information
Memorial Day closure

Most City of Portland offices will be closed Monday, May 27, in observance of Memorial Day.

Tóm Tắt Báo cáo Parks Levy năm 2021-22: Báo cáo Thường niên Năm 1

Information
Tóm Tắt Báo cáo Parks Levy năm 2021-22
On this page

Từ Ủy Viên

Vào tháng 11 năm 2020, người dân Portland đã bỏ phiếu thông qua Thuế Tùy chọn Địa phương cho Công viên (Parks Levy) kéo dài năm năm để hỗ trợ cho các chương trình Giải trí cho Tất cả Mọi người (Recreation for All), Bảo vệ và Phát triển Thiên nhiên (Protect and Grow Nature), và Quan hệ Đối tác Cộng đồng (Community Partnerships) bằng cách ngăn chặn việc cắt giảm các dịch vụ công viên và các chương trình giải trí, bảo tồn và phục hồi sức khỏe của công viên và khu vực tự nhiên, và tập trung vào bình đẳng và khả năng tiếp cận hợp túi tiền cho tất cả mọi người. Nguồn quỹ quan trọng này đảm bảo rằng cơ quan Công viên & Giải trí Portland (Portland Parks & Recreation - P&R) có thể vận hành hệ thống công viên và các chương trình của Portland nhằm cung cấp các dịch vụ giải trí cho tất cả mọi người và giúp bảo tồn công viên, thiên nhiên và nước sạch. Cảm ơn khoản đầu tư của quý vị vào PP&R.

Ngoài việc tăng cường khả năng tiếp cận công bằng và duy trì các công viên trong khu dân cư, Parks Levy cũng đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các chương trình trong suốt mùa hè năm 2021 và trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Nếu không có Parks Levy, PP&R đã không có đủ nguồn lực để tiếp tục cung cấp các chương trình giải trí, và các trung tâm cộng đồng, trại và hồ bơi đã bị đóng cửa vô thời hạn. Nhờ có Parks Levy, PP&R đã có thể cung cấp các cơ hội giải trí ngoài trời quan trọng, bao gồm các trại, lớp học và bơi ngoài trời, cho người dân Portland thuộc mọi lứa tuổi theo cách đảm bảo an toàn đối với COVID và công bằng.

Tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ liên tục của tất cả người dân Portland.

Ủy viên Carmen Rubio

Thành phố Portland, Parks & Recreation

Portrait photo of Commissioner Carmen Rubio

Từ Giám Đốc

Chúng tôi vui mừng đánh dấu các kết quả của Parks Levy và chia sẻ một số điểm nổi bật của Năm 1, bao gồm:

 • Giải trí cho Tất cả Mọi người— Sự trở lại của các chương trình mùa hè. PP&R đã làm việc với Hội đồng Thành phố để có được quyền tiếp cập sớm vào các nguồn lực Parks Levy trước khi chúng được thu vào tháng 11 năm 2021. Điều này cho phép PP&R cung cấp một chương trình mùa hè ứng phó với COVID-19 trong năm 2021. Chương trình bao gồm hơn 15,000 bài học bơi, trại hè cho hơn 7,500 trẻ em, hơn 100,000 bữa ăn bổ dưỡng được phục vụ vào mùa hè tại hơn 30 địa điểm công viên, các lớp học Thể dục trong Công viên (Fitness in the Park) cho hơn 2,000 người, các buổi hòa nhạc ngẫu hứng và nhiều dịch vụ khác trên toàn thành phố.
 • Giải trí cho Tất cả Mọi người— Quyền tiếp cập hợp túi tiền. PP&R đã thử nghiệm mô hình định giá “Trả Theo Khả năng” (“Pay What You Can”) để tăng khả năng tiếp cận các chương trình. Trong các cuộc khảo sát và tham vấn cộng đồng vừa qua của PP&R, PP&R đã nghe ý kiến từ cộng đồng rằng chi phí là một rào cản đối với việc tham gia và rằng chi phí của các chương trình tác động không cân xứng đến những người da màu và các gia đình có thu nhập thấp. Parks Levy đã giúp PP&R có thể thiết lập các mô hình tiếp cận tài chính để giảm chi phí như một rào cản. PP&R cũng đã hợp tác với các tổ chức văn hóa cụ thể và dựa vào cộng đồng để giới thiệu chương trình mùa hè cho các gia đình trước đây có thể đã không tham gia.
 • Bảo vệ và Phát triển Thiên nhiên— Tăng cường sự chăm sóc cho công viên, khu vực tự nhiên và cây cối. Nhờ có Parks Levy, năm nay PP&R đã xử lý 874.55 mẫu Anh (acre) cỏ dại xâm lấn và thu gom 3,107,384 pound rác. Cơ quan cũng đã tạo ra 85 vị trí mới để tăng cường việc bảo dưỡng công viên, diện tích tự nhiên và cây cối. Những vị trí này sẽ mở rộng năng lực của PP&R để đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng công viên và khu vực tự nhiên trên toàn thành phố. Với hơn 11,000 mẫu Anh đất, bao gồm 8,000 mẫu Anh diện tích tự nhiên và 1.2 triệu cây công viên, việc duy trì và nâng cao các đặc điểm tự nhiên của PP&R là điều cần thiết để chống chịu với khí hậu, bảo vệ chất lượng nước và môi trường sống cũng như đảm bảo sức khỏe sinh thái ở các khu vực đô thị.
 • Quan hệ Đối tác Cộng đồng— Ưu tiên tính minh bạch và sự giám sát. PP&R đã thành lập Ủy ban Giám sát Parks Levy (Parks Levy Oversight Committee), bao gồm năm thành viên cộng đồng được chọn từ một nhóm ứng viên cộng đồng công khai. Ủy ban họp hàng quý và đánh giá việc thực hiện chương trình, tư vấn cho Cơ quan về các chiến lược truyền thông và tính minh bạch, đồng thời sẽ tư vấn về quy trình kiểm toán độc lập.
 • Quan hệ Đối tác Cộng đồng— Tăng cường và phát triển các quan hệ đối tác. PP&R đã mở rộng chương trình tài trợ Sáng kiến Cộng tác Dành cho Thanh thiếu niên (Teen Collaborative Initiative) hiện có để tạo ra một Chương trình Hợp tác Cộng đồng (Community Partnership Program) mới tập trung vào việc cung cấp tài trợ và hỗ trợ bằng hiện vật cho các đối tác cộng đồng. Trong hai năm tới, PP&R sẽ cấp khoảng $1.28 triệu cho 20 tổ chức để cung cấp các dịch vụ dành cho thanh thiếu niên cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ.

