Thuế, tiền phạt và lệ phí: Những khách hàng mà bị lac vào mê cung của các chiến lược thu nợ thiếu nhất quán và thiếu phối hợp

Báo Cáo
An illustrated assortment of icons in blue and black of documents and checks with dollar symbols, hands, and magnifying glasses.
Cách phân cấp của Thành Phố trong việc thu thuế, phí và tiền phạt có nghĩa là người dân Portland phải đi qua một mê cung các cách tiếp cận khác nhau có thể gây thiệt hại cho họ trên đường đi.
Được phát hành
Trong bài viết này

Các Tác Giả Kiểm Toán: Martha Prinz, Kiểm Toán Viên Hiệu Suất II,
Gordon Friedman, Kiểm Toán Viên Hiệu Suất I, vá
Minh Dan Vuong, Kiểm Toán Viên Hiệu Suất II


Tóm Lược

Cách tiếp cận không nhất quán và thiếu phối hợp của Thành Phố để thu thuế, tiền phạt và các lệ phí từ các người dân và những doanh nghiệp có thể gây nhầm lẫn. Nó cũng có thể tác hại đối với một số người dân Portland, đặc biệt là những người có trình độ Anh Ngữ hạn chế hoặc những người không thể thanh toán các hóa đơn của họ. Thành Phố cần tài trợ cho các dịch vụ mà họ cung cấp, nhưng với tư cách là một tổ chức công, họ cũng phải đảm bảo rằng họ thực hiện một cách công bằng và không gây tổn hại cho những người mà họ phục vụ.

Đối với một số người, các hóa đơn chưa thanh toán có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng nợ nần cũng như làm hỏng các xếp hạng tín dụng. Nhiều người có thể có nhiều hóa đơn quá hạn với Thành Phố, điều này có thể dẫn đến nhiều suự chuyển tiếp từ các văn phòng khác nhau đến cơ quan thu nợ (collection agency) của Thành Phố. Người dân Portland không phải lúc nào cũng hiểu hoặc có kỹ năng và quyền truy cập để lập kế hoạch thanh toán hoặc thương lượng miễn lệ phí, ngay cả khi họ đủ điều kiện. Nếu không có nơi tập trung để tìm kiếm sự giúp đỡ và sự tiếp cận không đồng đều cho các thích nghi dành cho những người khó khăn, những người cần hỗ trợ nhất có thể không nhận được.

Cuộc kiểm toán của chúng tôi phát hiện ra rằng các văn phòng sử dụng các chiến lược và chiến thuật khác nhau để thu tiền nợ cho Thành Phố. Mỗi chương trình cung cấp một số hỗ trợ thích nghi cho những người gặp khó khăn trong việc chi trả, nhưng không có hướng dẫn trọng tâm hoặc tiêu chuẩn để các văn phòng tuân theo. Cấu trúc phi tập trung của Thành Phố có nghĩa là không có đơn vị nào chịu trách nhiệm đảm bảo cho các chương trình khác nhau phối hợp với nhau để đạt được các mục tiêu của Thành Phố. Chúng tôi đề nghị Thành Phố xây dựng các tiêu chuẩn thu nợ trên Toàn Thành Phố để cải thiện các hoạt động thu nợ.
 

Thành Phố có một cách tiếp cận chắp vá để thu tiền

Chính phủ yêu cầu tài trợ để hoạt động nhưng nên thu tiền từ các người dân và những doanh nghiệp theo quy trình rõ ràng, công bằng và giúp mọi người được dễ dàng nhất có thể đáp ứng các nghĩa vụ của họ trong khi nhận ra rằng một số người có thể gặp khó khăn trong việc chi trả. Thành Phố Portland không nhất quán đáp ứng các tiêu chuẩn đó. Không có một tổ chức nào trong Thành Phố giám sát các phương thức thu tiền, và không có nơi nào để người dân Portland có thể nhờ giúp đỡ về các hóa đơn chưa thanh toán.

