Giấy Phép Cơ Khí- Thương Mại

Dịch vụ
Xin giấy phép cơ khí thương mại và kiểm tra cơ khí thương mại. Nhận hồ sơ xin giấy phép cơ khí. Xin giấy phép đẩy/kéo, giấy phép cơ khí cho mái nhà, giấy phép đường ống dẫn khí và giấy phép cho a/c, hệ thống sưởi và ống dẫn. Xin gia hạn hoặc kích hoạt lại giấy phép thương mại.
Person checking meters on air conditioner

The form takes 15 minutes to complete if plans are not needed.

Trên trang này

Thành Phố Portland hoan nghênh cơ hội làm việc với quý vị về giấy phép cơ khí thương mại. Tìm hiểu thêm về những điều cần thiết khi quý vị nộp đơn xin giấy phép cơ khí thương mại.

Trang web này có nội dung về giấy phép cơ khí thương mại. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về giấy phép cơ khí dân dụng.

Khi nào thì cần giấy phép cơ khí 

Bắt buộc có giấy phép cơ khí để lắp đặt mới, bổ sung hoặc thay đổi hệ thống cơ khí. Ví dụ bao gồm các thiết bị cơ khí trên mái nhà, (các) đường dẫn khí đốt tự nhiên, (các) kho lạnh, hệ thống ống dẫn hoặc chụp thông gió. Không phải tất cả các việc lắp đặt đều cần có đánh giá Kế hoạch Cơ Khí, nhưng tất cả đều phải tuân theo Quy Tắc Chuyên Ngành Cơ khí Oregon.

Ai có thể thực hiện công trình được cấp phép cơ khí thương mại

Nếu công trình được đề xuất nằm trong một tòa nhà không nhằm mục đích cho thuê, bán, cho thuê hoặc trao đổi, chủ sở hữu bất động sản, đại diện của chủ sở hữu hoặc người thuê có thể thực hiện công trình, cũng như một nhà thầu được cấp phép của Oregon.  

Các nhà thầu làm việc ở Tiểu Bang Oregon phải có giấy phép để làm việc ở Oregon. Hội Đồng Nhà Thầu Xây Dựng Oregon (CCB) cấp giấy phép cho các nhà thầu và lưu giữ hồ sơ về các nhà thầu được cấp phép và về bất kỳ khiếu nại nào chống lại họ. Liên hệ với CCB theo số (503) 378-4621 nếu có thêm câu hỏi.

Nộp đơn xin giấy phép cơ khí thương mại trực tuyến hoặc tại chỗ

Quý vị có thể nộp yêu cầu xin giấy phép trực tuyến qua Development Hub PDX hoặc nộp trực tiếp. 

Nhận hướng dẫn từng bướccách nộp đơn yêu cầu cấp phép trực tuyến. 

Nếu quý vị cần gửi kế hoạch trên giấy, quý vị có thể sắp xếp một cuộc hẹn để nhận các kế hoạch hoặc nộp các kế hoạch trực tiếp. Hoặc, vui lòng gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ làm việc cùng với quý vị.

Tải Tệp PDFĐơn Xin Cấp Phép Cơ khí

Thông tin cơ khí cần thiết để có giấy phép thương mại

Yêu cầu Nộp Giấy phép Thương mại

Các dự án không cần đánh giá kế hoạch 

Nói chung, đây là những dự án có thể được ban hành mà không cần xem xét kế hoạch:

 • Đẩy/Kéo (Cùng loại) thiết bị thương mại dưới 5 tấn
 • Đường ống dẫn khí < $5000
 • Các thiết bị ngưng tụ bên trong tòa nhà có liên quan với giấy phép xây dựng thương mại (CO) cho kho lạnh/kho mát
 • Di chuyển hoặc thay thế hệ thống ống dẫn không liên quan đến bộ giảm chấn lửa hoặc phá tường, cụm hoặc sàn chữa cháy
 • Di chuyển hoặc thay thế vỉ trong hệ thống ống dẫn

Nếu dự án không nằm trong danh sách trên, cần có một Đánh Giá Kế hoạch Cơ Khí. Quý vị cần nộp bản kế hoạch để được xem xét đảm bảo tuân thủ Quy tắc Chuyên Môn Cơ Khí Oregon cũng như bất kỳ luật thành phố hiện hành nào

Tiêu chuẩn đệ trình (dự án có đánh giá kế hoạch)

Là một phần trong quá trình xem xét, cần phải có một bản đệ trình hoàn chỉnh bao gồm đơn xin phép cơ khí, bản vẽ cơ khí, bảng kết cấu và/hoặc bảng tính toán hoặc thông số kỹ thuật liên quan đến thiết bị sẽ được lắp đặt.