Năm 1 của Parks Levy đã thiết lập các cơ chế để thực hiện thành công các cam kết với cử tri trong năm năm của Parks Levy và xa hơn. Trong năm tài chính 2021–22, PP&R đã thuê 1,416 nhân viên toàn thời gian, bán thời gian, thời vụ và không cố định. Với sự tài trợ của Parks Levy, PP&R đã tạo ra 142 vị trí tương đương toàn thời gian mới và khôi phục hàng trăm công việc để đáp ứng các mục tiêu của Parks Levy, tăng năng lực của PP&R trong việc cung cấp các dịch vụ và chương trình cho người dân Portland. Sự gia tăng về năng lực này sẽ tạo ra công ăn việc làm với mức lương đủ sống đồng thời giúp Cơ quan đáp ứng các nhu cầu của một hệ thống công viên đang tăng trưởng. Kết quả sẽ là các công viên sạch hơn, khả năng tiếp cận các chương trình được cải thiện, sự chăm sóc dành cho tán cây đô thị tăng lên, và nỗ lực ngày càng cao để tập trung và học hỏi từ các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ.

PP&R đang gieo hạt để phục vụ người dân Portland tốt hơn. Vào cuối Năm 5 của Parks Levy, chúng tôi sẽ phát triển, với các quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn, các quy trình được cải thiện và kết quả cộng đồng tích cực. Chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ liên tục của người dân Portland.

Vô cùng biết ơn,

Adena Long, Giám đốc

Portland Parks & Recreation

Portrait photo of Director Adena Long

Báo cáo Tóm tắt

Vào tháng 11 năm 2020, các cử tri Portland đã bỏ phiếu thông qua Thuế theo Lựa chọn Địa phương Dành cho Công viên (Parks Levy) để duy trì các công viên trong khu dân cư, cải thiện khả năng tiếp cận và an toàn, cung cấp các chương trình giải trí công bằng và chủ động chăm sóc các khu vực tự nhiên và rừng đô thị của Portland. Parks Levy tập trung vào việc ngăn chặn việc cắt giảm các dịch vụ công viên và các chương trình giải trí, bảo tồn và phục hồi sức khỏe của công viên và khu vực tự nhiên, đồng thời tập trung vào công bằng và khả năng tiếp cận hợp túi tiền cho tất cả mọi người. Parks Levy là một loại thuế tài sản có mức $0.80 cho mỗi $1,000 giá trị được định giá. Nó sẽ huy động được khoảng $48 triệu mỗi năm trong năm năm, bắt đầu từ năm 2021, nhằm mang lại các quỹ hoạt động quan trọng để cung cấp các dịch vụ. 

A group of kids running with race bibs and face paint on.