Thay vào đó, Thành Phố sử dụng cách tiếp cận chắp vá, với hầu hết các công việc thu tiền được thực hiện một cách riêng lẻ bởi từng thanh toán theo phòng ban. Cách tiếp cận mập mờ này có thể góp phần vào vòng xoáy thành gánh nặng nợ nần mặc dù mỗi nỗ lực thu hồi này đều được thực hiện bởi cùng một chính phủ. Một số phòng ban đã sử dụng các chiến thuật tích cực hoặc áp dụng các khoản phí khi các hóa đơn dài hơn chưa được thanh toán. Những phòng ban khác thì lỏng lẻo hơn. Ai đó có thể chậm trả các thanh toán cho nhiều hơn một phòng ban, mỗi phòng ban hoạt động theo các chính sách khác nhau. Khoản nợ chưa thanh toán cuối cùng được chuyển đến một cơ quan thu nợ, cộng với khoản phí 23% trên số tiền đến hạn, cộng với lãi suất. Văn Phòng Luật Sư Thành Phố (City Attorney’s Office) đôi khi thu nợ chưa thanh toán trên các tài khoản lớn hơn.

Các nhà tư vấn đề xuất Thành Phố thống nhất các việc thu nợ trong cả hai năm 2005 và 2014, nêu lý do là sự kém hiệu quả và thiếu hụt dịch vụ khách hàng là các lý do để làm như vậy. Năm 2005, Thành Phố bắt đầu củng cố một số khía cạnh của các việc thu nợ cho Thành Phố, nhưng sau đó đã đảo ngược hướng đi. Các quan chức Thành Phố mà chúng tôi đã nói chuyện không đồng ý về việc có nên thống nhất các việc thu nợ hay không và cuộc kiểm toán đã không đánh giá liệu việc thống nhất các việc thu nợ của Thành Phố có phải là cách hành động tốt nhất hay không.

Cuộc kiểm toán của chúng tôi đã đánh giá cách Thành Phố thu Thuế Môn Bài (Business License Tax), Thuế Nghệ Thuật (Arts Tax), các hóa đơn nước (utility bills) và các phí kiểm tra và các giấy phép của sở cứu hỏa (fire inspections and permits).
 

Thực hành thu thập không nhất quán dẫn đến đối xử không công bằng

Các việc thu nợ của Thành Phố nên liên quan đến các quy tắc rõ ràng và cách giao tiếp để củng cố hành vi tốt và các mục tiêu công bằng hơn nữa. Mỗi chương trình chúng tôi đã xem xét đều có cách thu nợ riêng.

Thành Phố đã có chính sách tài chính về việc thu nợ từ năm 2004, chính sách này được cập nhật vào năm 2020. Nhưng chính sách này không đi xa đến mức có thể trong việc cung cấp hướng dẫn cho các phòng ban và chưa có sự giám sát tập trung để đảm bảo tất cả các khía cạnh của chính sách được tuân thủ.

Các việc thu nợ của Thành Phố không nhất quán ở một số khu vực

Thuế Môn Bài

Thuế Nghệ Thuật

Thuế Nghệ Thuật

Sở Cứu Hỏa

Cơ Quan Thu Nợ

Các thư được sử dụng ngôn ngữ đơn giản

Không

Có

Có

Có

Không

Thư bao gồm thông tin phiên dịch

Một số

Một số

Một số

Không

Không

Thành phố tính thêm chi phí nếu thanh toán chậm

Có

Có

Có

Không

Không áp dụng

Thư bao gồm chi phí chuyển đến cơ quan thu nợ

Một số

Không

Một số

Có

Có


Hầu hết các bức thư đều sử dụng ngôn ngữ đơn giản, nhưng có thể cải thiện sự giao tiếp để thúc đẩy sự thông hiểu tốt hơn
Các thư thu nợ nên sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu. Các thư cho Thuế Nghệ Thuật, các hóa đơn nước và các thư của Sở Cứu Hỏa để kiểm tra và cấp phép đều được sử dụng ngôn ngữ đơn giản, nhưng một số người dân Portland vẫn có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc sự dẫn giải. Đại diện của một tổ chức cộng đồng cho biết một số người có trình độ Anh Ngữ hạn chế gặp khó khăn trong việc hiểu các hóa đơ nnước của họ và có niềm tin sai lầm giữa các thành viên ở Đông Portland của nhóm rằng Thuế Nghệ Thuật chỉ tài trợ cho các Trường Công Lập Portland.

