information
Storm damage recovery

BEECN bằng tiếng Việt

Information

QUÝ VỊ SẼ LIÊN LẠC NHƯ THẾ NÀO?

Sau một trận động đất lớn, quý vị có thể sẽ không có dịch vụ điện thoại hay nguồn điện trong nhiều ngày hoặc tuần. Nếu quý vị bị
chấn thương hoặc cần các nguồn tiếp liệu, quý vị sẽ đi đâu?

TÌM BEECN CỦA QUÝ VỊ!

• Trong vòng hai ngày kể từ ngày xảy ra động đất, thành phố Portland dự định sẽ kích hoạt BEECNs (Basic Earthquake
Emergency Communication Nodes, tạm dịch là Giao điểm Thông tin Cơ bản trong Trường hợp Động đất Khẩn cấp) tại 48 địa điểm trên khắp thành phố.
• Mỗi địa điểm có một nhóm tình nguyện viên với một chiếc lều màu đỏ, một đài phát thanh để báo cáo thiệt hại nghiêm trọng hoặc tình trạng chấn thương, một bộ dụng cụ sơ cứu và thông tin khẩn cấp.
• Hãy tìm các địa điểm BEECNs gần nơi quý vị sinh sống hoặc làm việc trên bản đồ, và tập đi bộ/đạp xe đến địa điểm đó ít nhất một năm một lần.

HÃY CHUẨN BỊ

• Tham gia Đội ngũ Hỗ trợ Trường hợp Khẩn cấp trong Khu phố (Neighborhood Emergency Team, hoặc NET) của quý vị tại trang mạng: www.portland.gov/PBEM//neighborhood-emergency-teams
• Đăng ký PublicAlerts để nhận thông điệp khẩn cấp về sự an toàn trên điện thoại di động của quý vị tại trang mạng: www.publicalerts.org/signup
• Lập một kế hoạch liên lạc trong trường hợp khẩn cấp cho gia đình quý vị và thực hành nó! Tìm hướng dẫn ở đây: www.portlandoregon.gov/PBEM/Prepared