information
Most City offices closed Wednesday, June 19, to observe Juneteenth

The City of Portland recognizes Juneteenth as a formal day of remembrance to honor Black American history and the end of slavery in the United States. Learn about Juneteenth.

Thông tin về Khai và Nộp Thuế Nghệ Thuật

Information
Thông tin về Thuế Nghệ Thuật, bao gồm các yêu cầu đối với việc khai và nộp Thuế Nghệ Thuật cho Sở Thuế của Thành phố Portland.
On this page

Thông tin Chung về Thuế Nghệ Thuật

Thuế là $35 đối với mỗi cư dân Portland từ 18 tuổi trở lên có thu nhập trên mức chuẩn nghèo liên bang và thu nhập từ $1,000 trở lên.


Cá nhân chịu Thuế Nghệ Thuật

Cư dân Thành phố Portland từ 18 tuổi trở lên có thu nhập hàng năm từ $1,000 trở lên và đang sống trong một hộ gia đình trên mức chuẩn nghèo liên bang sẽ phải chịu Thuế Nghệ Thuật. Nếu thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị bằng hoặc thấp hơn mức chuẩn nghèo liên bang, quý vị có thể yêu cầu miễn trừ.

Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31 Tháng Mười Hai của năm chịu thuế, quý vị phải khai và nộp Thuế Nghệ Thuật trừ khi quý vị được miễn. Nếu quý vị sống với cha mẹ của mình, họ có thể gộp quý vị vào khi khai Thuế Nghệ Thuật của họ.

Những cư dân Portland sau đây không phải chịu Thuế Nghệ Thuật:

  • Những cá nhân dưới 18 tuổi;
  • Những cá nhân có thu nhập hàng năm hộ gia đình bằng hoặc thấp hơn mức chuẩn nghèo liên bang; và/hoặc
  • Những cá nhân có thu nhập hàng năm dưới $1,000 dưới bất kỳ hình thức nào.

Cư dân Portland

Để xác định xem quý vị có phải là cư dân của Thành phố Portland hay không, quý vị có thể dễ dàng kiểm tra địa chỉ của mình trong Bản đồ Portland. Nếu địa chỉ của quý vị có "Portland" trong Khu vực Tài phán, thì quý vị đang cư trú trong phạm vi Thành phố Portland.

Nếu quý vị chuyển nhà đến hoặc ra khỏi Portland trong năm tính thuế, quý vị vẫn phải chịu toàn bộ khoản thuế $35. Sẽ không có việc tính theo tỷ lệ Thuế Nghệ Thuật ngay cả khi quý vị chỉ là cư dân của Portland trong một giai đoạn bất kỳ của năm.

Con cái trên 18 tuổi

Con cái trên 18 tuổi sống với cha mẹ có thu nhập dưới $1,000 trong năm tính thuế không phải chịu Thuế Nghệ Thuật. Con cái trên 18 tuổi có thể được gộp vào hồ sơ khai thuế của cha mẹ mình. Cho biết con cái trên 18 tuổi có thu nhập và nợ $35 tiền thuế hay không, hoặc nếu họ có thu nhập hàng năm dưới $1,000 và không nợ thuế.

Học sinh/Sinh viên

Nếu học sinh/sinh viên từ 18 tuổi trở lên, kiếm được thu nhập từ $1,000 trở lên trong năm tính thuế, sống trong một hộ gia đình trên mức chuẩn nghèo liên bang và là cư dân Portland, họ sẽ phải chịu Thuế Nghệ Thuật. Không quan trọng là họ đi học ở đâu. Nói chung, sinh viên đại học được coi là cư dân Portland nếu họ về nhà ở Portland trong thời gian nghỉ học.

Thu nhập Hàng năm

Tất cả thu nhập sẽ đều được xem xét, bất kể số tiền. Thu nhập có thể là từ tiền lương, tự kinh doanh, đầu tư, cho thuê, hưu trí, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp thất nghiệp, cấp dưỡng vợ-chồng/con cái, hoặc bất kỳ nguồn nào khác. "Thu nhập" không bao gồm bất kỳ khoản thu nhập nào mà thành phố bị cấm đánh thuế theo luật tiểu bang hoặc liên bang.

"Thu nhập" nhằm mục đích miễn trừ hộ gia đình bằng hoặc dưới mức chuẩn nghèo liên bang được định nghĩa khác nhau.

Thu nhập Vợ/chồng

Trong trường hợp một người phối ngẫu "có thu nhập", thì chỉ người đó phải chịu thuế $35.