Các thư cho Thuế Môn Bài từ Bộ Phận Doanh Thu (Revenue Division) của Văn Phòng Quản Lý và Tài Chính (Office of Management and Finance) của Thành Phố đã sử dụng các thuật ngữ pháp lý mà những người không phải là luật sư có thể thấy khó hiểu. Điều quan trọng là phải bao gồm thông tin chính xác, nhưng các thuật ngữ kỹ thuật hoặc pháp lý như thuế khoán, hình phạt dân sự và phán quyết cũng có thể được giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản. Những lá thư này cũng được sử dụng để thu Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (Business Income Tax) của Quận Multnomah, có nghĩa là số thông tin rộng hơn cần phải được giải thích, nhưng những lá thư này không giải thích rõ ràng rằng người nhận phải làm gì và tại sao. Một nhân viên của một tổ chức cộng đồng đã mô tả Thuế Môn Bài đặc biệt không rõ ràng đối với thành phần của họ vì ngôn ngữ trong thư khó hiểu đối với những người có trình độ Anh Ngữ hạn chế và vì họ nhận thấy bản thân khoản thuế này rất khó hiểu.

Cơ quan thu nợ tư nhân theo hợp đồng với Thành Phố cũng không nhất quán sử dụng ngôn ngữ đơn giản trong các thư của mình. Một nhân viên của một tổ chức cộng đồng cho biết một số thành phần không hiểu các bức thư của cơ quan. Họ cũng lo lắng rằng việc nhận được thư của họ sẽ ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư và hồ sơ tín dụng của họ. Nhân viên cho biết một số người có thể trả tiền vì sợ hãi mà không hiểu các thư đó.
 

Nhiều bức thư không bao gồm thông tin dịch thuật một cách nhất quán
Thiệt thòi rất cao đối với những người không hiểu các hóa đơn của họ từ Thành Phố vì cuối cùng tài khoản của họ có thể bị chuyển đến cơ quan thu nợ, bị mất các dịch vụ hoặc phải đối mặt với các hóa đơn rất lớn do không thanh toán đúng hạn. Gần một nửa số tài liệu chúng tôi đã xem xét không cung cấp bất kỳ thông tin dịch thuật nào. Ví dụ: không có thư nào được sử dụng để thu tiền cho các cuộc kiểm tra và cấp phép cho Chữa Cháy hoặc từ cơ quan thu phí của Thành Phố được bao gồm thông tin dịch thuật.

Chúng tôi cũng nhận thấy các phòng ban của Thành Phố cung cấp bản dịch trong một loại thư mà đã không làm như vậy một cách nhất quán trong tất cả các thông tin liên lạc của họ. Trong một số trường hợp, thông tin dịch thuật chỉ được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha. Nếu khách hàng gọi đến văn phòng Thành Phố với những thắc mắc về một hóa đơn, các chương trình mà chúng tôi đánh giá đã sử dụng Đường Dây theo Ngôn Ngữ (Language Line), dịch vụ thông dịch qua điện thoại cho hơn 240 ngôn ngữ hoặc nhờ nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha hỗ trợ khi có thể.
 

Các khoản phí bổ sung, mức phạt và thời gian đánh giá khác nhau
Như bất kỳ thực thể nào, các chính phủ cũng sử dụng các chiến lược để khuyến khích thanh toán kịp thời. Tất cả các chương trình chúng tôi đã xem xét đều bao gồm các khoản phí bổ sung và/hoặc mức phạt nếu thanh toán chậm. Nhưng khi nào và như thế nào những điều này được áp dụng hoặc khi nào trong quá trình này, các tài khoản được chuyển đến cơ quan thu nợ, thì có sự khác nhau.

 • Các hình phạt leo thang từ 5 đến 20 phần trăm đã được đánh giá vào nhiều thời điểm khác nhau đối với các khoản thanh toán Thuế Môn Bài quá hạn. Thành Phố cũng bổ sung khoản phí 10 phần trăm lãi suất hàng năm cho các khoản thanh toán chậm, cũng như các mức phạt bổ sung nếu các hóa đơn không được thanh toán vào ngày được quy định.
   
