information
Microsoft CrowdStrike technology outage

Some City of Portland systems were impacted. Call 3-1-1 or 503-823-4000 with questions or non-emergency reports. Beware of cyber criminals impersonating CrowdStrike or other tech support. Information for City of Portland employees

Safe Routes to Everyday Places- नेपाली

Resource
A picture of a sidewalk decal that includes four different icons representing food, clinic, parks, and schools with the title Safe Routes to Everyday Places

तपाईंको दैनिक स्थानहरूमा हिडेर जानुहोस्!

पीबीओटी(PBOT)ले मल्टनोमा काउन्टी रिच(Multnomah County REACH)सँगको सहकार्यमा किफायती किराना सामान, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण सामुदायिक स्रोतहरूमा पहुँच बढाउन छिमेकमा सुरक्षित पैदल यात्री मार्गहरू सिर्जना गरिरहेको छ।        

हामी आशा गर्दछौं कि ट्राफिकलाई धीमा गरेर र यी मार्गहरूमा दिशात्मक नक्शाहरू प्रदान गरेर, अधिक मानिसहरूले दैनिक स्थानहरूमा हिंड्न सहज महसुस गर्नेछन् जसले उनीहरूलाई र उनीहरूको परिवारलाई स्वस्थ, बलियो र उनीहरूको समुदायसँग जोड्न मद्दत गर्दछ। 

आफ्नो छरछिमेक वारे पता लगाउनुहोस्।

तपाईंको छरछिमेकमाको लागि सुरक्षित पैदल मार्गहरू नक्सा पहुँच गर्न तलको लिङ्कहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं बाटोमा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न चौराहाहरूमा यार्ड चिन्हहरू फेला पार्नुहुनेछ। नयाँ छरछिमेकहरू थपिनेछन् किनकि हामी समुदायसँग काम गर्दछौं कि उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दैनिक स्थानहरू पहिचान गर्न सकियोस, त्यसैले प्राय: जाँच गर्नुहोस्!

Cully Neighborhood Map

A stylized map of the Cully neighborhood with icons identifying pedestrian destinations like food, clinic, and parks

यस मार्गले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई जोड्न मद्दत गर्दछ Arbor Mobile Home Park, Cedar Shade Mobile Home Park, and Glenwood Trailer Park निम्न छिमेकी स्रोतहरूमा:

खानेकुराTienda Dona Maria at 6716 Northeast Killingsworth, Brother's Market & Deli at 5411 NE Cully Blvd, and Northeast Emergency Food Program at 4800 NE 72nd Ave

क्लिनिक-- La Clinica de Buena Salud at 6736 Northeast Killingsworth

पार्क- Cully Park at 5810 NE 72nd Ave and Khunamokwst Skate Park at 5200 NE Alberta St.

विद्यालय-Rigler Elementary at 5401 NE Prescott St. and Scott Elementary at 6700 NE Prescott St.

Gateway Neighborhood Map

A map that shows the pedestrian route that helps people get to various resources like food, parks, medical clinics and neighborhood greenways

यस मार्गले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई जोड्न मद्दत गर्दछ Ankeny Woods, Cascade Crossing, and Gateway Park Apartments निम्न छिमेकी स्रोतहरूमा:

खानेकुराWinco at 1222 NE 102nd Ave, Lily Market at 11001 NE Halsey St., and Namaste Indian Bizaar at 10306 NE Halsey St.

क्लिनिक-Bridge City Family Medical Clinic at 1410 NE 106th Ave, Providence Immediate Care Gateway at 1321 NE 99th Ave, and Multnomah WIC and Rosewood Family Health at the Professional Plaza 201 at 135 NE 102nd Ave

पार्क-  Ventura Park at 460 SE 113th Ave and Gateway Discovery Park at 10520 NE Halsey St.

NEIGHBORHOOD GREENWAYS- मार्गका लागि नक्सा हेर्नुहोस्