Đánh giá Kiểm toán Giấy phép Xây dựng

Báo Cáo
City storage room for paper plans submitted as part of building permit applications with text, "Long-standing inability to meeting customers' needs won't improve without better management, sustained governance."
Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ lâu sẽ không cải thiện nếu không có sự quản lý tốt hơn, quản trị chặt chẻ hơn.
Được phát hành
Đã cập nhật
Trong bài viết này

Thành Phố xem xét các đơn xin cấp phép xây dựng để đảm bảo các kế hoạch đáp ứng các yêu cầu trước khi sự phát triển có thể xảy ra một cách hợp pháp. Những đánh giá kế hoạch này nhằm thực thi các quy định về nhà ở giá cả phải chăng, xây dựng an toàn, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, và nhiều hơn nữa.

Một chức năng thiết yếu của hệ thống giấy phép xây dựng của Portland không hoạt động như bình thường. Đánh giá kế hoạch xem xét các đơn xin giấy phép của Thành Phố quá chậm, và Thành Phố không tuân theo chính sách khiếu nại của khách hàng riêng của mình để giải quyết những sự chậm trễ này. Kết quả là Portland không đạt được các mục tiêu và cam kết với các khách hàng.

Ngoài ra, Portland tiếp tục hoạt động mà không có mục tiêu toàn diện cho các khía cạnh quan trọng của các dịch vụ đánh giá kế hoạch. Điều này bất chấp những kỳ vọng từ đầu những năm 2000 để thiết lập các mục tiêu và hệ thống quản lý cần thiết để đạt được chúng.

Hình thức chính quyền phân tán của Portland làm trầm trọng thêm tình hình. Bảy văn phòng và Hội Đồng Thành Phố chịu trách nhiệm xem xét kế hoạch, nhưng không một tổ chức nào quản lý hiệu suất trên toàn hệ thống. Các văn phòng có các dự án cải tiến quan trọng đang được tiến hành chậm chạp ngay cả trước khi xảy ra đại dịch. Trong khi đó, công việc khó khăn hơn để giải quyết những lo ngại dai dẳng về môi trường pháp lý phức tạp của Portland đã hoàn toàn bị đình trệ.

Giải quyết những vấn đề này đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung và bền vững của lãnh đạo Hội Đồng Thành Phố.

Tình hình cũng cho thấy cơ hội. Một hệ thống cấp phép hiệu quả sẽ giúp khôi phục vị thế của Portland như là một nơi đáng mơ ước để đầu tư cho những căn nhà thật cần thiết và làm cho cuộc sống ở Portland trở nên hấp dẫn hơn đối với những người tìm việc làm.

Portland đã thực hiện một số cải tiến quan trọng, cần thiết đối với hệ thống giấy phép xây dựng của mình. Đáng chú ý nhất là việc Thành Phố cải tiến phần mềm cho phép và chuyển sang đánh giá quy hoạch điện tử. Nhưng vẫn còn nhiều công việc để đảm bảo rằng trọng tâm kế hoạch được xem xét vào việc phê duyệt giấy phép xây dựng thực hiện những lời hứa của Thành Phố với công chúng.

Bởi vì không một tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết các vấn đề với các dịch vụ đánh giá kế hoạch của Thành Phố, chúng tôi hướng các đề xuất của mình đến hai người có khả năng nhất. Chúng tôi đề nghị Văn Phòng Dịch Vụ Phát Triển phối hợp với các văn phòng cấp phép khác để thiết lập các hệ thống hiệu quả để quản lý hiệu suất và các khiếu nại của khách hàng. Chúng tôi cũng đề nghị Ủy Viên phụ trách Dịch Vụ Phát Triển quán quân của Hội Đồng làm việc để hoàn thành các dự án cải tiến đã và đang được thực hiện, các dự án bị đình trệ trước để đánh giá môi trường pháp lý phức tạp của Thành Phố và yêu cầu các phòng ban riêng phải chịu trách nhiệm về những thay đổi cần thiết này.

Để biết thêm thông tin, liên lạc với tenzin.gonta@portlandoregon.gov

Tiếp xúc

Tenzin Gonta

Performance Auditor III

Kari Guy

Audit Services Director

Gordon Friedman

Performance Auditor I