 • Thuế Nghệ Thuật là một loại thuế bình thường - như nhau đối với tất cả mọi người - với các khoản miễn trừ đối với thu nhập. Những người dân Portland dưới ngưỡng thu nhập $1,000 phải nộp đơn yêu cầu để được miễn trừ. Bộ Phận Doanh Thu bổ sung một khoản phạt lên đến $35 cho các khoản thanh toán chậm. Bởi vì Thành Phố lập hóa đơn cho tất cả người dân trừ khi họ nộp đơn miễn trừ, mà đôi khi chuyển nhiều người dân đến cơ quan thu nợ khi mà họ không nợ thuế. Để tránh những sự chuyển tiếp không chính xác, Thành Phố cho phép được nhiều thời gian hơn cho việc thanh toán Thuế Nghệ Thuật hơn các hóa đơn Thành Phố khác.

 • Bắt đầu với quá hạn bốn tuần, Sở Cấp Nước tính thêm phí vào các hóa đơn nước ở nhiều điểm khác nhau, khoảng từ 1 phần trăm tổng số tiền do phí cắt nước $105. Sở cảnh báo các khách hàng về việc sắp cắt nước 42 ngày khi không thanh toán và có thể triển khai lệnh ngừng dịch vụ vào ngày 56 nếu không nhận được thanh toán hoặc kế hoạch thanh toán được sắp xếp. Đôi khi, Sở trì hoãn việc cắt nước khi xác định rằng việc thiếu nước sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc gây ra khó khăn đáng kể.

  Đối với một số tòa nhà chung cư và các loại hình nhà ở cho nhiều gia đình khác, chủ sở hữu bất động sản nhận được thông báo về khả năng cắt nước sớm hơn người thuê nhà hai tuần. Thành Phố khuyên nhữnh người thuê nhà nên liên hệ với chủ nhà hoặc chủ sở hữu bất động sản của họ và cung cấp thông tin về các tư liệu những quyền của những người thuê nhà.

  Đối với các tài khoản nước ngưng hoạt động - ví dụ: nếu ai đó chuyển đi nơi khác mà không thanh toán hóa đơn - trừ một số trường hợp ngoại lệ, Sở Cấp Nước đã chỉ thị cho cơ quan thu nợ của Thành Phố thu toàn bộ số tiền còn nợ, mặc dù các kế hoạch thanh toán đã được cho phép. Sở đã không xem xét tuổi thọ của khoản nợ trong cách tiếp cận của mình để thu thập trên các tài khoản ngưng hoạt động. Các khoản nợ từ 10 năm trước đó đôi khi vẫn được theo đuổi. Không có văn phòng hoặc chương trình nào khác của Thành Phố đưa ra chỉ thị như vậy cho cơ quan thu nợ.

 • Sở Cứu Hỏa không tính thêm bất kỳ khoản phí nào khi hóa đơn giấy phép hoặc kiểm tra hỏa hoạn đã quá hạn. Không có khoản phí bổ sung nào cho đến khi ai đó được chuyển sang ban thu nợ sau 120 ngày không thanh toán hóa đơn của họ.
   

Một số thay đổi này đã được mong đợi do các ràng buộc hoặc yêu cầu của pháp lý. Nhưng Thành Phố cũng có quyền thay đổi nhiều quy tắc mà theo đó nó hoạt động. Tuy nhiên, có rất ít nỗ lực để làm cho các khoản phí hoặc thời gian nhất quán ở các khu vực mà Thành Phố có thể linh hoạt để làm như vậy. Cách tiếp cận rời rạc có thể góp phần khiến mọi người bị cuốn vào các chiến lược leo thang và thu nợ khác với các chương trình khác nhau của Thành Phố, tất cả trong khi họ có thể không hiểu hoặc không thể trả lời các bức thư mà họ đã nhận được.

Khi Thành Phố chuyển một khách hàng cho cơ quan thu nợ, người đó có thể gặp thêm khó khăn về tài chính dưới hình thức các khoản phí tài chính eo hẹp bổ sung và xếp hạng tín dụng bị xấu đi. Cơ quan thu nợ có thể thực hiện ba đến năm cuộc gọi điện thoại cho khách hàng mỗi ngày, kể cả đến nơi làm việc và cũng có thể liên hệ với những người quen để cố gắng xác định vị trí và liên hệ với các khách hàng đó. Cuối cùng, cơ quan có thể bắt đầu xác định tài sản, theo dõi khách hàng để xem liệu tình hình tài chính của họ có được cải thiện hay không và nộp đơn kiện.
 

