Tusmo ku aadan ogolaanshiyaasha aagaga cuntada ee banaanka (Ganacsiyada Caafimaadka leh, Kuraasta Wadada, Maqaayada Geeska Wadada)

Guide
People using street seating part of outdoor dining
Tusmada ogolaanshiyaasha aaga cuntada ee banaanka ee Laanta Gaadiidka ee Portland (PBOT). Ganacsiyada waxaa laga doonayaa inay helaan ogolaanshaha aagaga banaanka ee cuntada si ay ugu iibiyaan cunto ama cabitaan aagaga wadada dadwaynaha.
On this page

Guudmarka ogolaanshaha Aaga Cuntada ee Banaanka

Waxaa jira labo nooc oo ogolaanshiyaasha kuraasta banaanka ah oo la heli karo: 

Maqaayada Geeska Wadada (Sidewalk Café)

Ogolaanshaha Maqaayada Geeska Wadada ayaa u sahlaaya qofka haysta ogolaanshaha inuu dhigto alaabta maqaayada gudaha geeska wadada ee xigta ganacsiga.

Diagram of a sidewalk cafe

Kursiga Xiliyada Gaarka ah ee Wadada (Seasonal Street Seat)

Ogolaanshaha Kuraasta Wadada ee Xiliyada Gaarka ah ayaa u sahlaysa qofka haysta inuu alaabta dhigto aagaga baakinka. Ogolaanshahaan uma baahna aalad, alaabtana waa in si buuxda meesha looga saaraa marka aan lagu jirin xiligooda. Taariikhaha xiligu waa Maajo 1 ilaa Oktoobar 31.

Diagram of a seasonal street seat

Kuraasta Wadada ee Goobta leh iyo Kuraasta Wadada ee leh Goobta iyo Saqafka

Ogolaanshiyaashaan sanadka oo dhan jira ayaa u sahlaaya qofka ogolaanshaha haysta inuu dhigo alaabta iyo, mararka qaar, dhisme ku meel gaar ah aagaga baakinka.

Diagram of a street seat with platform and no roof
Diagram of a street seat with platform and roof

Shuruudaha hadda ee ogolaanshiyaasha Aaga Cuntada ee Banaanka

PBOT ayaa abuurtay tusmooyinka naqshada ee ogolaanshiyaasha aaga cuntada ee banaanka ayadoo lagu saleynaayo wadada shaqaynta bulshada ganacsiga ee deegaanka iyo saamileeyda kale. Tilmaamahaan ayaa xaqiijinaaya in aaga cuntada ee banaanka ee wadada ama geeska wadada ay geli karaan dadka naafada ah, gaadiidka gurmadka xaalada degdega ah, gaadiidka dadwaynaha, iyo aagaga rarista. Tilmaamaha ayaa sidoo kale xalinaaya khataraha badqabka ee wadada. Tilmaamaha ayaa ka caawinaaya dadka ruqsadaha haysta inay fahmaan waxa ugu danbayn laga doonaayo sida ku cad Barnaamijka Aagga Cuntada ee Banaanka ee rasmiga ah ee cusub ee PBOT. 

Dib u eegis ku saamee tilmaamaha halkaan ku qoran

Xaqiiji inaad booqato bogageena kale si aad uga eegto xog ku saabsan shuruudaha caymiska iyo heerarka, aaladaha xakameynta gaadiidka ee aasaasiga ah, iyo liiska qaybta ah ee adeeg bixiyaasha halkaan:

Shuruudaha iyo heerarka caymiska ee PDOT

Aaladaha iyo adeeg bixiyaasha aasaasiga ah ee xakamaynta gaadiidka

Marka laga soo tago tilmaamaha naqshada, liiska qarashaadka ayaa isbadel lagu sameeyay waxaana hadda ku jira dookha xiliga gaarka ah oo dheeraad ku ah dookhyada horay u jiray ee sanadlaha ah. Liiska cusub ee kharashka ayaa naga caawin doona kordhinta helitaanka barnaamijka ee ganacsiyada yaryar. Si looga caawiyo ganacsiyada inay la qabsadaan isbadellada PDOT ayaa adeegsan doonta lacagaha Sharciga Gurmadka Mareykanka (ARPA) si qayb ahaan loo daboolo qiimaha ogolaanshiyaasha sanadka 2024.

HAWSHA SHARDI DHAAFKA

Codsadeyaasha rakibaadoodu aysan buuxin tilmaamaha naqshada, hawsha shardi dhaafka ayay heli karaan.

Si aad u ogaato xog dheeri ah fadlan booqo boggaan shardi dhaafka.