Nếu vợ/chồng không đi làm kiếm được thu nhập hàng năm từ $1,000 trở lên, họ được coi là “có thu nhập” và cũng sẽ phải chịu thuế $35.

Bạn cùng phòng

Trong Hộ gia đình

Nếu bạn cùng phòng là độc lập về tài chính và chỉ đơn thuần chia sẻ chi phí nhà ở, họ sẽ được coi là hai (2) hộ gia đình riêng biệt (mặc dù họ ở cùng một nơi cư trú).


Các Yêu cầu về Khai Thuế Nghệ Thuật

Thuế Nghệ Thuật đến hạn cùng thời điểm với bản khai thuế Liên bang của quý vị (thường là ngày 15 Tháng Tư). Sẽ không có gia hạn để khai hoặc nộp Thuế Nghệ Thuật.

Quý vị có thể khai và nộp Thuế Nghệ Thuật của mình hoặc yêu cầu miễn trừ trực tuyến, qua đường bưu điện, hoặc trực tiếp. 

Các khoản thanh toán Thuế Nghệ Thuật Trực tuyến sẽ được đăng vào tài khoản của quý vị vào ngày làm việc tiếp theo. Nộp thuế qua đường bưu điện sẽ được coi là kịp thời nếu nó được đóng dấu bưu điện trước ngày hết hạn nộp Thuế Nghệ Thuật. Vui lòng không gửi tiền mặt qua đường bưu điện.

Hãy nhớ rằng quý vị phải kê khai ngay cả khi quý vị không nợ thuế. Việc cung cấp địa chỉ email của quý vị khi quý vị khai thuế, dù là trực tuyến hay dưới dạng biểu mẫu in, sẽ giúp Sở Thuế gửi cho quý vị một thông báo nhắc nhở dưới dạng điện tử vào năm sau.

Việc khai Thuế Nghệ Thuật chỉ yêu cầu năm (5) phần thông tin: họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số An sinh Xã hội đầy đủ, và năm sinh của quý vị.

Xem lại phần Miễn trừ Thuế Nghệ Thuật để biết chắc rằng quý vị có được miễn nộp Thuế Nghệ Thuật hay không, bao gồm cả việc đủ điều kiện để được miễn trừ vĩnh viễn.

Yêu cầu về Số An sinh Xã hội

Giống như IRS và Sở Thuế Oregon (DOR), Thành phố yêu cầu số An sinh Xã hội (SSN) đầy đủ và ngày sinh đầy đủ để định danh chính xác các cá nhân. Bằng việc cung cấp số SSN và năm sinh của quý vị, điều này đảm bảo rằng việc khai và nộp Thuế Nghệ Thuật được thực hiện chính xác vào tài khoản của quý vị.  Chúng tôi cũng cần năm sinh để đảm bảo không đánh thuế đối với người dưới 18 tuổi.

Việc tiết lộ SSN của quý vị là bắt buộc. Yêu cầu này được Đạo luật Quyền riêng tư Liên bang năm 1974, Đạo luật Cải cách Thuế năm 1976 và Các Quy tắc Hành chính Thuế Nghệ Thuật cho phép. Số SSN của quý vị sẽ được Sở Thuế sử dụng để hỗ trợ việc quản lý Thuế Nghệ Thuật bao gồm, nhưng chỉ không giới hạn ở việc tuân thủ các yêu cầu về khai Biểu mẫu 1099 của liên bang và so sánh các hồ sơ kê khai Thuế Nghệ Thuật với thông tin người nộp thuế liên bang.

Việc bảo vệ SSN của quý vị là ưu tiên hàng đầu. Sở Thuế quản lý an toàn nhiều chương trình thuế đòi hỏi việc gửi thông tin bảo mật của người nộp thuế. Theo Bộ luật 5.73.100 của Thành phố Portland, bất kỳ nhân viên Thành phố nào tiết lộ thông tin tài chính được gửi hoặc được tiết lộ cho Thành phố theo các điều khoản về Thuế Thu nhập Tiếp cận và Giáo dục Nghệ thuật, bao gồm số An sinh Xã hội là bất hợp pháp. Không gian làm việc của chúng tôi được bảo vệ và thông tin bảo mật trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi đều được mã hóa. Sở Thuế đã được phê duyệt để nhận thông tin người nộp thuế liên bang trực tiếp từ IRS và do đó cũng phải tuân theo các yêu cầu về bảo mật vật lý cũng như điện tử của IRS.

