information
COVID-19 Safety, Recovery and Resilience

Face coverings are required in indoor public spaces and many outdoor spaces. State policy
Access City programs, people and projects helping Portland recover. Portland United

Volunteer. Play. Stay. Shop. Show the Rose City a little love. Here for Portland

Tổng quan về Chương trình

Information
Tiếng Việt (Vietnamese)
On this page

Đại dịch COVID-19 đã tác động đến mức tàn khốc đến cộng đồng chúng ta, và đặc biệt là đối với những người đang gặp khó khăn vì không có đủ nhà ở giá rẻ, trợ cấp tiền thuê nhà và các dịch vụ hỗ trợ tương tự khác. Thành phố Portland đã thành lập Chương trình Trợ cấp Gia đình do COVID-19 (Portland COVID-19 Household Assistance Program, hoặc CVHAP) nhằm giúp đỡ các hộ gia đình mà đã/đang bị mất thu nhập hoặc gia tăng nguy cơ/nhu cầu về sức khỏe do COVID-19.

Chương trình này sẽ cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng một thẻ chi tiêu Visa trả trước trị giá $500 để giúp họ trang trải các chi phí sau đây:

 • Chăm sóc người phụ thuộc
 • Thực phẩm
 • Vật liệu gia dụng
 • Thuốc và/hoặc vật liệu y tế 
 • Tiền thuê nhà và chi phí dịch vụ tiện ích phi công cộng 
 • Chi phí đi lại 
 • Các chi phí gia đình khác 

Tính hội đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận trợ cấp này, đương đơn phải:

 • Là người lớn tối thiểu từ 18 tuổi trở lên;
 • Là cư dân của Thành phố Portland và đang sinh sống trong phạm vi địa bàn hợp nhất của thành phố. Kiểm tra xem liệu địa chỉ nhà ở của quý vị có hội đủ điều kiện hay không trên trang PortlandMaps:https://www.portlandmaps.com/. Địa chỉ nhà ở của quý vị BẮT BUỘC phải được liệt kê là thuộc "khu vực thuộc quyền tài phán: Portland/Multnomah" thì quý vị mới được nhận trợ cấp CVHAP; tất cả địa chỉ nằm ngoài khu vực tài phán này đều không hội đủ điều kiện của chương trình này;
 • Đã và đang bị mất thu nhập hoặc tăng nguy cơ sức khỏe do các yếu tố liên quan đến COVID-19;
 • Có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 80% Mức Thu nhập Trung bình Khu vực (Area Median Income, hoặc AMI) - xem biểu đồ thu nhập hội đủ điều kiện bên dưới.Khoản trợ cấp lao động bổ sung ($600) mà chính phủ đã cấp trong đại dịch COVID-19 sẽ không được tính với mục đích là xác định khả năng hội đủ điều kiện đối với thu nhập của quý vị.

Portland Maps

How to verify on Portland Maps
Portland Maps

Hướng dẫn về Thu nhập Hộ gia đình

Quy mô gia đìnhThu nhập hàng năm tối đa
1$51,600
2$58,960
3$66,320
4$73,680
5$79,600
6$85,520
7$91,440
8$97,280

Những Câu hỏi Thường gặp

Ai có thể nộp đơn xin trợ cấp

 1. Ai đủ điều kiện và ai có thể nộp đơn xin trợ cấp PDX?
  Những người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên mà hiện đang sinh sống trong phạm vi địa bàn hợp nhất của thành phố Portland mà đã bị hưởng tiêu cực bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 và hội đủ điều kiện trong hướng dẫn thu nhập đều có thể nộp đơn xin trợ cấp CVHAP này. Tất cả đương đơn phải cung cấp một địa chỉ nhà ở nằm trong phạm vi địa bàn hợp nhất của thành phố Portland - có thể xác minh trên PortlandMaps PortlandMaps.

 2. Nhiều người trong cùng một hộ gia đình có thể nộp đơn xin trợ cấp CVHAP không?
  Có.  Tối đa bốn người trưởng thành sống chung một nhà có thể nộp đơn xin trợ cấp CVHAP. Tối đa 4 người từ mỗi địa chỉ có thể nhận trợ cấp này.

 3. Đương đơn cần cung cấp những thông tin nào khi nộp đơn xin trợ cấp của chương trình?
  Đương đơn phải cung cấp các thông tin sau:

  • Tên
  • Ngày sinh
  • Số điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ chỗ ở
  • Số người (người lớn và trẻ em) trong hộ gia đình
  • Chi tiết về việc quý vị sẽ sử dụng tiền trợ cấp này để làm gì 
  • Thông tin nhân khẩu - không bắt buộc 
   Lưu ý: Đương đơn KHÔNG bắt buộc phải cung cấp những thông tin nhạy cảm như bằng chứng về quốc tịch, thông tin ngân hàng hoặc số an sinh xã hội (SSN).

Tôi có thể nộp đơn ở đâu?

