danger
COVID-19 Risk Level for Multnomah County: High Risk

Chơi “RECESS”

RECESS is a Portland Safe Routes to School program offering middle school students activity ideas and wellness tips while they are distance learning.

On this page

Các em có thể tin được rằng đã gần một năm trôi qua kể từ khi chúng ta bắt đầu học tập từ xa không?

Trong khi chúng ta ở nhà để giữ an toàn cho gia đình và cộng đồng khỏi COVID-19, chúng ta cũng có thể tự chăm sóc bản thân bằng cách nghỉ giải lao trong ngày học.

Năm mới là thời điểm có rất nhiều cơ hội để chúng ta làm mới cơ thể và tâm hồn khi chúng ta nỗ lực để tận dụng tối đa thời gian học tập ở nhà.

RECESS cung cấp cho CÁC EM sức mạnh để cá nhân hóa thời gian nghỉ ngơi của các em với các hoạt động giúp các em luôn vận động và cảm thấy tốt nhất.

Ngay cả khi các em không ở trường, các em vẫn có thể trải nghiệm RECESS!


Hướng dẫn cách chơi

Khi đến giờ nghỉ giải lao trong ngày học:

  1. Chọn một hoạt động từ bất kỳ hạng mục RECESS nào
  2. Thực hiện hoạt động! Viết hạng mục trong Trình theo dõi RECESS
  3. Lặp lại bước 1 và bước 2 ở giờ nghỉ giải lao tiếp theo. Thực hiện điều này 4 lần một tuần đối với Trình theo dõi, nhưng có thể thực hiện nhiều lần hơn nếu các em có thể!
  4. Nộp lại Trình theo dõi của các em vào cuối tháng.

Có hai cách để gửi:

  • Gửi tấm thiệp hàng tháng được gửi kèm qua thư. Điền tất cả thông tin để giành giải thưởng và tham gia bốc thăm trúng thưởng hàng tháng.

HOẶC


Tôi có thể thắng được gì?

Giải thưởng cho các đợt bốc thăm trúng thưởng hàng tháng được liệt kê trên RecessTimePDX.org.


"Sworkit"

"Sworkit"là một ứng dụng và trang web tập thể dục có một phần miễn phí dành cho trẻ em. Học sinh có thể tạo các bài tập luyện cá nhân theo thời gian, chọn các bản nhạc để tập theo, xem các ví dụ về cách thực hiện mỗi bài tập luyện và vui chơi! Học sinh cần hỏi người lớn trước khi đăng ký.


Các Điều khoản của Cuộc thi RECESS

KHÔNG CẦN MUA HOẶC TRẢ TIỀN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ĐỂ THAM GIA HOẶC CHIẾN THẮNG CUỘC THI NÀY.

GIAI ĐOẠN DIỄN RA CUỘC THI

Cuộc thi Go By RECESS 2020 của Sở Giao thông Portland (PBOT) bắt đầu vào 4 Tháng Một, 2021 và kết thúc vào 27 Tháng Ba, 2021.

NHỮNG AI CÓ THỂ THAM GIA

Cuộc thi này dành cho học sinh lớp 6, 7 hoặc 8 đang theo học tại các trường thuộc Portland, OR. 

Hướng dẫn cách chơi

Khi đến giờ nghỉ giải lao trong ngày học:

  1. Chọn một hoạt động từ bất kỳ hạng mục RECESS nào
  2. Thực hiện hoạt động! Viết hạng mục trong Trình theo dõi RECESS
  3. Lặp lại bước 1 và bước 2 ở giờ nghỉ giải lao tiếp theo. Thực hiện điều này 4 lần một tuần đối với Trình theo dõi, nhưng có thể thực hiện nhiều lần hơn nếu các em có thể!
  4. Nộp lại Trình theo dõi của các em vào cuối tháng.

Có hai cách để gửi:

  • Gửi tấm thiệp hàng tháng được gửi kèm qua thư. Điền tất cả thông tin để giành giải thưởng và tham gia bốc thăm trúng thưởng hàng tháng.

HOẶC

Mỗi tháng, những người tham gia gửi Trình theo dõi RECESS của tháng đó sẽ được tự động tham gia bốc thăm giải thưởng hàng tháng.

Để đủ điều kiện tham gia bốc thăm hàng tháng, PBOT phải nhận được các Trình theo dõi trước những ngày sau:

Ngày bốc thăm Tháng Một – 12 Tháng Hai, 2021
Ngày bốc thăm Tháng Hai – 12 Tháng Ba, 2021
Ngày bốc thăm Tháng Ba – 16 Tháng Tư, 2021

Bằng cách nhắn tin từ khóa đến số 319-96, người dự thi lựa chọn nhận tin nhắn văn bản từ Sở Giao thông Portland (PBOT). Có thể phải trả phí tin nhắn và dữ liệu mạng điện thoại. Người dự thi luôn có thể nhắn tin STOP tới số 319-96 để hủy hoặc lựa chọn không tham gia. Điều khoản và chính sách bảo mật có sẵn tại: Terms & Conditions.

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Giải thưởng cho các đợt bốc thăm trúng thưởng hàng tháng được liệt kê trên RecessTimePDX.org.

LỰA CHỌN VÀ THÔNG BÁO NGƯỜI THẮNG CUỘC

Hàng tháng sẽ tiến hành bốc thăm chọn tên những người thắng cuộc. PBOT có quyền chọn tên giải thưởng nào được bốc thăm vào bất kỳ thời điểm nào. Người thắng cuộc sẽ được thông báo khi tên của họ được bốc trúng. Nếu họ chấp nhận nhận giải thưởng, tên và trường của họ sẽ được hiển thị trên trang web của cuộc thi cũng như các chương trình khuyến mãi khác của PBOT, trừ khi có yêu cầu không đăng những thông tin đó.

Người thắng cuộc sẽ được thông báo qua thư, e-mail hoặc tin nhắn tùy thuộc vào thông tin mà người dự thi cung cấp. Nếu người thắng cuộc không phản hồi trong vòng một tuần kể từ khi nhận được thông báo, ban tổ chức cuộc thi sẽ chọn ngẫu nhiên một người thắng cuộc mới.