Để tối đa hóa các quỹ Parks Levy và thực hiện các mục tiêu và cam kết của Parks Levy, PP&R đang sử dụng Mô hình Tài trợ Đòn bẩy (Leveraged Funding Model) để tài trợ cho các chi phí đủ điều kiện của Parks Levy. Điều này có nghĩa là Cơ quan sử dụng việc phân bổ toàn bộ các nguồn lực của Quỹ Chung (General Fund) trước khi khai thác các quỹ Parks Levy; bất kỳ khoản chi dưới mức nào của các quỹ Parks Levy cho các cam kết với cử tri sẽ được giữ lại để chi tiêu trong những năm tới. Các quỹ Parks Levy không bị giới hạn chi tiêu trong khung thời gian thu phí năm năm. Trong năm tài chính 2021–2022 (FY 2021–22), Parks Levy đã nhận được $44.69 triệu doanh thu, trong đó PP&R đã chi $19.11 triệu ($18.73 triệu cho các chương trình và dịch vụ của PP&R, $379,962 để giảm tác động tài chính đến Thuế của Tổ chức Trẻ em Portland (Portland Children’s Levy) do cắt giảm theo luật thuế bất động sản Oregon), để lại nguồn quỹ Parks Levy trị giá $25.58 triệu để chi tiêu trong những năm tới.

Biện pháp lá phiếu đã tập trung vào mười lăm cam kết và PP&R đang sử dụng chúng để đo lường và báo cáo về sự thành công của Parks Levy. Trong báo cáo này, các cam kết được nhóm thành các loại dịch vụ lớn hơn: Giải trí cho Tất cả Mọi người, Bảo vệ và Phát triển Thiên nhiên, và Quan hệ Đối tác Cộng đồng. Trong năm tài chính 2021–22, PP&R đã đạt được tiến bộ đối với tất cả mười lăm cam kết. Sau đây là các ví dụ nổi bật, với các chi tiết bổ sung trong báo cáo đầy đủ.

Theo các Con số: Parks Levy Năm 1

Ước tính 874,780 người tham dự các chương trình của PP&R. 173,190 Bữa ăn Miễn phí được Phục vụ. 2,667 người tham gia các chương trình Giáo dục Môi trường. 22,778 lượt quét Thẻ TeenForce. 15,000+ bài học bơi mùa hè. 328,181 giờ tình nguyện. 1,467 cây được trồng trong các khu dân cư ưu tiên. 17 vị trí mới liên quan đến rừng đô thị. 874.55 mẫu Anh cỏ dại xâm lấn đã được xử lý. 68 vị trí mới để bảo trì công viên và khu vực tự nhiên.

Recreation for All icon of two people high fiving

Giải trí cho Tất cả Mọi người

(Quỹ Parks Levy: $5.05 triệu)

Cam kết với cử tri: Ngăn chặn việc cắt giảm các chương trình giải trí, đóng cửa các trung tâm cộng đồng và hồ bơi (C4*).

*Mười lăm cam kết mỗi cam kết có một mã từ chữ cái của phụ lục của cam kết đó và thứ tự mà chúng xuất hiện trong phụ lục. Phụ lục C và Phụ lục D đã được đưa vào nghị quyết ban đầu (Nghị quyết Số 37498) và tập sách nhỏ dành cho cử tri.

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

A PP&R swim instructor give a child a high five in the water.
 • Ổn định doanh thu: Nếu không có Parks Levy, các trung tâm cộng đồng, trại và hồ bơi sẽ phải đối mặt với sự chậm trễ đáng kể trong việc mở cửa trở lại. Parks Levy đã cung cấp các Dịch vụ Giải trí với sự hỗ trợ tài chính cho các chương trình, trung tâm cộng đồng và hồ bơi. Ngoài ra, Parks Levy giảm nhu cầu của việc PP&R tính các khoản phí mà từ trước đến nay cần thiết để duy trì hoạt động cho các chương trình và cơ sở. Khoản hỗ trợ doanh thu này đã giúp ổn định ngân sách của PP&R khi tác động của đại dịch COVID-19 và các hướng dẫn đi kèm của cơ quan y tế cộng đồng vẫn khó lường và cho phép PP&R giữ cho các cơ sở được mở cửa, cung cấp các dịch vụ và chương trình, đồng thời giảm chi phí như một rào cản thông qua hỗ trợ tài chính.
 • Sự trở lại của các chương trình hè: Sự chuyển tiếp Parks Levy của Hội đồng Thành phố đến lá phiếu đã hứa sẽ khôi phục các chương trình mùa hè trong năm 2021. PP&R đã yêu cầu và nhận được sự chấp thuận của Hội đồng thành phố để được tiếp cận sớm với các quỹ Parks Levy để thực hiện một chương trình mùa hè ứng phó với COVID-19 vào năm 2021. Với số tiền này, PP&R đã có thể mở cửa lại các hồ bơi và khởi động lại chương trình ngoài trời trong môi trường an toàn trước COVID.

Tiền tài trợ
Các quỹ Parks Levy đã chi: $2.15 triệu— một phần trong số chi phí thực $6.39 triệu cho các hoạt động của cơ sở Giải trí.

