Đường Dây Nóng Báo Cáo Gian Lận: Ngân quỹ bị lãng phí tại cư xá dành cho người vô gia cư của cựu chiến binh

Báo Cáo
White icon on maroon background. Hand calling on a cell phone.  Fraud Hotline logo: To call it out, call it in.
Văn Phòng Liên Đới (Joint Office) đã chi hơn $850,000 cho tiền thuê để làm nơi ở cho các cựu chiến binh túng thiếu nhưng đã để cho tài sản xuống cấp trong điều kiện không an toàn, mất vệ sinh khiến văn phòng phải loay hoay tìm nơi ở mới.
Được phát hành
Trong bài viết này

Một cuộc điều tra về tin báo từ Đường Dây Nóng về Gian Lận đã phát hiện ra rằng Văn Phòng Liên Đới các Dịch Vụ cho Người Vô Gia Cư (Joint Office of Homeless Services) đã lãng phí quỹ nhằm phục vụ cho các cựu chiến binh.

Văn Phòng Liên Đới đã chi hơn $850,000 trong 16 tháng để cung cấp các căn hộ cho các cựu chiến binh nhưng đã để cho tài sản xuống cấp thành nhà ở không an toàn, mất vệ sinh. Văn Phòng Liên Đới cuối cùng đã phải loay hoay để tìm nhà ở thay thế cho các cư dân. Cuộc điều tra cho thấy Văn Phòng Liên Đới:

  • không giám sát nhà cung cấp mà họ được thuê để vận hành cơ sở và nhà cung cấp đã thuê mướn một nhà thầu phụ hiệu suất kém;

  • không bao gồm đánh giá về tình trạng của tòa nhà trong các thủ tục giám sát cho các toà nhà đó; và,

  • không thực hiện hành động nào cho các vấn đề về hiệu suất của nhà cung cấp.

Nếu không có sự giám sát hiệu quả của các nhà cung cấp dịch vụ, Văn Phòng Liên Đới có nguy cơ lãng phí tiền dành cho việc chăm lo nhà ở và hỗ trợ những cư dân Portland không có nhà ở. Văn Phòng Liên Đới được thành lập và được tài trợ bởi Thành Phố Portland và Quận Multnomah.

Chúng tôi khuyến nghị Văn Phòng Liên Đới cải thiện việc giám sát và kết quả của nhà thầu bằng cách đảm bảo rằng nhân viên của mình biết về các yêu cầu trên hợp đồng và sẵn sàng thực thi các yêu cầu đó; tách nhân viên chịu trách nhiệm giám sát và thực thi hợp đồng khỏi những người chịu trách nhiệm vận động và hỗ trợ của các nhà cung cấp; yêu cầu nhân viên đến thăm các địa điểm để đánh giá tình trạng trong quá trình theo dõi thêm; phát triển danh sách kiểm tra các tuân thủ; và theo dõi các vấn đề được nhà cung cấp dịch vụ xác định trong báo cáo hàng quý của họ.

“Việc cung cấp nhà ở trong thời kỳ đại dịch là một thách thức đặc biệt, ”Kiểm Toán Viên Thành Phố Mary Hull Caballero nói. “Nhưng đó không phải là lý do để biện minh cho việc không có các quy trình vững chắc để đảm bảo rằng những chương trình được tạo ra để bảo vệ cuộc sống của những người dễ bị tổn thương đang hoạt động thật hiệu quả.”

Văn Phòng Liên Đới đã trả lời cuộc điều tra với một tuyên bố nói chung là đồng ý với các khuyến nghị, nhưng phản đối một số mô tả trong báo cáo là có tính kích động. Kiểm Toán Viên của Văn Phòng giữ nguyên báo cáo đó.


Về Đường Dây Nóng Báo Cáo Gian Lận của Portland

Kiểm Toán Viên của Văn Phòng quản lý Đường Dây Nóng Về Gian Lận để tạo điều kiện cho công chúng và nhân viên Thành Phố báo cáo một cách kín đáo các hành vi bị nghi ngờ là gian lận, lãng phí và lạm dụng chức vụ của hoặc chống lại Thành Phố. Đường Dây Nóng cũng dùng để xác định và ngăn ngừa thất thoát ngân quỹ của Thành Phố và hoạt động như một biện pháp ngăn chặn hành vi gian lận, lãng phí và lạm dụng chức vụ. Các tin báo từ đường dây nóng có thể được gửi trực tuyến tại www.PortlandFraudHotline.com hoặc qua điện thoại bằng cách gọi số 866-342-4148.

Khi Kiểm Toán Viên của Văn Phòng phát hiện ra sự lãng phí, kém hiệu quả hoặc lạm dụng chức vụ qua Đường Dây Nóng, theo quy định của pháp luật phải thông báo cho Hội Đồng Thành Phố Portland về những phát hiện đó. Báo cáo này, được gửi cho thị trưởng và các ủy viên của Thành Phố, coi như là thông báo. Nó cũng được phát hành công khai để thông báo về các tin báo Đường Dây Nóng đã được kiểm chứng.

Được điều tra bởi Elizabeth Pape