hệ thống có nguồn riêng 150 KVA hoặc lớn hơn
 • Độ cư trú A, E, I-2, I-3
 • Xem xét sơ đồ tự nguyện

Quý vị sẽ cần gửi hai bộ sơ đồ điện được vẽ theo tỷ lệ với: 

 • Định nghĩa cho các ký hiệu quy ước được sử dụng 
 • Rõ ràng vị trí của công trình. 
 • Hiển thị loại và mức độ của công trình
 • Thể hiện chi tiết rằng công trình tuân thủ các yêu cầu về quy chuẩn điện, luật, pháp lệnh, quy tắc và quy định hiện hành

Các sơ đồ cũng cần bao gồm những điều sau đây:

 • Biểu đồ ống đứng thiết bị cấp nguồn hiển thị vị trí bảng điều khiển và bảng liệt kê các mạch
 • Biểu đồ ống đứng thiết bị cấp nguồn một đường hiển thị liên kết và nối đất và kích thước dây dẫn
 • Dòng điện rò có sẵn ở phía đường dây của thiết bị ngắt kết nối dịch vụ
 • Các tính toán tải hoàn chỉnh (hoặc cung cấp hồ sơ tải được áp dụng) cho tất cả các lắp đặt mới và bổ sung cho các lắp đặt hiện có
 • Bảng liệt kê các thiết bị gắn cố định, loại hiển thị, vị trí và cách bố trí của các thiết bị gắn cố định
 • Địa chỉ của công trình được lắp đặt và tên của chủ sở hữu và địa chỉ
 • Nhận dạng người sử dụng lao động, giấy tờ tùy thân và chữ ký của người lập sơ đồ, số giấy phép nếu người đó là giám sát viên điện và số đăng ký chuyên môn nếu người đó là kiến trúc sư hoặc kỹ sư điện chuyên nghiệp đã đăng ký
 • Vị trí của các hệ thống khẩn cấp, xác định nguồn điện và hệ thống trên sơ đồ

Khi bắt buộc phải xem xét sơ đồ, hãy sử dụng tài liệu này để được trợ giúp về cách sử dụng các sơ đồ điện tử:

Tải xuống tệp PDFTổng quan Dành cho Người nộp đơn xin Giấy phép Ngành Điện

Xem xét sơ đồ​

Bộ phận Điện Thương mại của Cục Dịch vụ Phát triển xem xét các sơ đồ. Thường mất mười ngày làm việc để xem xét và cấp giấy phép. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi cho bộ phận Kiểm tra Điện Thương mại (Commercial Electrical Inspections).  

Phí cấp giấy phép điện thương mại

Dựa trên phạm vi công trình, các phí được liệt kê trong đơn xin giấy phép điện. 

Trên đơn, quý vị sẽ cần phải mô tả phạm vi công trình và cung cấp danh sách chi tiết của tất cả các công việc về điện. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ với bộ phận Kiểm tra Thương mại-Điện. 

Tải xuống tệp PDFBảng tính Phí Điện cho các Tòa nhà Dành cho Nhiều Gia đình

Đặt lịch hẹn kiểm tra điện thương mại, nhận kết quả kiểm tra và sửa chữa

Để đặt lịch hẹn kiểm tra, hãy gọi số điện thoại Yêu cầu Kiểm tra (Requests for Inspections) tự động. Quý vị sẽ cầnIVR hoặc số giấy phép và mã ba chữ số cho việc kiểm tra.

Nhận kết quả kiểm tra trên Bản Đồ Portland.

Nếu quý vị cần chỉnh sửa 

Không được phê duyệt- có một số lý do tại sao công trình điện không được phê duyệt:

 • không thể tiếp cận- thanh tra viên có thể đã không thể kiểm tra được công trình
 • công trình còn dở dang
 • vi phạm quy chuẩn

Thanh tra viên sẽ liệt kê các sửa chữa cần thiết trên báo cáo kiểm tra. 

Xếp lịch hẹn để tái kiểm tra điện

 • Gọi điện để được kiểm tra lại sau khi thực hiện các chỉnh sửa. Sử dụng cùng một mã kiểm tra gồm ba chữ số.
 • Nếu quý vị thực hiện sửa chữa trong cùng ngày, hãy đợi đến 5 giờ chiều để yêu cầu kiểm tra lại. Thanh tra viên cần nhập kết quả của họ trước khi quý vị có thể đặt lịch hẹn kiểm tra lại.
 • Có một khoản phí kiểm tra lại được tính cho nhiều lần kiểm tra lại cho một vấn đề duy nhất.

Tải xuống tệp PDFHướng dẫn Khách hàng về Kiểm tra Giấy phép Thương mại

Yêu cầu kiểm tra điện thương mại miễn phí 

Kiểm tra điện thương mại cho phép một số kiểm tra trước khi cấp giấy phép điện. Bao gồm:

 • Các giấy phép đang được xem xét
 • Kiểm tra phần ngầm và sàn (giấy phép đang được xem xét)
 • Kiểm tra phần che phủ lên đến tầng 1 (giấy phép đang được xem xét)

Nếu giấy phép của quý vị ở trạng thái "đã cấp" hoặc "đang được kiểm tra", hãy yêu cầu kiểm tra hoặc kiểm tra tham vấn thông qua hệ thống IVR.