Cam kết với cử tri: Cung cấp các chương trình giải trí, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giáo dục môi trường và tiếp cận thiên nhiên cho thanh thiếu niên, trại hè, các buổi chiếu phim và buổi hòa nhạc phù hợp với gia đình, các lớp học thể dục và nghệ thuật, các chương trình tập trung vào thanh thiếu niên và người cao tuổi, các lớp học bơi cứu hộ, và một chương trình sân chơi mùa hè phục vụ các bữa trưa miễn phí cho trẻ em bị đói (D2).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

 • Tăng lượng người tham gia: Ngay cả với tác động liên tục của các hướng dẫn của cơ quan y tế công cộng liên quan đến đại dịch, các chương trình của PP&R đã có số người tham gia ước tính là 874,780 người- tăng so với năm trước. Ngoài ra, PP&R đã phục vụ hơn 173,190 bữa ăn miễn phí trong suốt cả năm cho thanh thiếu niên và gia đình thông qua chương trình Bữa trưa+ Vui chơi Miễn phí (Free Lunch+ Play), các Trường học Cộng đồng SUN (SUN Community Schools), và các chương trình sau giờ học.
 • Chương trình Hè 2021: PP&R đã có thể cung cấp các chương trình mùa hè một cách an toàn trong năm tài chính 2021–22 khi các điều kiện và quy trình về y tế công cộng cho phép. Chương trình đã bao gồm hơn 15,000 bài học bơi, trại hè cho hơn 7,500 trẻ em, các lớp học Thể dục trong Công viên cho hơn 2,000 người, và các buổi hòa nhạc ngẫu hứng và các dịch vụ khác trên toàn thành phố.

Tiền tài trợ
Các quỹ của Parks Levy đã chi: $2.90 triệu— một phần của khoản chi phí thực khoảng $10.69 triệu cho các chương trình giải trí. 

Cam kết với cử tri: Loại bỏ các rào cản tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập thấp bằng cách chấm dứt sự phụ thuộc hiện tại vào nguồn thu phí giải trí, cho phép cung cấp các sự kiện và chương trình cộng đồng tập trung vào công bằng và giảm khả năng cắt giảm thêm các dịch vụ giải trí (D3).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

 • Các chương trình thí điểm Trả Theo Khả Năng (Pay What You Can) và Giảm giá Tiếp cận (Access Discount): Vào năm 2021, PP&R đã thí điểm hai mô hình giảm giá mới, cung cấp giảm giá lên đến 90% phí hoạt động. Trong năm đầu tiên thực hiện các chương trình thí điểm này, PP&R đã hỗ trợ tài chính với số tiền $1,112,217 cho 7,948 người. Con số này nhiều hơn đáng kể so với những gì PP&R đã cung cấp trong những năm trước, khi chỉ có khoảng $565,000 tiền giảm phí được cung cấp thông qua học bổng và hỗ trợ tài chính. PP&R có kế hoạch tiếp tục với mô hình trong đó người dùng hàng năm sẽ đăng ký Thẻ Truy cập (Access Pass). Thẻ này sẽ áp dụng giảm giá tự động tại thời điểm đăng ký chương trình và cho các hoạt động không cần đăng ký.

Protect and Grow Nature icon of two hands holding up an evergreen tree.

Bảo vệ và Phát triển Thiên nhiên

(Quỹ Parks Levy: $11.47 triệu)

Voter commitments: Tăng cường và bảo tồn các công viên, sông, đất ngập nước, cây cối, và các đặc điểm tự nhiên quan trọng khác trong các khu vực đô thị vì lợi ích của tất cả người dân Portland và động vật hoang dã (C1); Bảo vệ chất lượng nước và môi trường sống của động vật hoang dã, kiểm soát xói mòn, loại bỏ các loài xâm lấn trong 8,000 mẫu Anh diện tích tự nhiên (D1).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

 • Gia tăng loại bỏ các loài xâm lấn: PP&R tăng số lượng loài xâm lấn được xử lý hàng năm, cải thiện sức khỏe của hệ sinh thái trong các công viên và các khu vực tự nhiên của PP&R. Trong năm tài chính 2021–22, PP&R đã xử lý 874.55 mẫu Anh cỏ dại xâm lấn.

Tiền tài trợ
Quỹ Parks Levy đã chi: $817,194— một phần của chi phí thực $2.38 triệu cho việc bảo dưỡng khu vực tự nhiên.

Cam kết với cử tri: Tăng cơ hội cho các cộng đồng da màu và trẻ em nghèo được kết nối với thiên nhiên (C3).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

A group of kids hugging a large tree.
 • Tăng cường sự tham gia vào Giáo dục Môi trường: PPP&R ước tính có khoảng 2,667 người tham gia chương trình Giáo dục Môi trường (Environmental Education- EE)- tăng so với năm trước. Các chương trình EE bao gồm Trại Ngày Thiên nhiên (Nature Day Camp), Nhóm Bảo tồn Dành cho Thanh thiếu niên (Youth Conservation Crew), Đi bộ Thiên nhiên Bọ rùa (Ladybug Nature Walks), Nhóm Thiên nhiên Dành cho Thanh thiếu niên (Teen Nature Team), và các chương trình thực tập. Chương trình EE đóng một vai trò thiết yếu trong việc kết nối thanh thiếu niên và người dân Portland với thiên nhiên.
 • Tham vấn và tiếp cận cộng đồng cho các chương trình Giáo dục Môi trường: Các chương trình EE của PP&R đã tích cực tham vấn và cung cấp các dịch vụ cho các cộng đồng da màu và trẻ em nghèo. Cơ hội đăng ký sớm của PP&R cho phép các cộng đồng của các tổ chức đối tác đăng ký sớm một tuần cho các chương trình EE có yêu cầu đăng ký. Ngoài ra, PP&R hợp tác chặt chẽ với các Trường Cộng đồng Title I và SUN để tuyển học sinh cho các chương trình Nhóm Thiên nhiên Dành cho Thanh thiếu niên và Nhóm Bảo tồn Dành cho Thanh thiếu niên, và với các tổ chức đối tác địa phương để tiếp cận các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ cho chương trình Đi bộ Thiên nhiên Bọ rùa.