Các tùy chọn không nhất quán và đôi khi khó sử dụng cho những người không thể trả tiền
Chính phủ có thể đưa ra các kế hoạch giúp đỡ khó khăn khi một người nào đó nợ tiền không có khả năng trả. Các kế hoạch phải dựa trên một chính sách rõ ràng, nhất quán như một phần trong cam kết của chính phủ về việc đối xử công bằng với mọi người. Thành Phố không có chính sách hoặc giao thức nào để xây dựng các kế hoạch khắc phục.

Các chương trình mà chúng tôi đánh giá đã tiếp cận những khách hàng không có khả năng thanh toán theo cách không nhất quán, không phải lúc nào cũng rõ ràng và đôi khi khó sử dụng, đặc biệt là đối với những người có trình độ Anh Ngữ hạn chế hoặc do các rào cản khác. Ví dụ, một tổ chức cộng đồng đã báo cáo rằng khách hàng gặp khó khăn khi thiết lập kế hoạch thanh toán hoặc yêu cầu miễn lệ phí. Những cách tiếp cận này bao gồm:

 • Một số hình phạt Thuế Môn Bài đôi khi được miễn hoặc giảm sau khi doanh nghiệp thanh toán đầy đủ hóa đơn của họ hoặc bắt đầu kế hoạch thanh toán, hoặc trong một số tình huống khó khăn. Tuy nhiên, không có chính sách cho hoàn cảnh khó khăn nào liên quan đến Thuế Môn Bài.

 • Những người nợ Thuế Nghệ Thuật có thể yêu cầu một kế hoạch thanh toán, nhưng lựa chọn đó không được công bố rộng rãi. Chính sách Thuế Nghệ Thuật được cung cấp để miễn phạt vạ “có lý do chính đáng” đối với các trường hợp như gia đình có người qua đời hoặc thiên tai. Các quan chức của Bộ Phận Doanh Thu cho biết họ đang cố gắng sử dụng thông tin về người nộp thuế liên bang để chủ động miễn thuế cho những người không cần đóng thuế.

 • Sở Cấp Nước cung cấp những thích nghi cho những khách hang sử dụng nước mà cần hỗ trợ tài chính. Ví dụ: Sở đưa ra các kế hoạch thanh toán, những chiết khấu, tạm dừng thanh toán các hóa đơn cho các sự kiện đủ điều kiện nhất định và phiếu giảm giá khi biến động cho những người đã đăng ký chương trình chiết khấu hóa đơn. Các khách hàng cũng có thể chọn thanh toán hàng tháng thay vì hàng quý.

  Nhưng những lựa chọn cho hoàn cảnh khó khăn đó thì không có sẵn cho những người sống trong các khu nhà tập thể và không có đồng hồ đo nước riêng của họ. Hầu hết các khu hộ, là những người có nhiều khả năng sống trong cảnh nghèo khó, trả tiền cho nước như một phần tiền thuê nhà của họ, có nghĩa là chủ nhà của họ là khách hàng trực tiếp của Sở. Những khách hàng của sử dụng nước này, ngay cả những người đủ điều kiện được sự cứu trợ nếu họ sống trong nhà đơn cho một gia đình, giúp trợ cấp chương trình cho những người khác vì họ không nhận được chiết khấu và các hình thức cứu trợ khác.

  Vào thời điểm kiểm toán năm 2017 của chúng tôi về hỗ trợ thanh toán điện nước, Thành Phố đã nghiên cứu cách mở rộng hỗ trợ cho các đơn vị gia đình cư dân có thu nhập thấp trong 20 năm và vẫn chưa phát triển một chính sách toàn diện để làm như vậy.

 • Các nhà quản lý của Sở Cứu Hỏa đôi khi tạm dừng lệ phí cấp phép hoặc kiểm tra hỏa hoạn hoặc ngưng chuyển đến cơ quan thu nợ nếu người thiếu nợ đang nổ lực để giải quyết vi phạm. Sở đã bắt đầu liên hệ với một số loại các khách hàng, bao gồm các bệnh viện, các trường học và nhà ở Home Forward, về các tài khoản quá hạn và không phải lúc nào cũng gửi các tổ chức từ thiện đến cơ quan thu nợ của Thành Phố. Các kế hoạch thanh toán đã có sẵn nhưng không được đề cập trong thư đòi nợ.