Là một phần trong tập hợp xây dựng, tất cả các kế hoạch phải được vẽ theo tỷ lệ (không có bản phác thảo, bản đồ Google hoặc ảnh) bao gồm sơ đồ mặt bằng đơn giản, sơ đồ tầng đầy đủ và sơ đồ mái nhà nếu có.

Tối thiểu, các bản vẽ cơ khí phải bao gồm:

 • Các bản vẽ phải được vẽ theo tỷ lệ khi cần thiết để xác minh sự tuân thủ theo quy tắc.
 • Bản vẽ có thể được viết tay/vẽ nếu rõ ràng và dễ đọc. Văn bản hoặc ghi chú bằng chữ viết hoa.
 • Kích thước bản vẽ tối thiểu: 11X17 Mặc dù vậy, tất cả thông tin bắt buộc phải rõ ràng và dễ đọc. Văn bản in tối thiểu phải là 3/32” hoặc tương đương phông chữ 12 điểm.
 • Không thể sử dụng bản vẽ của chuyên gia mà không có sự cho phép của chuyên gia đã ký bản vẽ ban đầu. Ví dụ: không thể sử dụng bộ kế hoạch được đóng dấu của kiến trúc sư mà không có sự cho phép của họ.
 • Nếu sử dụng các kế hoạch đã được vẽ bởi người khác, ví dụ: kiến trúc sư, kỹ sư, v.v., công trình cơ khí phải rõ ràng và công trình không cơ khí được giảm thiểu và chỉ làm nền.
 • Phạm vi công trình trong đơn xin giấy phép phải được thể hiện rõ ràng trên bản vẽ. Tất cả các công trình không liên quan khác sẽ không được hiển thị.
 • Trang bìa của bảng kế hoạch cơ khí phải bao gồm một danh sách thiết bị của tất cả các thiết bị nơi hỗ trợ kết cấu và phụ kiện địa chấn chịu sự điều chỉnh của OSSC.
 • Tùy thuộc vào phạm vi công trình, một sơ đồ mặt bằng có thể được yêu cầu.
 • Dữ liệu sản phẩm thiết bị cần được đi kèm.
 • Tính toán kỹ thuật và chi tiết (nếu tải trọng bổ sung trên mái nhà sẽ vượt quá 400 lbs
 • Hệ thống cấu trúc hiện tại là đầy đủ, HOẶC
 • Thiết kế bất kỳ cải tiến nào cần thiết để hỗ trợ tải trọng.

Một kỹ sư kết cấu được cấp phép của Oregon phải chuẩn bị bất kỳ tính toán và/hoặc bản vẽ nào nếu được yêu cầu. Bất kỳ bản vẽ hoặc chi tiết nào đã được thiết kế phải được đưa vào kế hoạch hoặc tham chiếu chéo trong kế hoạch. Các tài liệu này phải được nộp cùng với các kế hoạch và có thể là một bản vẽ riêng.

Thông tin bổ sung về các loại dự án cụ thể

Các đơn vị trên tầng mái

Tải xuống tệp PDFHướng dẫn Nộp hồ sơ Cơ khí các Đơn vị trên Mái nhà

Hệ thống HVAC

Tải xuống tệp PDFHướng dẫn Nộp Hồ sơ Thương mại-Hệ thống HVAC Cơ khí

Hệ thống thông gió hút mùi Cơ Khí

Tải xuống tệp PDFHướng dẫn Nộp hồ sơ Thương mại-Máy hút mùi Cơ khí

Lập kế hoạch xem xét và tìm kiếm giấy phép/trường hợp 

Các nhóm đánh giá sẽ kiểm tra một giấy phép cơ khí điển hình là:

 • Đánh giá Kế hoạch Cơ Khí 
 • Người thẩm định Kế Hoạch Chữa Cháy
 • Đánh giá Kết Cấu (bổ sung thiết bị nặng hơn 400 lbs.) 
 • Lập kế hoạch và Phân Vùng (bất kỳ công trình ngoại thất hoặc công trình nội thất nào có xâm nhập bên ngoài) 

Mỗi dự án là duy nhất và thông tin bổ sung có thể được yêu cầu để xem xét. Trạng thái giấy phép có thể được xem xét trên Giấy phép Bản đồ Portland/tìm trường hợp.