Tiền tài trợ
Các quỹ Parks Levy đã chi: $445,866— một phần trong chi phí thực $1.41 triệu cho EE..

Cam kết với cử triTăng cường bảo dưỡng công viên để giữ cho công viên sạch sẽ và an toàn, bao gồm dọn rác và chất thải nguy hiểm, dọn dẹp nhà vệ sinh và đảm bảo an toàn cho sân chơi (C5); Dọn sạch rác và chất thải nguy hiểm trong công viên và các khu vực tự nhiên, bảo dưỡng khuôn viên và cảnh quan, kiểm tra độ an toàn đối với thiết bị vui chơi, cải thiện việc bảo dưỡng phòng ngừa và truyền thống (D4); Giữ các phòng vệ sinh công cộng mở cửa và sạch sẽ hơn (D5).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

 • Ưu tiên thứ tự công việc: Việc bảo dưỡng công viên được ưu tiên bằng cách sử dụng điểm số về Công bằng và Mức độ Dịch vụ (Equity and Level of Service) khi phân công việc. Điểm số về công bằng cho thấy tỷ lệ phần trăm thanh thiếu niên, cư dân da màu và các hộ gia đình có mức thu nhập thấp sống gần công viên. Điểm số về Mức độ Dịch vụ phản ánh mức độ phục vụ cho một khu vực, làm nổi bật những nơi có các công viên có dịch vụ thấp hơn mức trung bình. Các nhóm sửa chữa và bảo trì sử dụng những điểm số này trong việc giải quyết các nhu cầu bảo dưỡng để đảm bảo rằng tất cả các công viên, đặc biệt là các công viên ở Đông và Đông Nam Portland nơi có điểm số về Công bằng và Mức độ Dịch vụ thấp hơn, đều được phục vụ tốt. Phương pháp ưu tiên này giúp PP&R giảm bớt tình trạng bất bình đẳng và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được hưởng những lợi ích của các công viên được bảo dưỡng tốt.
 • Tăng nhân viên bảo trì: Trong năm tài chính 2021–22, PP&R đã thuê 23 trong số 68 vị trí mới liên quan đến việc bảo dưỡng công viên và khu vực tự nhiên đã được phê duyệt. Các vị trí mới này sẽ mở rộng năng lực của PP&R trong việc loại bỏ rác và chất thải, dọn dẹp nhà vệ sinh, duy trì cảnh quan, sửa chữa thiết bị trong công viên và trung tâm cộng đồng, và đảm bảo an toàn cho sân chơi.
 • Tăng cường kiểm tra và dọn dẹp các phòng vệ sinh công cộng mở cửa: PP&R đã tăng số lượng phòng vệ sinh mở cửa được kiểm tra, dọn dẹp và sửa chữa hàng ngày. Trong năm tài chính 2021–22, nhân viên bảo trì của PP&R mỗi ngày đã đến 82% số phòng vệ sinh có mở cửa.

Tiền tài trợ
Các quỹ Parks Levy đã chi: $8.40 triệu— một phần của chi phí thực $26.56 triệu cho việc bảo dưỡng công viên và duy trì hoạt động.

Cam kết với cử tri: Trồng cây mới trong các cộng đồng nơi ngày nay có độ che phủ của tán cây thấp hơn, để cải thiện chất lượng không khí và nước, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và cung cấp môi trường sống cho động vật hoang dã (D6); Bảo vệ 1.2 triệu cây xanh trong công viên của Portland bằng cách chủ động bảo dưỡng, kiểm tra an toàn, loại bỏ nguy cơ và thay thế những cây bị hư hại trong công viên và các khu vực tự nhiên (D7).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

 • Số cây được trồng thêm: PP&R đã trồng thêm cây trong các khu dân cư Ưu tiên Trồng cây (các khu vực dân cư có mức tán cây thấp nhất và nơi cần nhiều nguồn lực nhất để giải quyết tình trạng bất bình đẳng) so với những năm trước khi có Parks Levy. Trong năm tài chính 2021–22, PP&R đã trồng 2,455 cây— trong đó 1,467 cây ở các khu vực dân cư Ưu tiên Trồng cây.
 • Tăng số nhân viên bảo dưỡng cây: Trong năm tài chính 2021–22, PP&R đã tạo ra 17 vị trí mới liên quan đến bảo dưỡng cây và rừng đô thị để mở rộng năng lực của PP&R trong việc bảo dưỡng cây. Nếu không có Parks Levy, cây cối trong công viên và các khu vực tự nhiên của PP&R chỉ được bảo dưỡng khẩn cấp và đối phó, vì trước đây PP&R không có đủ nguồn lực để thực hiện việc bảo dưỡng chủ động. Các vị trí mới sẽ tạo cơ hội cho PP&R chăm sóc cây công viên tốt hơn.