Lời nhắc Khai thuế

Lời nhắc khai thuế kèm Tờ khai Thuế Nghệ Thuật sẽ được gửi qua đường bưu điện vào khoảng giữa Tháng Ba. Để đảm bảo tất cả các hộ gia đình ở Portland đều được thông báo đầy đủ về thuế, chúng tôi sẽ gửi lời nhắc đến tất cả các địa chỉ trước ngày đáo hạn. Ngay cả khi quý vị đã nộp xong Thuế Nghệ Thuật, chúng tôi vẫn sẽ gửi lời nhắc phòng trường hợp những người khác trong hộ gia đình của quý vị vẫn cần phải khai thuế hoặc có cư dân mới tại địa điểm đó.  

Thành phố sẽ gửi lời nhắc khai thuế đến các “Cư dân Portland" để đảm bảo rằng mọi địa chỉ đều nhận được thông báo trước hạn chót khai thuế. Nếu Thành phố gửi các thông báo nhắc chung với tên cụ thể trên đó, thông báo sẽ được chuyển tiếp đến cư dân nếu họ đã chuyển nhà. Điều này có nghĩa là nơi ở cũ của họ, có thể đã có người ở mới, sẽ không nhận được thông báo.

Ngoài ra, việc gửi một thông báo riêng cho từng người nộp thuế là khá tốn kém. Thành phố muốn sử dụng các nguồn tài chính một cách khôn ngoan và không muốn lãng phí tiền bằng việc gửi nhiều thông báo cho cùng một hộ gia đình.

Thuế Nghệ Thuật không được đưa vào trong các bản sao kê thuế bất động sản hoặc hóa đơn tiền nước bởi vì bất kỳ hóa đơn nào được gửi đến một khu dân cư cụ thể (như thuế bất động sản hoặc hóa đơn tiền nước) sẽ không biết được số người trưởng thành phải trả thuế.  Ví dụ, hóa đơn thuế bất động sản cho một khu chung cư có 50 căn hộ sẽ được chuyển cho người quản lý bất động sản hoặc chủ sở hữu bất động sản, không phải cho các cá nhân thuê các căn hộ.  Có thể có từ 50 cá nhân trở lên tại một khu chung cư nợ thuế, nhưng chỉ có một hóa đơn thuế bất động sản được phát hành.  Tương tự, hóa đơn tiền nước không bao gồm bất kỳ thông tin nào về việc có bao nhiêu người trưởng thành sống tại địa chỉ cư trú hoặc bao nhiêu người có thu nhập.


Nộp Thuế Nghệ Thuật

Những người nộp thuế liệt kê từng khoản khấu trừ trên tờ khai thuế thu nhập liên bang của họ nói chung sẽ có thể khấu trừ khoản thanh toán Thuế Nghệ Thuật được trả trong Bảng A của họ (như Thuế Thu nhập Địa phương và Tiểu bang). Tham khảo ý kiến cố vấn thuế của mình nếu quý vị có thắc mắc.

Quý vị có thể khai và nộp Thuế Nghệ Thuật cho bất kỳ người trưởng thành nào, ngay cả khi họ không sống cùng với quý vị. Nếu quý vị kê khai trực tuyến, trước tiên quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ nhà ở Portland của mình (đây có thể là địa chỉ nhà riêng của quý vị hoặc địa chỉ của người/những người mà quý vị đang khai thuế hộ), email thanh toán, và số người khai thuế (quý vị có thể khai thuế cho những người trưởng thành có thu nhập và không có thu nhập). Địa chỉ email thanh toán và địa chỉ nhà riêng sẽ được sao chép cho tất cả những người khai thuế nhưng quý vị có thể thay đổi thông tin này cho bất kỳ (hoặc tất cả) những người khai thuế. Quý vị có thể khai cho một người trưởng thành khác, vợ/chồng, cha mẹ hoặc con cái trên 18 tuổi của quý vị. Sau đó, quý vị sẽ có thể nộp thuế cho tất cả mọi người trong một giao dịch thanh toán duy nhất. Nếu quý vị sống bên ngoài Portland, quý vị cũng có thể khai thuế cho một cá nhân sống ở Portland.

