information
COVID-19 Recovery and Resilience

Access City programs, people and projects designed to help Portland recover. Portland United
Volunteer. Play. Stay. Shop. Show the Rose City a little love. Be Here for Portland.

Đăng ký giấy phép Doanh nghiệp Lành mạnh

Service

Sẽ mất khoảng 10-20 phút để hoàn thành đơn đăng ký. Do khối lượng đơn yêu cầu lớn, chúng tôi có thể mất tới 5 - 7 ngày làm việc để phản hồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn. Thời gian phê duyệt có thể khác nhau. Giấy phép có hiệu lực đến ngày 1 Thán