Đối với tất cả các hóa đơn của Thành Phố, cơ quan thu nợ cho biết nếu người dân trả lời thư đầu tiên của họ trong vòng 30 ngày, họ có thể tránh phải trả phí và lãi suất. Nhưng thư đòi nợ ban đầu của cơ quan thu nợ không làm rõ điều đó. Trong số gần 17,000 tài khoản mà chúng tôi đã xem xét nơi mà tùy chọn này khả dụng, chỉ có tám khách hàng đã thực hiện thanh toán trong khung thời gian 30 ngày đầu tiên. Những khách hàng có tài khoản chuyển sang trạng thái thu nợ trọn có thể thiết lập các gói thanh toán bằng cách sử dụng cổng thông tin của cơ quan thu nợ.
 

Các Đề Xuất

 1. Giám Đốc Hành Chính hoặc Giám Đốc Tài Chính nên phát triển các tiêu chuẩn Toàn Thành Phố cho các việc thu nợ bằng cách triệu tập một phiên họp làm việc của Hội Đồng Thành Phố hoặc nỗ lực tập thể khác. Các tiêu chuẩn tối thiểu phải bao gồm:

  • Một quy trình thu nợ nhất quán, bao gồm thời gian và nội dung của thư thu nợ, cách xử lý các khoản phí bổ sung, tính sẵn có của các kế hoạch thanh toán và miễn trừ, khung thời gian để gửi tài khoản đến cơ quan thu nợ và thời gian bao lâu cơ quan thu nợ phải theo đuổi việc thanh toán.

  • Yêu cầu và quy trình xem xét để viết các tài liệu bằng Anh Ngữ đơn giản và dịch chúng sang các ngôn ngữ khác hoặc cung cấp thông tin dịch thuật trong mọi tài liệu.

  • Một quy trình giúp đỡ sự khó khăn mà tạo ra những sự thích nghi minh bạch hơn, nhất quán và dễ tiếp cận hơn, đồng thời duy trì tính linh hoạt khi cần thiết. Một sự ủng hộ được đề nghị cho Thành Phố thiết lập một văn phòng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để người dân có thể liên hệ khi có thắc mắc về các hóa đơn của họ.

  • Phiên làm việc của Hội Đồng nên bao gồm những thảo luận về việc liệu các phương pháp cải tiến những việc thu nợ có thể được thực hiện tốt nhất bằng cách hợp nhất các việc thu nợ của Thành Phố hay không.
   
 2. Sau khi Thành Phố thông qua các tiêu chuẩn thu nợ, các văn phòng Thành Phố phải báo cáo tiến độ đáp ứng các tiêu chuẩn mới cho Giám Đốc Hành Chính của Thành Phố vào hàng năm; Giám Đốc Hành Chính hoặc Giám Đốc Tài Chính nên đăng công khai bản tóm tắt tiến độ cho đến khi tất cả các phòng ban đều tuân thủ các tiêu chuẩn.

Các bộ phận thường đồng ý với các đề xuất của chúng tôi

Xem [các] phản hồi cho cuộc kiểm tra từ:

Chúng tôi đã thực hiện công việc của mình như thế nào

Mục tiêu kiểm toán của chúng tôi là đánh giá xem cách tiếp cận của Thành Phố đối với các việc thu nợ đã nhất quán, được phối hợp và đã đáp ứng các cân nhắc về hoàn cảnh khó khăn hay không. Đánh giá của chúng tôi tập trung vào năm dương lịch 2019 để phản ánh các thực tiễn trước đại dịch COVID-19. Chúng tôi giới hạn đánh giá của chúng tôi trong bốn chương trình nhưng đã thu thập đủ bằng chứng để đưa ra những kết luận về cách tiếp cận tổng thể của Thành Phố đối với các việc thu nợ bằng cách xem xét các thông tin khác và thực hiện các cuộc phỏng vấn như được nêu dưới đây.

Chúng tôi đã xem xét bốn chương trình:

 • Thuế Môn Bài,
 • Thuế Nghệ Thuật,
 • Các hoá đơn nước, và
 • Các giấy phép và các kiểm tra của Sở Cứu hỏa.