Tiền tài trợ
Các quỹ Parks Levy đã chi: $1.81 triệu— một phần trong số chi phí thực $6.41 triệu liên quan đến cây.

Cam kết với cử tri: Hiện đại hóa hệ thống dữ liệu để nâng cao hiệu quả nội bộ (D8).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

 • Phần mềm quản lý tình nguyện viên: Trong năm tài chính 2021–22, PP&R đã mua một cơ sở dữ liệu quản lý tình nguyện viên mới mà sẽ hỗ trợ nhân viên và cung cấp các chỉ số về các tổ chức tình nguyện và đối tác để phân tích và bao gồm. Điều này đã giúp tăng cường sự kết nối với các nhóm tình nguyện viên và đối tác.
 • Nâng cấp hệ thống yêu cầu công việc: PP&R đã cấp khoản ngân sách đầu tư một lần trị giá $5 triệu để nâng cấp hệ thống yêu cầu công việc bảo trì của Cơ quan. Đây là một cơ sở dữ liệu quan trọng theo dõi tất cả các công việc được thực hiện trong công viên và các khu vực tự nhiên và công việc cần được thực hiện. Khoản đầu tư này hỗ trợ việc bảo dưỡng các công viên, khu vực tự nhiên, cây cối, hồ bơi và các trung tâm cộng đồng.

Community Partnerships icon of three hands piled on top of each other.

Quan hệ Đối tác Cộng đồng

(Quỹ Parks Levy: $2.20 triệu)

Cam kết với cử tri: Một ủy ban giám sát cộng đồng sẽ được chỉ định để xem xét các khoản chi từ tiền thuế và báo cáo hàng năm cho Hội đồng Thành phố. Biện pháp này cũng chỉ đạo Cơ quan cung cấp bản đánh giá hiệu quả hoạt động để đảm bảo rằng các dịch vụ được tài trợ bởi tiền thuế là phù hợp với ý định của cử tri (D).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

 • Thành lập Ủy ban Giám sát Parks Levy: Ủy ban Giám sát Parks Levy (Parks Levy Oversight Committee) được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, để xác minh sự tuân thủ chung đối với Parks Levy và tiến độ thực hiện các mục đích của Parks Levy, tư vấn về tính minh bạch và chiến lược truyền thông, đồng thời tư vấn về báo cáo thường niên và quy trình kiểm toán độc lập trong tương lai. Ủy ban họp mỗi quý. Các thành viên của ủy ban là Alescia Blakely, Judy BlueHorse Skelton, Maria Velez, Paul Agrimis, và Silas Sanderson.

Tiền tài trợ
Quỹ Parks Levy đã chi: $100,879— một phần trong tổng số $293.443 chi phí thực cho ủy ban giám sát, truyền thông của Parks Levy và các sáng kiến khác của Chương trình Tương lai Bền vững (Sustainable Future Program).

Cam kết với cử tri: Ưu tiên các dịch vụ cho các cộng đồng da màu và các hộ gia đình nghèo, bao gồm hoạt động tham vấn và tiếp cận cộng đồng lấy công bằng làm trung tâm, các khoản tài trợ cho các đối tác cộng đồng và tăng cường kết nối với các nhóm tình nguyện viên và đối tác (D9).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

