Kiểm toán: Việc sử dụng thẻ tín dụng của thành phố bị chững lại trong thời kỳ đại dịch nhưng có rủi ro tiềm ẩn

Báo Cáo
Photograph of a person typing on a laptop with one hand and holding a credit card in the other hand.
Được phát hành
Trong bài viết này

Rủi ro thẻ tín dụng của Thành phố có thể bị lạm dụng tăng lên khi nhân viên bắt đầu làm việc tại nhà vào Tháng Ba, 2020 vì COVID-19. Những nhân viên trước đây cất thẻ tín dụng của mình ở văn phòng đã mang thẻ về nhà để mua các mặt hàng và giao cho đồng nghiệp.

Việc bảo vệ thẻ tín dụng trở nên quan trọng hơn trong quá trình làm việc từ xa, do hơn 1,200 nhân viên có thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng của thành phố đã được sử dụng để thực hiện gần 70,000 giao dịch mua hàng với tổng trị giá 15.4 triệu đô la từ Tháng Bảy, 2019 đến Tháng Sáu, 2020.

Hầu hết các giao dịch mua hàng được thực hiện vào Tháng Sáu, Tháng Bảy và Tháng Tám, 2020 mà chúng tôi đã xem xét đều tuân thủ các quy tắc, nhưng cũng có một số vấn đề không liên quan đến chi tiêu trong đại dịch cần được ban quản lý lưu ý để giải quyết. Các vấn đề bao gồm việc chủ thẻ bỏ qua các phê duyệt công nghệ bắt buộc trước khi mua hàng, các quy tắc không thể thực thi và quyền hạn cũng như trách nhiệm thực thi không rõ ràng.

Phân tích kiểm toán cho thấy chi tiêu năm ngoái đã giảm so với Năm Tài chính 2018- 19. Chi tiêu giảm mạnh khi bắt đầu làm việc từ xa vào Tháng Ba và tăng trở lại khi các văn phòng thực hiện mua hàng cuối năm vào Tháng Sáu, tháng cuối cùng trong năm ngân sách của Thành phố.

Các nhà quản lý từ Văn phòng Quản lý và Tài chính nhìn chung đồng ý với các khuyến nghị kiểm toán của chúng tôi.

Pandemic spending chart 2019-2020 (Vietnamese)


Tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu đằng sau những xu hướng chi tiêu này bằng cách truy cập vào báo cáo tương tác của chúng tôi.