information
Remember to vote

Voice your opinions by Tuesday, Nov. 3. Get information about voting in Multnomah, Clackamas or Washington counties.

Đăng ký giấy phép Doanh nghiệp Lành mạnh

Sẽ mất khoảng 10-20 phút để hoàn thành đơn đăng ký. Do khối lượng đơn yêu cầu lớn, chúng tôi có thể mất tới 5 - 7 ngày làm việc để phản hồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn. Thời gian phê duyệt có thể khác nhau. Giấy phép có hiệu lực đến ngày 1 Thán