Các Cơ quan Truy thu Thuế Bên ngoài

Hầu hết các cư dân Portland chịu Thuế Nghệ Thuật đều tự nguyện nộp thuế đúng hạn. Đối với những người không nộp thuế đúng hạn, Sở Thuế sẽ cố gắng nhiều lần để khuyến khích người nộp thuế khai và nộp thuế của họ trước khi nhờ đến cơ quan truy thu thuế bên thứ ba. Điều này sẽ bao gồm một thư "đề nghị cuối cùng" được gửi đến địa chỉ được biết đến gần nhất của người nộp thuế nói rõ rằng tài khoản có thể được chuyển đến cơ quan truy thu thuế.  Các cơ quan truy thu thuế bên thứ ba thường được chính phủ và khu vực tư nhân sử dụng để thu nợ quá hạn vì họ có lợi thế kinh tế nhờ quy mô và chuyên môn hóa công việc này theo những cách mà chính phủ và khu vực tư nhân nói chung không làm được. Việc thuê ngoài để truy thu nợ Thuế Nghệ Thuật quá hạn cho phép Thành phố giữ chi phí thu nợ ở mức tương đối thấp để nhiều tiền thuế hơn được chuyển đến các trường học và chương trình được tài trợ bởi Thuế Nghệ Thuật. Nếu Sở Thuế không sử dụng các cơ quan truy thu thuế, một số người sẽ không nộp thuế, vi phạm quy định của Thành phố, và tạo ra sự không công bằng cho những người nộp thuế. Điều này sẽ dẫn đến việc giảm tuân thủ và giảm doanh thu thuế.  Sở Thuế cam kết việc thực thi một cách công bằng Bộ luật Thành phố.


Phạt tiền

Khoản phạt tiền $15 sẽ được tính vào ngày sau hạn chót nộp Thuế Nghệ Thuật. Thông thường, khoản phạt này sẽ được tính vào ngày 16 Tháng Tư.

Một khoản phạt tiền bổ sung $20 cũng sẽ được tính nếu Thuế Nghệ Thuật chưa được nộp từ sáu tháng trở lên sau hạn chót nộp Thuế Nghệ Thuật. Thông thường, khoản phạt này sẽ được tính vào ngày 16 Tháng Mười.


Miễn trừ Tiền phạt

Nếu quý vị đã bị tính các khoản tiền phạt Thuế Nghệ Thuật, quý vị có thể yêu cầu miễn trừ tiền phạt. Để yêu cầu của quý vị được xem xét, tất cả các khoản thuế còn thiếu phải được nộp và yêu cầu phải được thực hiện bằng văn bản.

Nếu yêu cầu miễn trừ tiền phạt của quý vị bị từ chối, quý vị sẽ nhận được hóa đơn qua đường bưu điện trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi đơn yêu cầu.


Hoàn tiền

Tiền hoàn sẽ chỉ được cấp trong trường hợp thanh toán quá số tiền, thanh toán trùng lặp, hoặc thanh toán được thực hiện khi chưa đến hạn nộp thuế. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền phải được thực hiện bằng văn bản.

Số An sinh Xã hội của quý vị là bắt buộc vì các quy định của IRS yêu cầu Thành phố phải nộp 1099 GOV cho bất kỳ khoản hoàn tiền thuế thu nhập nào từ $10 trở lên.  Tất cả biểu mẫu 1099 đều yêu cầu số An sinh Xã hội đầy đủ khi được chuyển đến IRS.


Thông tin miễn Trừ Chung

Sở Thuế sẽ xác minh thu nhập và/hoặc các yêu cầu miễn trừ với thông tin do Sở Thuế Vụ (IRS) cung cấp cho Sở Thuế. Các khoản tiền phạt có thể sẽ được tính nếu không thể xác minh được những yêu cầu miễn trừ này.

Sở Thuế có thể yêu cầu thông tin tài chính từ người khai thuế để đánh giá bất kỳ yêu cầu miễn trừ nào.


Miễn trừ Hộ gia đình Nghèo

Các hướng dẫn về chuẩn nghèo liên bang được ban hành hàng năm trong Sổ đăng ký Liên bang bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh(HHS).  Các hướng dẫn về chuẩn nghèo sẽ được sử dụng cho các mục đích hành chính — ví dụ, xác định điều kiện hội đủ về mặt tài chính cho các chương trình liên bang nhất định. Thuế Nghệ Thuật sử dụng các hướng dẫn về chuẩn nghèo này để xác định xem liệu một hộ gia đình có được miễn trừ nộp thuế hay không.

Quý vị phải kê khai Tờ Khai Thuế Nghệ Thuật để yêu cầu việc miễn trừ này hàng năm.


