information
Most City offices closed Wednesday, June 19, to observe Juneteenth

The City of Portland recognizes Juneteenth as a formal day of remembrance to honor Black American history and the end of slavery in the United States. Learn about Juneteenth.

Safe Routes to Everyday Places- Tiếng Việt

Resource
A picture of a sidewalk decal that includes four different icons representing food, clinic, parks, and schools with the title Safe Routes to Everyday Places

Đi bộ tới những địa điểm hàng ngày của quý vị!

PBOT, phối hợp với chương trình REACH Quận Multnomah, đang lập nên các tuyến đường đi bộ an toàn ở các khu dân cư để tăng khả năng tiếp cận tới các nguồn trợ giúp cộng đồng quan trọng chẳng hạn như các tiệm tạp hóa giá cả phải chăng, dịch vụ sức khỏe, trường học, và khu vực giải trí.    

Chúng tôi hy vọng rằng bằng việc làm chậm luồng giao thông và cung cấp bản đồ chỉ dẫn dọc theo các tuyến đường này, sẽ có nhiều người hơn cảm thấy thoải mái khi đi bộ tới những địa điểm hàng ngày giúp cho bản thân và gia đình họ được khỏe mạnh, mạnh mẽ, và kết nối với cộng đồng của họ.  

Tìm khu dân cư của quý vị

Nhấp vào các đường liên kết bên dưới để truy cập bản đồ các tuyến đường đi bộ an toàn cho khu dân cư của quý vị. Quý vị sẽ tìm được các biển báo trên bãi cỏ tại các giao lộ để giúp quý vị tìm hướng đi dọc theo tuyến đường. Các khu dân cư mới sẽ được bổ sung khi chúng tôi làm việc với cộng đồng để xác định các địa điểm hàng ngày quan trọng với họ, vậy nên quý vị hãy thường xuyên kiểm tra lại!

Cully Neighborhood Map

A stylized map of the Cully neighborhood with icons identifying pedestrian destinations like food, clinic, and parks

Tuyến đường này giúp kết nối cư dân trong Arbor Mobile Home Park, Cedar Shade Mobile Home Park, and Glenwood Trailer Park đến các tài nguyên vùng lân cận sau:

THỰC PHẨMTienda Dona Maria at 6716 Northeast Killingsworth, Brother's Market & Deli at 5411 NE Cully Blvd, and Northeast Emergency Food Program at 4800 NE 72nd Ave

Y VIỆN- La Clinica de Buena Salud at 6736 Northeast Killingsworth

CÔNG VIÊN- Cully Park at 5810 NE 72nd Ave and Khunamokwst Skate Park at 5200 NE Alberta St.

TRƯỜNG HỌC-Rigler Elementary at 5401 NE Prescott St. and Scott Elementary at 6700 NE Prescott St.

Gateway Neighborhood Map

A map that shows the pedestrian route that helps people get to various resources like food, parks, medical clinics and neighborhood greenways

Tuyến đường này giúp kết nối cư dân trong Ankeny Woods, Cascade Crossing, and Gateway Park Apartments đến các tài nguyên vùng lân cận sau:

THỰC PHẨMWinco at 1222 NE 102nd Ave, Lily Market at 11001 NE Halsey St., and Namaste Indian Bizaar at 10306 NE Halsey St.

Y VIỆN- Bridge City Family Medical Clinic at 1410 NE 106th Ave, Providence Immediate Care Gateway at 1321 NE 99th Ave, and Multnomah WIC and Rosewood Family Health at the Professional Plaza 201 at 135 NE 102nd Ave

CÔNG VIÊN-  Ventura Park at 460 SE 113th Ave and Gateway Discovery Park at 10520 NE Halsey St.

NEIGHBORHOOD GREENWAYS- See map for route