 • Chương trình Đối tác Cộng đồng: PP&R đã tạo ra Chương trình Đối tác Cộng đồng (www.portland.gov/parks/cpp), dựa trên cơ hội tài trợ Sáng kiến Cộng tác Dành cho Thanh thiếu niên (Teen Collaborative Initiative) hiện có của PP&R. PP&R đã cấp khoảng $1.28 triệu cho 20 tổ chức để cung cấp các dịch vụ và chương trình tập trung vào thanh thiếu niên trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024. Cơ hội mới này sẽ bổ sung cho khoản đầu tư hiện tại của PP&R vào các khoản tài trợ và thỏa thuận cộng đồng trị giá hơn $2.62 triệu hàng năm.
 • Lăng kính Công bằng và Chống Phân biệt Chủng tộc và Công cụ Hỗ trợ Quyết định: Sau khi phát triển Lăng kính Công bằng và Chống Phân biệt Chủng tộc (Equity and Anti-Racism Lens) vào năm 2021, có tại www.portland.gov/parks/equityhub, PP&R đã kết hợp nó vào một Công cụ Hỗ trợ Quyết định (Decision Support Tool) mới, một khung chung để đánh giá các lựa chọn ngân sách và quyết định đầu tư thông qua một lăng kính tích hợp. Bằng cách áp dụng Lăng kính Công bằng và Chống Phân biệt Chủng tộc vào các quyết định ngân sách, PP&R tiếp tục ưu tiên việc đầu tư và các dịch vụ cho các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ.
 • Tham vấn cộng đồng về Công viên Khỏe mạnh, Portland Khỏe mạnh: Tiếp cận cộng đồng trong khuôn khổ của Công viên Khỏe mạnh, Portland Khỏe mạnh (Healthy Parks, Healthy Portland) (www.portland.gov/parks/healthy-…), một khung chiến lược của PP&R, có mục đích tập trung vào các cộng đồng cụ thể và nâng cao tiếng nói của các nhóm từ trước đây đến nay bị loại trừ trên cơ sở chủng tộc, khả năng, nguồn gốc quốc gia, mức thu nhập, giới tính và/hoặc độ tuổi. Vào năm 2021, PP&R đã hoàn thành đợt Lắng nghe & Học hỏi (Listening & Learning) đầu tiên của mình để cung cấp thông tin cho các bản thảo của các Tuyên bố về Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị và Công bằng Chủng tộc (Mission, Vision, Values, and Racial Equity Statements) mới của PP&R. Đợt thứ hai vào năm 2022 đang thu thập phản hồi về các dự thảo.
 • Đăng ký sớm và nhiều kỳ đăng ký: Để giảm bớt các rào cản đối với việc tiếp cận, PP&R đã mở thời hạn đăng ký trước một tuần cho các hoạt động có yêu cầu đăng ký và đã chia sẻ cơ hội này với các đối tác làm việc với các cộng đồng chưa được phục vụ đầy đủ. Mặc dù không có cá nhân nào bị từ chối trong thời gian này nhưng PP&R đã tập trung vào việc tiếp cận các tổ chức làm việc với các cộng đồng mà từ trước đến nay có ít khả năng tiếp cận với các hoạt động của PP&R hơn. Ngoài ra, PP&R cũng chuyển từ một kỳ đăng ký cho tất cả các chương trình mùa hè sang hai kỳ trải dài trong suốt mùa hè. Bản thân thời hạn đăng ký đã được rút ngắn từ bốn tháng xuống còn bốn tuần để cung cấp nhiều quyền tiếp cận hơn cho các cá nhân có ít quỹ tùy ý hơn. Sự thay đổi này cho phép sự linh hoạt và cơ hội thứ hai để người sử dụng tham gia vào các chương trình mà được lấp đầy nhanh chóng trong kỳ đầu tiên.

Tiền tài trợ
Các quỹ của Parks Levy đã chi: $2.10 triệu— một phần của khoản chi phí thực khoảng $6.44 triệu cho các dịch vụ tham vấn cộng đồng và đảm bảo công bằng.

Cam kết với cử tri:Cung cấp các dịch vụ công viên và giải trí cho các nhóm dân cư đa dạng bao gồm các cộng đồng da màu, người cao tuổi, thanh thiếu niên, các hộ gia đình nghèo, người nhập cư và người tị nạn, và những người khuyết tật (C2).

Các hành động/chương trình chính trong năm tài chính 2021–22

 • Điều phối viên ADA: Parks Levy cho phép mở rộng nhóm Công bằng và Hòa nhập (Equity and Inclusion) của PP&R, bao gồm việc thuê một Điều phối viên về Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (American with Disabilities Act- ADA). Vị trí này sẽ giúp đảm bảo rằng các chương trình, cơ sở vật chất và dịch vụ của PP&R bao gồm những người khuyết tật.
 • Phân tách Dữ liệu: Trong khuôn khổ của chiến lực Công viên Khỏe mạnh, Portland Khỏe mạnh (Healthy Parks, Healthy Portland), PP&R đang xác định các biện pháp đảm bảo hiệu quả hoạt động, với khả năng xem xét các nhóm dân cư khác nếu thích hợp. Bằng cách thiết lập các cơ chế và hệ thống nâng cao mà PP&R có thể thu thập dữ liệu nhân khẩu học, phản hồi cho khảo sát, thông tin người đăng ký, v.v., PP&R có thể đánh giá xem các hành động đang được thực hiện có đang mang lại lợi ích cho các nhóm dân cư đa dạng được nêu trong các cam kết của Parks Levy hay không.
 • Xây dựng chương trình cho các nhóm dân cư đa dạng: PP&R cung cấp dịch vụ cho các nhóm dân cư đa dạng thông qua các chương trình, hoạt động, bảo dưỡng trong các công viên địa phương, v.v. Các ví dụ về cách PP&R phục vụ các nhóm dân cư cụ thể được liệt kê trong cam kết của Parks Levy bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Các cộng đồng da màu. PP&R điều hành mười một Trường học của Cộng đồng Khu dân cư Hợp nhất (Schools Uniting Neighborhoods - SUN), tất cả đều nằm ở Bắc và Đông Portland. Hơn 65% học sinh được phục vụ là người da màu hoặc người từ các cộng đồng văn hóa cụ thể. Chương trình của Trường học SUNhỗ trợ sự phát triển lành mạnh, thành công trong học tập và tăng cường sự tham gia của cha mẹ và gia đình.
  • Các cộng đồng da màu. Đội Các môn Thể thao Dưới nước (Aquatics) của PP&R đã thiết lập quan hệ đối tác với Sáng kiến Bơi lội cho Người da đen (Black Swimming Initiative) và WaterStrong để mang các sự kiện bơi lội phòng chống đuối nước đến các khu dân cư ở Bắc Portland. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và những người chăm sóc của các em đã được học các kỹ năng cơ bản về bơi và an toàn dưới nước cũng như các nguyên tắc quản lý dưới nước.
  • Người cao tuổi. Chương trình Giải trí Suốt đời (Lifelong Recreation) của PP&R cung cấp các cơ hội giải trí, giáo dục và hạnh phúc cho người từ 60 tuổi trở lên. Các hoạt động bao gồm du ngoạn, sức khỏe và hạnh phúc, nghệ thuật, âm nhạc và khiêu vũ/nhảy, thể thao và thể dục, đi bộ đường dài và đi bộ.
  • Thanh thiếu niên. Chương trình TeenForce của PP&R cung cấp miễn phí các chuyến đi, lớp học, hoạt động không cần đăng ký, sự kiện và các chuyến đi tình nguyện và phục vụ dành cho thanh thiếu niên trên toàn thành phố suốt cả năm. Trong năm tài chính 2021–22, Thẻ TeenForce đã được sử dụng 22,778 lần cho các sự kiện, hoạt động, chương trình, v.v.
  • Các hộ gia đình nghèo. Các chương trình hỗ trợ tài chính giảm đến 90% phí của chương trình. Trong năm tài chính 2021–22, PP&R đã cung cấp $1.11 triệu hỗ trợ tài chính cho những người sử dụng chương trình. Ngoài ra, chương trình Bữa trưa+ Vui chơi Miễn phí (Free Lunch+ Play) cung cấp các bữa ăn và hoạt động vào mùa hè miễn phí cho trẻ em ở các khu dân cư nơi 50% thanh thiếu niên trở lên đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá ở trường.
  • Người nhập cư và người tị nạn. Hơn 20% những người sử dụng các khu vườn cộng đồng của PP&R chọn một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, nói hoặc sử dụng ký hiệu hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. Trong năm qua, Nhóm Khu vườn Cộng đồng (Community Gardens Team) của PP&R đã mở rộng thư viện các tài liệu đã được biên dịch, cung cấp các dịch vụ phiên dịch qua điện thoại và tại các sự kiện trực tiếp, đồng thời cung cấp tài liệu tiếp cận cộng đồng bằng 12 ngôn ngữ khác nhau.
  • Người khuyết tật. Các chương trình Giải trí Thích ứng và Hòa nhập (Adaptive and Inclusive Recreation- AIR) cung cấp các hoạt động giải trí dựa vào cộng đồng, các chuyến đi và các dịch vụ giải trí được thiết kế cho thanh thiếu niên và người lớn sống chung với khuyết tật và/hoặc có các nhu cầu đặc biệt. PP&R cũng cung cấp các dịch vụ hòa nhập để cung cấp khả năng tiếp cận có ý nghĩa cho tất cả các lớp học và hoạt động có đăng ký của PP&R cho người khuyết tật.
A child jumps from the edge of the pool into their parent's arms in the water.

Trong Năm 1 của Parks Levy, các trung tâm cộng đồng, hồ bơi và các cơ sở vẫn có thể mở cửa cho cộng đồng sử dụng và cung cấp các chương trình đồng thời tăng đáng kể nguồn hỗ trợ tài chính có sẵn. Các dịch vụ bảo dưỡng tăng lên ở các công viên và các khu vực tự nhiên. Các quan hệ đối tác mở rộng đã giúp tiếp cận các cộng đồng đa dạng và chưa được phục vụ đầy đủ. Năm 1 đã đặt nền móng cho việc tiếp tục thực hiện các cam kết đã được đưa ra cho cử tri Portland.


Yêu cầu của lá phiếu / Bản giải thích

PP&R đang theo dõi tiến độ của mười lăm cam kết được liệt kê trong cuốn sách nhỏ dành cho cử tri vào tháng 11 năm 2020 và đã được các cử tri Portland phê duyệt. Phụ lục C và Phụ lục D đã được đưa vào nghị quyết ban đầu (Nghị quyết Số 37498) và tập sách nhỏ dành cho cử tri. Mười lăm cam kết mỗi cam kết có một mã từ chữ cái của phụ lục của cam kết đó và thứ tự mà chúng xuất hiện trong phụ lục.

Vietnamese version of ballot title and explanatory statement for Measure 26-213 (Restore recreation programs, parks, nature, water through five-year levy) as it appeared in the November 2020 Voter Pamphlet.