Miễn trừ Thu nhập Không chịu thuế

Nếu quý vị đang yêu cầu miễn trừ thu nhập không chịu thuế vì nguồn thu nhập duy nhất của quý vị là không phải chịu thuế (các trợ cấp được chi trả bởi: An sinh Xã hội (SS), Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI), Đạo luật Hưu trí Ngành hỏa xa liên bang năm 1974 (RR), Hệ thống Hưu trí Công Chức Oregon (PERS), trợ cấp hưu trí liên bang (FERS và CSRS), trợ cấp khuyết tật VA, lợi tức Kho bạc Hoa Kỳ (USTI), hoặc bất kỳ kết hợp nào từ những trợ cấp này):

Khi khai Tờ Khai Thuế Nghệ Thuật hãy chọn "Thu nhập chịu thuế hàng năm dưới $1,000" nếu:

  1. Cá nhân quý vị có thu nhập hàng năm từ $0 đến $999.99 trong năm tính thuế; hoặc
  2. Thu nhập duy nhất của quý vị không thể bị Thành phố đánh thuế (ví dụ như An sinh Xã hội, trợ cấp hưu trí PERS Oregon, trợ cấp hưu trí FERS hoặc lợi tức từ ngân phiếu và trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ); hoặc
  3. Nguồn thu nhập chính của quý vị không thể bị Thành phố đánh thuế (ví dụ như trên) và cá nhân quý vị có thu nhập chịu thuế khác từ $0 đến $999.99 cho năm tính thuế.

Miễn trừ Khai thuế Vĩnh viễn cho Người Cao niên có Thu nhập Thấp hoặc Cá nhân Khuyết tật Vĩnh viễn có Thu nhập Thấp

Những người nộp thuế đủ điều kiện chỉ

  • có thu nhập không chịu thuế (ví dụ: An sinh Xã hội, Hưu trí Nhân viên Liên bang, Hưu trí Công chức Oregon, lợi tức Kho bạc Hoa Kỳ, trợ cấp khuyết tật VA) HOẶC thu nhập dưới mức chuẩn nghèo liên bang
  •  từ 70 tuổi trở lên hoặc bị khuyết tật vĩnh viễn

có thể yêu cầu miễn trừ khai thuế vĩnh viễn. Điều này giúp người nộp thuế miễn phải khai Thuế Nghệ Thuật hàng năm. Nếu tình hình tài chính của người nộp thuế thay đổi, người nộp thuế phải thông báo cho Sở Thuế và khai Tờ khai Thuế Nghệ Thuật cho bất kỳ năm nào mà người nộp thuế không còn đủ điều kiện để nhận miễn trừ này nữa.

Các hộ gia đình có các cá nhân dưới 70 tuổi, trừ những cá nhân bị khuyết tật vĩnh viễn, hàng năm vẫn phải làm thủ tục xin miễn trừ cho hộ gia đình nghèo.


Lịch sử của Thuế Thu nhập Tiếp cận và Giáo dục Nghệ thuật

Thuế Thu nhập Tiếp cận và Giáo dục Nghệ thuật đã được các cử tri Portland thông qua trong cuộc tổng tuyển cử ngày 6 Tháng Mười Một năm 2012 (Dự luật Lá phiếu 26-146) và có hiệu lực vào đầu năm tính thuế 2012.

Tại vụ Wittemyer kiện Thành phố Portland, Tòa án Phúc thẩm Quận Multnomah đã ra phán quyết vào ngày 21 Tháng Sáu năm 2013, rằng “Thuế Nghệ Thuật không phải là Thuế Khoán hoặc Thuế Đầu Người bị cấm bởi Hiến pháp Oregon. […] Thuế Nghệ Thuật không phải là thuế đầu người hay thuế khoán vì nó không được tính theo đầu người. Khi tính thuế, Thành phố xem xét thu nhập của một cá nhân theo ba quy định riêng biệt: thuế chỉ áp dụng đối với (l) thu nhập vượt quá $1,000, (2) nguồn thu nhập không được miễn trừ, và (3) thu nhập của cá nhân cư trú trong các hộ gia đình có thu nhập trên các mức chuẩn nghèo liên bang. Người nộp thuế dưới 18 tuổi được miễn thuế. Hiệu quả thực tế của thuế là đánh thuế thu nhập của một số cư dân Thành phố nhất định trong một phạm vi thu nhập nhất định và do đó không phải là thuế khoán hoặc thuế đầu người.” Vào ngày 8 Tháng Sáu năm 2016, Tòa án Thượng tố Oregon đã khẳng định quyết định của Tòa án Phúc thẩm Quận Multnomah. Vào ngày 21 Tháng Chín năm 2017, Tòa án Tối cao của Tiểu bang Oregon đã khẳng định quyết định của Tòa án Thượng tố Oregon và phán quyết có giới hạn của Tòa án Phúc thẩm Quận Multnomah.