Nếu quý vị cần chỉnh sửa

Nếu thông tin bổ sung được yêu cầu để xác minh công trình đáp ứng các yêu cầu của tiểu bang và/hoặc thành phố, bản kiểm tra yêu cầu bất kỳ điều gì làm rõ hoặc chỉnh sửa sẽ được cấp cho người nộp đơn được xác định trên đơn xin giấy phép Cơ Khí. Nhận thêm thông tin về quy trình sửa chữa:

Tải về tệp PDFThay đổi đối với Quy trình Sửa chữa- Phản hồi Bảng Kiểm tra

Phí giấy phép cơ khí thương mại

Phí cấp phép Cơ Khí Thương Mại dựa trên giá trị của công trình sẽ được thực hiện và có thể bao gồm bất kỳ phí đánh giá nào của các Cơ Quan Đánh Giá Thành Phố. Biểu Phí Giấy Phép Cơ Khíđược thông qua bởi Hội Đồng Thành Phố.

Nộp đơn xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại giấy phép thương mại

Nộp đơn xin gia hạn giấy phép thương mại hoặc kích hoạt lại: 

Gia Hạn Giấy Phép Thương Mại

Kích hoạt lại Giấy phép Thương mại

Kiểm tra cơ khí thương mại, kết quả và hiệu chỉnh

Khi dự án đã được phê duyệt và các khoản phí cuối cùng đã được thanh toán, bạn có thể yêu cầu kiểm tra.

Để lên lịch kiểm tra, cần có IVR và/hoặc số giấy phép và mã ba chữ số để kiểm tra. Kết quả của cuộc kiểm tra có thể được lấy trực tuyến trên Bản đồ Portland tìm kiếm trường hợp/giấy phép hoặc bằng cách gọi hệ thống IVR.

Nếu việc kiểm tra Không được Chấp Thuận và cần sửa chữa, thanh tra sẽ liệt kê những sửa chữa cần thiết trên báo cáo kiểm tra và cung cấp một bản sao cho địa điểm. Sau khi những chỉnh sửa đó hoàn thành, có thể tiến hành kiểm tra lại.

Dưới đây là một số lý do phổ biến khiến công trình không được chấp thuận:

 • Không có quyền tiếp cận-thanh tra có thể không kiểm tra được công trình
 • Công trình chưa hoàn thành
 • Vi phạm quy tắc

Sau khi các sửa chữa đã được giải quyết, hãy lên lịch kiểm tra lại. Sử dụng cùng một mã kiểm tra ba số khi yêu cầu kiểm tra ban đầu.

Có một khoản phí kiểm tra lại được tính cho nhiều lần kiểm tra lại cho một vấn đề duy nhất.

Liên hệ với thanh tra cơ khí thương mại

Nếu quý vị có thắc mắc trước khi kiểm tra, quý vị có thể nói chuyện với thanh tra viên. Bản đồ thanh tra cơ khí thương mại khu vực liệt kê tên, khu vực và số điện thoại của thanh tra viên. Thời gian tốt nhất để gặp thanh tra là từ 7:30 sáng đến 8:00 sáng. 

Tải về tệp PDFBản đồ Khu vực Thanh tra Kết cấu Thương mại/Cơ khí

Tải xuống tệp PDFHướng dẫn Khách hàng về Kiểm tra Giấy phép Thương mại

Chương trình Trao quyền cho Doanh nghiệp Nhỏ

Chương trình Trao quyền cho Doanh nghiệp Nhỏ hỗ trợ Người da đen, Người bản địa và người của các chủ doanh nghiệp da màu và chủ doanh nghiệp khuyết tật được ADA công nhận, những người đã gặp phải những rào cản trong quá trình xem xét. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể trợ giúp

Tiếp xúc

Commercial Inspections

Development Services
phone number503-823-7303Monday through Friday from 8 a.m. to 4 p.m.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

General Inquiries

Development Services
phone number503-823-7300Our front desk team will be available to answer Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Please leave a message if you call outside of those hours.
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon

Requests for Inspection

Development Services
phone number503-823-7000Automated Line - Requires an IVR or permit number
Oregon Relay Service711Dịch vụ chuyển tiếp Oregon