Để hoàn thành mục tiêu kiểm toán của mình, chúng tôi:

 • Đã xem xét các cuộc kiểm tra của Thành phố và các cuộc kiểm toán từ các khu vực pháp lý khác có liên quan, các luật Liên Bang và Tiểu Bang và Bộ Luật Thành Phố Portland, các chính sách ràng buộc của Thành Phố, các quy tắc hành chính và các văn bản của Thành Phố liên quan đến sự công bằng.

 • Đã phỏng vấn Giám Đốc Hành Chính của Thành Phố; Giám Đốc Tài Chính đương nhiệm và tiền nhiệm; Chánh Văn Phòng Điều Trần; và Bộ Thanh Tra Thành Phố (City Ombudsman); các nhân viên và các nhà quản lý từ Văn Phòng Quản Lý và Bộ Phận Doanh Thu Tài Chính, Văn Phòng Luật Sư Thành Phố, Sở Cấp Nước của Portland và Sở Cứu Hỏa & Cứu Hộ của Portland; Kiểm Toán Viên Quận Multnomah; các đại diện từ Dịch Vụ Tín Dụng Chuyên Nghiệp (Professional Credit Service); và các đại diện từ các tổ chức dựa theo cộng đồng như sau - APANO, Quyền Lợi Của Người Khuyết Tật Oregon (Disability Rights Oregon), Liên Minh Giữa Các Dân Tộc về Sự Nghèo Đói (Interfaith Alliance on Poverty), Khởi Xướng Rosewood (Rosewood Initiative)và Unite Oregon.

 • Đã xem xét các tài liệu về các thu nợ cho Thuế Môn Bài, Thuế Nghệ Thuật, các hóa đơn nước, và các giấy phép và các kiểm tra Phòng Cháy & Cứu Hộ.

 • Các tài liệu được đánh giá liên quan đến các phương pháp tốt nhất cho các việc thu nợ của chính phủ; và các tài liệu liên quan khác, bao gồm báo cáo thực tập của Kiểm Toán Viên Thành Phố, báo cáo của các chuyên gia tư vấn, các báo cáo của thanh tra viên, nghị quyết của Hội Đồng Thành Phố, hợp đồng giữa Dịch Vụ Tín Dụng Chuyên Nghiệp và Thành phố, các tài liệu và chính sách về thủ tục và chính sách của Dịch Vụ Tín Dụng Chuyên Nghiệp và thông tin về quy trình làm việc của Văn Phòng Luật Sư Thành Phố.

 • Dữ liệu được đánh giá và phân tích thu được từ Dịch Vụ Tín Dụng Chuyên Nghiệp và Văn Phòng Luật Sư Thành Phố.

Các chuẩn mực kiểm toán đòi hỏi các kiểm toán viên phải độc lập về cơ cấu với tổ chức được kiểm toán để tránh bất kỳ mối quan hệ thực tế hoặc nhận thức nào có thể làm ảnh hưởng đến công việc kiểm toán đã thực hiện hoặc các phát hiện được báo cáo. Kiểm Toán Thành Phố chịu trách nhiệm theo Điều Lệ Thành Phố để thực hiện các cuộc kiểm toán của Thành Phố, do Bộ Phận Dịch Vụ Kiểm Toán thực hiện. Theo Bộ Luật Thành Phố, Kiểm Toán Viên Thành Phố cũng được trao quyền để điều tra các hành động hành chính của Thành Phố và đề xuất những thay đổi thích hợp. Công việc này được thực hiện bởi Thanh Tra Thành Phố, một đơn vị tách biệt với Bộ Phận Dịch Vụ Kiểm Toán. Với phạm vi kiểm toán này và tập trung vào các hoạt động thu nợ trên Toàn Thành Phố, chúng tôi không tin rằng các trách nhiệm ngoài kiểm toán khác của Kiểm Toán Thành Phố tạo thành mối đe dọa đối với tính độc lập của chúng tôi.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán hiệu suất này theo các tiêu chuẩn kiểm toán được chấp nhận chung của chính phủ. Các chuẩn mực đó yêu cầu chúng tôi lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp nhằm cung cấp cơ sở hợp lý cho các phát hiện và các kết luận dựa trên các mục tiêu đánh giá của chúng ta. Chúng tôi tin rằng bằng các chứng thu được cung cấp cơ sở hợp lý cho các phát hiện và những kết luận của chúng tôi dựa trên các mục tiêu kiểm toán của chúng tôi.