Halkaan ayaad ka helaysaa waxa ganacsiyadu ay tahay inay ogaadaan kahor inta aysan codsan:

  • Gelitaanka dadka lugaynaaya iyo dadka naafada ah waa in la xaqiijiyaa markasta. Ugu yaraan 6 fiid oo wadada dadku maraan ah ayaa laga doonayaa dhammaan geeska wadada markasta lamana dhigi karo wax caqabado ah aagaan marna.
  • PDOT waxay ku boorinaysaa ganacsiyada inay la shaqeeyaan ganacsiyada dariska la ah iyo ururada marka koobaad kahor inta aadan codsan.
  • Degmooyinka ganacsiga ee aaga iyo ururada ayaa awoodi kara inay gacan ka gaystaan bixinta caymiska, aaladaha xakameynta gaadiidka, ama shuruudaha kale ee ogolaanshaha Aaga Cuntada ee Banaanka.  
  • Agabka iyo qalabka (ayna ku jiraan aaladaha xakameeya gaadiidka) ayaan lagu xiriirin karin ama la waafajin karin geeska wadada, wadooyinka, aaga laga gudbo, baaleyaasha adeegyada magaallada, ama kaabeyaasha kale ee magaallada. Dadka haysta ogolaanshaha ayaan wax ka badeli karin kaabeyaasha xaqa wadada.
  • Dadka haysta ogolaanshaha ayaa masuul ka ah ilaalinta aaga ku xeeran rakibaadooda. Haddii aaga baakinka la adeegsado, dadka haysta ogolaanshuhu waa inay nadiifiyaan qarashka yaala aaga ka hooseeya iyo meelaha u dhowdhow marka loo baahdo
  • Ganacsiyadu waa inay xaqiijiyaan inay markasta geli karaan dadku laynka ayna adeegsan karaan astaannada gaadiidka.
  • Ganacsiyada ayaa codsan kara inay booskooda ka wareejiyaan qaar kamid ah kaabeyaasha magaallada (sida rakooyinka baaskiilka, astaannada Biketown, boorarka aan ahayn kuwa sharciga, iwm.). PBOT ayaa ogolaan karta wareejinta ayadoo ku xiran marxalada qarashkana waxaa dhiibaaya qofka ogolaanshaha leh.
  • Dhammaan wadooyinka ayaa u baahan isku dhafka qalab xakamaynta gaadiidka si loo kala sooco dadka iyo gaariyaasha. Laymanka baakinka ayaa caadiyan 8 fiid isku jira; 7 ayaa loo adeegsan karaa rakibaada halka fuud ee haray loo adeegsan karo aalada xakamaynta isku socodka keliya (dibladaha, tiirarka, xakamadaha). 

Jadwalka qarashka

Qarashka codsiga iyo ogolaanshaha ee mareegta 2024:

Nooca CodsigaQarashka Ogolaanshaha

Maqaayada Geeska Wadada

12 billood

Qarashka codsiga: $450*

Qarashka Ogolaanshaha: $350*

Aagga Ogolaanshaha: $9 calaa fuud

Kuraasta Xiliyada Gaarka ah ee Wadada

Maajo-Oktoobar

Qarashka codsiga: $450*

Qarashka Ogolaanshaha: $350*

Aagga Ogolaanshaha: $400 calaa aag kasta oo baakin

Kuraasta Wadada ee Sanadka Dhan Yaala

12 billood

Qarashka codsiga: $450*

Qarashka Ogolaanshaha: $350*

Aagga Ogolaanshaha: $750 calaa aag kasta oo baakin

Kuraasta Wadada ee Goobta iyo Saqafka leh ee Sanadka Dhan Yaala

12 billood

Qarashka Codsiga: $750*

Qarashka Ogolaanshaha: $350*

Aaga Ogolaanshaha: $1000 calaa aag kasta oo baakin

Qarashka Dib u Eegista Caymiska - $48.06*

Qarashka Badelida Ogolaanshaha - $150*

Qarashka Kormeerka Labaad ee goobta - $150*

*Qarashaad kale oo lagu kabi karo sanduuqa ARPA


Sida loo codsado oggolaanshaha Aaga Cuntada ee Banaanka (ogolaanshiyaasha 2024)

Si aad u codsato ogolaansho 2024 fadlan halkaan ka eeg bogga codsiga ee 2024:

Codso ogolaanshaha Aaga Cuntada ee Banaanka ee mareegta 2024


Barnaamijka Caawimaada Ganacsiga Yar ee Aaga Cuntada Banaanka

Si looga caawiyo mulkiileyaasha inay la qabsadaan tilmaamaha Aaga Cuntada ee Banaanka iyo ku dhaqanka taageerada, PBOT ayaa abuurtay barnaamijka caawimaada dhaqaalaha si ay u qaybiso maalgelinta ganacsiyada u qalma.

Lacagahaan ayaa loogu talo galay rakibaada kuraasta wadada ee sanadka oo dhan, ayna ku jiraan cusbooneysiinnada rakibaadaha hadda, rakibaadaha hadhoow, alaabaha dhismaha, nalalka, kuleyliyaha (caagaga wadada, geedaha la beero, bahala wada lagu gooyo). 

Si aad u hesho xog dheeraad ah fadlan booqo bogga Barnaamijka Caawimaada Ganacsiga Yar ee Aaga Cuntada Banaanka.


Iska qor xogaha cusub ee iimeelka

La soco taariikhda wararkii ugu danbeeyay iyo xogta ku saabsan barnaamijka Aagga Cuntada Banaanka.


Contact

PBOT Outdoor Dining team

phone number503-823-4026Contact with questions about your Street Seats or Sidewalk Cafe permits applications opening Oct. 16, 2023 and valid starting Jan. 1, 2024.