information
Memorial Day closure

Most City of Portland offices will be closed Monday, May 27, in observance of Memorial Day.

Informații despre declararea și plata Impozitului pentru Arte (Arts Tax)

Information
Informații despre Impozitul pentru Arte, inclusiv condițiile pentru declararea și plata Impozitului pentru Arte către Divizia de Încasări (Revenue Division) a orașului Portland.
On this page

Informații generale despre Impozitul pentru Arte

Impozitul este $35 pentru orice rezident din Portland în vârstă de cel puțin 18 ani care realizează venit peste nivelul federal de sărăcie și deține un venit de cel puțin $1.000.


Persoanele obligate să plătească Impozitul pentru Arte

Rezidenții orașului Portland în vârstă de minimum 18 ani care au un venit anual de minimum $1000 și care trăiesc într-o gospodărie cu venit peste nivelul federal de sărăcie sunt obligate să plătească Impozitul pentru Arte. Dacă venitul anual al gospodăriei dvs. este la sau sub nivelul federal de sărăcie, puteți solicita o scutire.

Dacă aveți vârsta de minimum 18 ani până la 31 decembrie a anului fiscal, trebuie să declarați și să plătiți Impozitul pentru Arte dacă nu aveți scutire. Dacă locuiți cu părinții dvs., aceștia vă  pot include în declarația lor de Impozit pentru Arte.

Următorii rezidenți din Portland nu sunt obligați să plătească Impozitul pentru Arte:

  • Persoanele cu vârsta sub 18 ani;
  • Persoanele din gospodării al căror venit anual este la sau sub nivelul federal de sărăcie; și/sau
  • Persoanele cu venit anual de orice tip mai mic de $1000.

Rezidenții din Portland

Pentru a determina dacă sunteți rezident al orașului Portland, vă puteți verifica ușor  adresa la Portland Maps. Dacă adresa dvs. conține "Portland" în jurisdicție, locuiți în cadrul orașului Portland.

Dacă v-ați mutat în sau din Portland în timpul anului fiscal, sunteți obligat totuși să plătiți tot impozitul de $35. Nu se aplică nicio ajustare a Impozitului pentru Arte chiar dacă ați fost rezident al Portland-ului numai pentru o parte a anului.

Copiii adulți

Copiii adulți care locuiesc cu părinții lor care au câștigat un venit sub $1000 în timpul anului fiscal, nu sunt obligați să plătească Impozitul pentru Arte. Copiii adulți pot fi adăugați la declarațiile de impozit ale părinților lor. Indicați dacă copiii adulți au venit și datorează impozitul de $35 sau dacă au un venit anual sub $1000 și nu datorează impozitul.

Elevii

Dacă elevul are minimum 18 ani, a câștigat $1000 venit în anul fiscal respectiv, locuiește într-o gospodărie cu venit deasupra nivelului federal de sărăcie și este rezident din Portland, acesta este obligat să plătească Impozitul pentru Arte. Nu contează unde merg la școală. În general, studenții universitari sunt considerați rezidenți din Portland dacă vin acasă în Portland în vacanțele universitare.

Venitul anual

Se ia în considerare tot venitul, indiferent de cantitate. Venitul poate proveni din salariu, ajutor de șomaj, investiții, chirii, pensii, ajutor de dizabilitate, pensie alimentară, sau orice altă sursă. “Venitul” nu include niciun tip de venit pe care un oraș nu are voie să-l taxeze conform legislației statale sau federale.

“Venitul” pentru scopuri de scutire a gospodăriei fiind la sau sub nivelul federal de sărăcie  este definit în mod diferit.

Venitul soțului/soției

În cazurile în care numai unul dintre soți “câștigă venit,” numai acea persoană va fiobligată să plătească impozitul de $35.

Dacă soțul/soția care nu lucrează a câștigat minimum $1,000 venit anual, se consideră că acesta  “câștigă venit ” și așadar este obligat de asemenea să plătească impozitul de $35.

Gospodării

Colegii de cameră

Dacă colegii de cameră sunt independenți financiar și împart doar cheltuielile cu locuința, aceștia vor fi considerați două (2) gospodării separate (deși ei ocupă același domiciliu).


Condițiile pentru declararea Impozitului pentru Arte

Impozitul pentru Arte este datorat la aceeași dată ca și declarația fiscală federală (în general 15 aprilie)  Nu există nicio o prelungire (extension) pentru declararea sau plata Impozitului pentru Arte

Puteți declara și plăti Impozitul pentru Arte și solicita o scutire  online, prin poștă, sau în persoană.  

Plata pe internet a Impozitului pentru Arte va fi debitată din contul dvs. în ziua lucrătoare următoare. O plată prin poștă va fi considerată trimisă la timp dacă este ștampilată înainte de data scadentă a plății Impozitului pentru Arte. Vă rugăm să nu trimiteți numerar prin poștă.

Nu uitați că trebuie să declarați chiar dacă nu datorați impozitul. Furnizarea adresei dvs. de email atunci când faceți declarația, fie online fie prin formular, va permite Diviziei de Încasări să vă trimită anual o înștiințare de reamintire electronică.

Declararea Impozitului pentru Arte necesită numai cinci (5) informații: numele, adresa, adresa de email, numărul complet de securitate socială și anul dvs. de naștere.

Consultați Scutirile de la Impozitul pentru Arte pentru a verifica dacă ați putea fi scutit de la plata Impozitului pentu Arte, inclusiv dacă vă calificați pentru o scutire permanentă.

Condiția Numărului de Securitate Socială

La fel ca IRS și Oregon Department of Revenue (DOR), Orașul necesită un număr complet de securitate socială (SSN) și data completă de naștere penru a identifica corect persoanele. Furnizarea numărului dvs SSN și anului de naștere, permite ca declararea și plata Impozitului pentru Arte să fie aplicate corect contului dvs.  De asemenea avem nevoie de data nașterii pentru a ne asigura că nu aplicăm impozitul unei persoane sub 18 ani.

Furnizarea numărului dvs. SSN este obligatorie. Această condiție este autorizată conform Actului Federal de Confidențialitate din 1974, Actului de Reformă a taxelor din 1976 și Regulilor Administrative ale Impozitului pentru Arte. SSN-ul dvs. va fi folosit de către Divizia de Încasări pentru a asista în administrarea Impozitului pentru Arte inclusiv, dar fără a se limita la, respectarea condițiilor federale de raportare a Formularului 1099 și compararea declarației Impozitului pentru Arte cu informațiile contribuabilului federal.

Protecția SSN-ului dvs. este o prioritate maximă. Divizia de Încasări administrează în siguranță multe programe fiscale care necesită trimiterea de informații condfidențiale ale contribuabililor. Conform Codului Orașului Portland 5.73.100, este ilegal pentru orice salariat al Orașului să divulge informațiile financiare furnizate sau declarate Orașului conform regulilor Impozitului pe Venit pentru Educație și Acces la Arte (Arts Education and Access Income Tax), inclusiv numerele de securitate socială. Spațiul nostru de lucru este securizat și informațiile confidențiale din baza noastră de date sunt criptate. Divizia de Încasări are aprobare să primească informațiile contribuabililor federali direct de la IRS și deci este supusă de asemenea normelor IRS de securitate fizică și electronică.

Reamintirile de declarare a impozitului

O reamintire pentru declararea Impozitului pentru Arte va fi trimisă pe la mijlocul lui martie. Pentru a ne asigura că toate gospodăriile din Portland sunt înștiințate corespunzător cu privire la impozit, trimitem o reamintire la toate adresele înainte de data scadentă. Chiar dacă ați plătit deja Impozitul pentru Arte, vă trimitem reamintirea în caz că alte persoane din gospodăria dvs. încă nu au declarat sau că există noi rezidenți la locația respectivă.  

Orașul adresează reamintiri către "Rezident din Portland" pentru a se asigura că fiecare adresă primește o înștiințare înaintea termenului limită de declarare. Dacă Orașul trimite înștiințări generale de reamintire adresate pe nume specifice, înștiințarea va fi trimisă rezidentului respectiv dacă acesta s-a mutat. Așadar vechiul lor domiciliu, care probabil are noi ocupanți, nu va primi o înștiințare.

În plus, trimiterea unei înștiințări separate fiecărui contribuabil individual este costisitoare. Orașul dorește să folosească judicios resursele financiare și să evite irosirea banilor trimițând înștiințări multiple la aceeași gospodărie.

Impozitul pentru Arte nu este inclus în facturile impozitelor pe proprietate sau pe cele de apă deoarece orice factură trimisă unei proprietăți rezidențiale specifice (ca impozitul pe proprietate sau factura de apă) nu va ști numărul adulților care trebuie să plătească impoziul.   De exemplu, factura impozitului pe proprietate pentru un complex de apartamente cu 50 de unități va fi trimisă managerului imobilului sau proprietarului imobilului, nu  persoanelor care închiriază unitățile respective.  Pot exista 50 sau mai multe persoane în acel complex care datorează impozite, însă se eliberează o singură factură de impozit pe proprietate.  În mod similar, factura de apă nu include informații despre câți adulți locuiesc la adresa rezidențială sau câți din aceștia au un venit.


Plata Impozitului pentru Arte

Contribuabilii care detaliază deducțiile în declarațiile lor de taxe federale pe venit vor putea în general să deducă plata Impozitului pentru Arte plătit pe Anexa A (ca Taxe pe venit de stat și locale)(State and Local Income Taxes). Consultați-vă consilierul fiscal dacă aveți întrebări.

Puteți să declarați și să plătiți Impozitul pentru Arte pentru orice adult, chiar dacă acesta nu locuiește cu dumneavoastră. Dacă depuneți declarația online, mai întâi vi se va cere adresa domiciliară din Portland (aceasta poate fi adresa domiciliului dvs. sau adresa persoanei/persoanelor pentru care declarați), adresa email de facturare și pentru numărul de persoane care declară taxe (puteți declara pentru adulți care câștigă venit și care nu câștigă venit). Adresa email de facturare și adresa domiciliară se va copia pentru toate persoanele care declară taxe, dar puteți schimba această informație pentru oricare (sau toți) cei care declară taxe. Puteți declara pentru un alt adult, soțul/soția dvs., un părinte sau un copil adult. Veți putea apoi plăti pentru fiecare într-o singură tranzacție de plată. Dacă locuiți în afara Portland-ului, puteți de asemenea să declarați pentru cineva care locuiește în Portland.

Agenții exterioare de colectare a plății

Majoritatea rezidenților din Portland care datorează Impozit pentru Arte îl plătesc voluntar și la timp. Pentru cei care nu fac acest lucru, Divizia de Încasări încearcă de mai multe ori să încurajeze contribuabilii să declare și să-și plătească împozitul înainte de a fi raportați la o agenție de colectare terță. Aceasta include o scrisoare de “cerere finală” (“final demand”) trimisă contribuabilului la ultima sa adresă cunoscută specificând că contul poate fi raportat la o agenție de colectare.  Agențiile de colectare terțe sunt de obicei folosite de către guvern și sectorul privat pentru a colecta datoriile delincvente pentru că acestea au economii de scară și sunt specializate în această activitate în moduri în care guvernul în general și sectorul privat nu o pot face. Subcontractarea colectării datoriilor delincvente ale Impozitelor pentru Arte permite Orașului să mențină costul colectării relativ scăzut așa încât mai mulți dolari din taxe sunt direcționați la școli și programe finanțate de Impozitul pentru Arte. Dacă Divizia de Încasări nu ar folosi agențiile de colectare, unele persoane ar ajunge să nu plătească impozitul, să încalce codul Orașului și să creeze inechitate pentru cei care plătesc. Acest lucru, la rândul său, ar duce la scăderea conformității și reducerea venitului.  Divizia de Încasări (Revenue Division) se angajează să aplice în mod just Codul orașului.


Penalizări

O penalizare de $15 va fi aplicată în ziua următoare datei scadente a Impozitului pentru Arte. În general, această penalizare se impune pe 16 aprilie.

O penalitate suplimentară de $20 va fi aplicată dacă Impozitul pentru Arte nu este plătit șase luni sau mai mult după data scadentă a Impozitului pentru Arte. În general, această penalizare se impune pe 16 octombrie.


Scutirea de penalizări

Dacă vi s-au trimis penalizări pentru Impozitul pentru Arte, puteți solicita o scutire de penalizare. Pentru ca cererea dvs. să fie luată în considerare, toate impozitele restante trebuie să fie achitate și cererea trebuie să fie trimisă în scris.

Dacă vi se refuză cererea de scutire de penalizare, veți primi prin poștă o factură în termen de 60 de zile de la solicitarea dvs.


Rambursări

Rambursările vor fi emise numai în caz de plată în exces, plăți duplicate sau plată efectuată deși nu se datora niciun impozit. Toate solicitările de rambursări trebuie trimise în scris.

Numărul dvs. de securitate socială este obligatoriu deoarece regulamentul IRS prevede că Orașul trebuie să trimită un formular 1099 GOV pentru orice rambursare de impozit de $10 sau mai mult.  Toate formularele 1099 necesită numărul complet de securitate socială când sunt trimise la IRS.


Informații generale despre scutire

Divizia de Încasări va verifica venitul și/sau cererile de scutire cu informațiile furnizate Diviziei de către IRS (Serviciul Intern de Încasări) Se pot emite penalizări dacă aceste solicitări nu pot fi verificate.

Divizia de Încasări poate cere contribuabilului informații financiare pentru a evalua orice solicitare de scutire.


Scutirea pe motiv de sărăcie a gospodăriei

Ghidul federal privind sărăcia este emis anual în Registrul Federal de către Ministerul de Sănătate și Servicii Umane (HHS).  Ghidul este folosit în scopuri administrative - de exemplu, determinarea eligibilității financiare pentru anumite programe federale. Impozitul pentu Arte folosește acest ghid pentru a determina dacă o gospodărie este scutită de la plata impozitului.

Trebuie să depuneți o declarație de Impozit pentru Arte pentru a solicita anual această scutire.


Scutirea pentru venit netaxabil

Dacă solicitați scutire de impozit pe venit netaxabil deoarece singura dvs. sursă de venit este netaxabilă (beneficii plătite de: Securitatea Socială (SS), Supplemental Security Income (SSI), federal Railroad Retirement Act of 1974 (RR), Oregon Public Employee Retirement System (PERS), federal retirement benefits (FERS and CSRS), VA disability, United States Treasury interest (USTI), sau orice combinație a acestor beneficii):

Când declarați Impozitul pentru Arte, selectați “Venit anual taxabil mai mic de $1,000" dacă:

  1. Dumneavoastră personal aveți un venit anual între $0 și $999.99 pe anul fiscal respectiv; sau
  2. Singurul dvs. venit nu poate fi taxat de către Oraș (exemple sunt Securitatea Socială, beneficii de pensie Oregon PERS, beneficii de pensie FERS sau venituri din dobânzi de la bonurile și obligațiunile emise de Trezoreria SUA); sau
  3. Sursa dvs. principală de venit nu poate fi taxată de către Oraș (exemplele de mai sus) și dumneavoastră personal aveți între $0 și $999.99 în alt venit taxabil pentru anul fiscal.

Scutirea permanentă pentru persoanele în vârstă cu venit redus sau persoanele  cu venit redus și handicap permanent

Contribuabilii care se califică

  • numai cu venit netaxabil (de exemplu, Securitate socială, Federal Employee Retirement, Oregon Public Employee Retirement, U.S. Treasury interest, VA disability income) SAU venit sub nivelul federal de sărăcie.
  • ȘI fie sunt în vârstă de cel puțin 70 de ani sau au o dizabilitate permanentă

pot solicita o scutire permanentă de la plata impozitului. Aceasta scutește anual contribuabilul de la declararea Impozitului pentru Arte. Dacă situația financiară a contribuabilului se schimbă, acesta trebuie să informeze Divizia de Încasări și să trimită formularul pentru Impozitul pentru Arte pe anul în care contribuabilul nu se mai califică pentru această scutire.

Gospodăriile cu persoane sub vârsta de 70 de ani, cu excepția persoanelor cu dizabilități permanente, trebuie totuși să solicite anual scutirea pentru sărăcie a gospodăriei.


Istoria Impozitului pe venit pentru Educație și Acces la Arte (Arts Education and Access Income Tax)

Impozitul pe venit pentru Educație și Acces la Artă a fost aprobat de către alegătorii din Portland în cadrul alegerii generale din 6 noiembrie, 2012 (Ballot Measure 26-146) și a fost datorat începând cu anul fiscal 2012.

În procesul Wittemyer v. City of Portland,  Multnomah County Circuit Court a decis la 21 iunie, 2013, că “Impozitul pentru Arte nu este un cens electoral  sau impozit pe fiecare persoană, acestea fiind interzise de Constituția statului Oregon. […] Impozitul pentru Arte nu este un cens electoral sau un impozit pe fiecare persoană pentru că nu este estimat per capita.  În evaluarea impozitului, Orașul ia în considerare venitul unei persoane din trei puncte de vedere distincte:  impozitul se aplică numai (l) pe venitul care depășește  $1,000, (2) pe sursele de venit nescutite, și (3) pe venitul persoanelor care locuiesc în gospodării al căror venit depășește criteriile federale de sărăcie.  Contribuabilii cu vârsta sub 18 ani sunt scutiți de la acest impozit. Efectul practic al impozitului este de a taxa venitul anumitor rezidenți ai Orașului aflat între anumite limite și așadar nu este un cens electoral sau impozit per capita. La 8 iunie,  2016, Curtea de Apel Oregon a afirmat decizia curții districtuale Multnomah (Multnomah County Circuit Court). La 21 septembrie, 2017 Curtea Supremă a statului Oregon (Oregon Supreme Court) a afirmat decizia Curții de Apel Oregon (Oregon Court of Appeals) și decizia limitată a Curții districtuale Multnomah County (Multnomah County Circuit Court).