Quý vị có thể nộp đơn trên trang mạng (website) này trong suốt thời gian cửa sổ đăng ký mở vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 12 từ 3:00 – 6:00 chiều.

PDXAssist.com

Cách đăng ký

 1. Khi nào website này sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn xin trợ cấp?  Cửa sổ nộp đơn đăng ký sẽ mở trong thời gian bao lâu?
  Đơn đăng ký sẽ mở trong thời gian ba tiếng đồng hồ vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 12, từ 3:00 – 6:00 chiều. Đơn này sẽ có sẵn trong suốt thời gian cửa sổ đăng ký mở ba tiếng này để cho phép đương đơn đủ thời gian điền đơn.

 2. Chương trình sẽ tiếp nhận bao nhiêu đơn tất cả? Cửa sổ nộp đơn đăng ký sẽ mở trong thời gian bao lâu?
  Chương trình không giới hạn số lượng đơn mà chương trình tiếp nhận, nhưng sẽ chỉ phê duyệt 4.000 đơn đã nộp trong suốt thời gian cửa sổ nộp đơn đăng ký mở để cấp trợ cấp CVHAP. Cục Nhà ở Portland (Portland Housing Bureau) sẽ thực hiện việc phê duyệt đơn xin trợ cấp bằng cách sử dụng quy trình lựa chọn theo thứ tự ngẫu nhiên mà bao gồm tất cả các hồ sơ hội đủ điều kiện đã nộp trong suốt thời gian ba tiếng cửa sổ nộp đơn đăng ký này mở. Tất cả các đơn đã gửi nộp trong thời hạn cửa sổ đăng ký mở đều có cơ hội được phê duyệt như nhau.

 3. Tôi có thể nộp đơn giấy hay qua điện thoại không?
  Không. Tất cả đơn xin trợ cấp phải được nộp trực tuyến thông qua quy trình nộp đơn PDX Assist.

 4. Làm sao tôi biết tôi đã nộp đơn đúng cách?
  Quý vị phải kê khai tất cả các thông tin bắt buộc trên đơn xin trợ cấp (được đánh dấu bằng dấu hoa thị màu đỏ “*”) thì mới nộp được đơn. Sau khi quý vị nhấp vào nút “Submit" (Nộp) ở cuối đơn, trên màn hình sẽ hiện lên một thông báo xác nhận rằng quý vị đã nộp đơn thành công.

 5. Nếu tôi có thắc mắc trong khi điền đơn, tôi nên liên hệ với ai?
  Gọi 503-200-3367 hoặc email info@pdxassist.com để được hỗ trợ về nộp đơn.

Những Câu hỏi Chung về Chương trình

 1. Làm sao để tôi biết đơn xin trợ cấp CVHAP của mình đã được chấp nhận hay từ chối?
  Nếu đơn của quý vị hội đủ điều kiện và được chọn trong số 4.000 đương đơn theo phương thức ngẫu nhiên, chương trình sẽ gửi cho quý vị một thẻ trợ cấp trả trước qua bưu điện đến địa chỉ gửi thư mà quý vị đã cung cấp trong đơn đăng ký của mình trong vòng 4 tuần.

  Nếu đơn của quý vị có lỗi hoặc cần thêm thông tin chi tiết, quý vị sẽ nhận được thông báo qua email từ info@pdxassist.com.

  Nếu địa chỉ nhà ở của quý vị nằm ngoài địa bàn hợp nhất của thành phố Portland trên PortlandMaps (https://www.portlandmaps.com/), quý vị sẽ tự động bị từ chối.

 2. Tôi sẽ phải chờ bao lâu để nhận thẻ trợ cấp của mình?
  Các đương đơn được chấp nhận sẽ nhận thẻ trợ cấp qua đường bưu điện khoảng bốn tuần sau ngày nộp đơn.

 3. Tiền trợ cấp này đến từ đâu và được tài trợ như thế nào?
  Chương trình CVHAP là một phần của khoản đầu tư $36 triệu vào các biện pháp cứu trợ nhà ở của Thành phố Portland và Cục Nhà ở Portland để ứng phó với COVID-19, bao gồm $19.5 triệu từ ngân quỹ Thành phố để hỗ trợ người dân với tiền thuê nhà, và $1.6 triệu để hỗ trợ các chủ nhà BIPOC có thu nhập thấp tìm nhà ở ổn định.  Nếu quý vị cần được giúp thanh toán tiền thuê nhà, hãy gọi số 211.

 4. Tôi không ở Portland nhưng vẫn cần hỗ trợ; có cách nào khác để tôi xin trợ cấp tại địa phương của tôi không?
  Gọi số 211 và/hoặc liên lạc với cơ quan tài phán tại địa phương của quý vị (tức là văn phòng dịch vụ khẩn cấp hoặc văn phòng cứu trợ dịch COVID-19 của thành phố quý vị) để được hỗ trợ.

Tải xuống thông tin này