Các kiểm tra đủ điều kiện được phép:

 • Giấy phép đang được xem xét
 • Phần ngầm và sàn
 • Phần che phủ tới tầng 1
 • Các tòa nhà hiện tại sẽ được xem xét theo từng trường hợp một

Không đủ điều kiện: 

 • Dịch vụ
 • Kết thúc
 • Các đơn đăng kí ở trạng thái đăng ký (”INTK”)

Cách yêu cầu dịch vụ kiểm tra điện thương mại

Đối với các cuộc kiểm tra điện thương mại cho các giấy phép đang trong quá trình xem xét, vui lòng gửi yêu cầu của quý vị trước 6:30 sáng vào ngày kiểm tra đến địa chỉ email này:

BDS-CO-ETCourtesyInspect@PortlandOregon.gov

Yêu cầu có thể bị từ chối nếu không có tất cả thông tin cần thiết. Thông tin bắt buộc phải được bao gồm khi yêu cầu kiểm tra điện thương mại miễn phí:

 • Số giấy phép đầy đủ
 • Số IVR
   
 • Tên của quý vị
 • Chức vụ của quý vị: (quản lý dự án, thợ điện, GC)
 • Địa chỉ công trình
 • Người liên hệ của công trình (nếu có
 • Số điện thoại của người liên hệ
 • Địa chỉ email để gửi báo cáo

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Nếu việc kiểm tra miễn phí được cho phép, người được cấp phép tiến hành thực hiện các lắp đặt có giới hạn và tự chịu rủi ro, mà không đảm bảo rằng giấy phép cho toàn bộ việc lắp đặt sẽ được cấp hoặc sẽ không cần chỉnh sửa, kể cả đối với những phần đã được kiểm tra và phê duyệt thông phương thức kiểm tra ưu đãi. (Các) kiểm tra ưu đãi sẽ cho phép nhà thầu điện tiến hành các công trình liên quan đến hệ thống điện của cấu trúc mới, lên đến và bao gồm cả trần tầng một và trên các tòa nhà hiện có theo từng trường hợp cụ thể. Bất kỳ cuộc kiểm tra nào do cơ quan có thẩm quyền địa phương thực hiện trên địa điểm hoặc với công trình trên mặt đất sẽ được tính vào số lần kiểm tra điện mà giấy phép đầy đủ cho phép sau khi việc xem xét sơ đồ hoàn tất và giấy phép được cấp.

Liên hệ với các thanh tra viên điện thương mại

Nếu quý vị có thắc mắc trước khi kiểm tra, quý vị có thể nói chuyện với thanh tra viên. Bản đồ thanh tra viên điện thương mại liệt kê tên, khu vực và số điện thoại của thanh tra viên. Thời gian tốt nhất để gặp thanh tra viên là từ 7:30 sáng đến 8: 00 sáng.

Tải tệp PDFBản Đồ Thanh Tra Điện Thương Mại

Nộp đơn xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại giấy phép thương mại

Nộp đơn xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại: 

Gia hạn Giấy phép Thương mại

Kích hoạt lại Giấy phép Thương mại

Chương trình Giấy phép Điện Tổng thể (Nhà máy Công nghiệp)

Chương trình Giấy Phép Điện Tổng thể (Nhà máy Công nghiệp) khuyến khích an toàn điện và là một cách hiệu quả hơn để xử lý việc sửa chữa, thay đổi hoặc thay thế các sản phẩm điện trong các cơ sở đủ điều kiện.

Tải tệp PDFHướng Dẫn Chương Trình Cấp Phép Điện Tổng thể

Khi một cơ sở đăng ký với Chương trình Giấy phép Điện Tổng thể, không cần có giấy phép riêng để thực hiện công trình được cho phép theo chương trình này. Nhân viên có giấy phép điện phù hợp, hoặc các nhà thầu điện được Tiểu bang Oregon cấp phép có thể thực hiện công trình Điện.

Tải xuống tệp PDFĐăng ký Giấy phép Điện Tổng thể (Hồ sơ Đăng ký)

Chương trình Trao quyền cho Doanh nghiệp Nhỏ

Chương trình Trao quyền cho Doanh nghiệp Nhỏ hỗ trợ Người da đen, Người bản địa và người của các chủ doanh nghiệp da màu và chủ doanh nghiệp khuyết tật được ADA công nhận, những người đã gặp phải những rào cản trong quá trình xem xét. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể trợ giúp

Tiếp xúc

General Inquiries

Portland Permitting & Development
phone number503-823-7300Our front desk team will be available to answer Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Please leave a message if you call outside of those hours.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Commercial Inspections

Permitting & Development
phone number503-823-7303Monday through Friday from 8 a.m. to 4 p.m.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Requests for Inspection

Permitting & Development
phone number503-823-7000Automated Line - Requires an IVR or permit number
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon