Ủy Ban Lập Hiến Chương Thành Phố Portland

Information
On this page

Thông Tin Tiểu Sử

Hiến chương của thành phố là gì?

Hiến chương thành phố là một văn bản hướng dẫn thiết lập hệ thống chính quyền và cơ cấu của một thành phố. Nó xác định cách thức thành lập chính phủ, cách các lãnh đạo thành phố được bầu ra, và vai trò và trách nhiệm của những người lãnh đạo đó. Hiến chương thành phố có chức năng như hiến pháp của thành phố - nó tạo ra thành phố với tư cách là một thực thể pháp lý, ủy quyền cho các quyền hạn của thành phố và phác thảo các nguyên tắc cơ bản rộng rãi của chính quyền thành phố. Điều lệ của thành phố Portland CHỈ có thể được sửa đổi bằng lá phiếu của người dân.

Xem xét hiến chương là gì?

Hiến chương thành phố yêu cầu rằng ít nhất 10 năm một lần, Hội Đồng Thành Phố chỉ định một Ủy Ban Lập Hiến Chương gồm 20 thành viên để xem xét và đề xuất những thay đổi đối với hiến chương. Hội Đồng Thành Phố đã bổ nhiệm Ủy Ban Lập Hiến Chương hiện tại vào tháng 12 năm 2020.

Vì vậy, quy trình thay đổi hiến chương thành phố là gì?

Có 20 Ủy Viên Lập Hiến Chương tham gia vào quá trình xem xét hiến chương. Nếu 15 người trong số họ đồng ý với một thay đổi được đề xuất, thì những đề xuất đó sẽ được chuyển trực tiếp đến lá phiếu để người dân Portland để bỏ phiếu. Nếu 11 đến 14 Ủy Viên đồng ý với một thay đổi được đề xuất, thì những đề xuất đó sẽ được chuyển đến Hội Đồng Thành Phố. Hội Đồng Thành Phố sau đó sẽ quyết định xem có nên chuyển khuyến nghị tới lá phiếu như hiện tại, sửa đổi hay không làm gì cả. Một lần nữa, chỉ bằng một cuộc bỏ phiếu của người dân Portland, hiến chương có thể được thay đổi.

Kết Quả Mong Muốn Cho Việc Cải Cách Hiến Chương:

Ủy Ban Lập Hiến Chương bắt đầu công việc của mình bằng cách đồng ý rằng bất kỳ cải cách hiến chương tiềm năng nào sẽ được đánh giá dựa trên khả năng của nó để thúc đẩy các kết quả này:  

  1. Một nền dân chủ có sự tham gia và ngày càng phát triển với nhiều tiếng nói hơn được lắng nghe trong các cuộc bầu cử
  2. Một chính phủ dễ tiếp cận và minh bạch với các Ủy Viên Hội Đồng dễ tiếp cận
  3. Một chính phủ đối xứng với các Ủy Viên Hội Đồng trông giống như cộng đồng mà họ đại diện
  4. Một chính phủ đáp ứng với các Ủy Viên Hội Đồng, là những người hiểu nhu cầu của cộng đồng của bạn
  5. Một chính phủ có trách nhiệm giải trình với các Ủy Viên Hội Đồng là người trả lời cho người dân
  6. Một chính phủ đáng tin cậy với các Ủy Viên Hội Đồng là người bảo vệ nền dân chủ

Giai Đoạn Được Tiến Hành & Tiến Trình:

Vào mùa hè năm 2021, Ủy Ban Điều Lệ đã quyết định tiếp cận quy trình xem xét điều lệ theo hai giai đoạn, có nghĩa là hai bộ của vấn đề và hai chu kỳ bầu cử.

Là một phần của giai đoạn I, Ủy Ban Điều Lệ tập trung vào những thay đổi đối với chính quyền thành phố, tập trung vào hình thức bầu cử chính phủ và hội đồng thành phố. Là một phần của giai đoạn II, Ủy Ban Điều Lệ đang xem xét ba lĩnh vực vấn đề: Khí Hậu & Công Bằng Môi Trường, các Sửa Đổi của Sở & Phòng Ban, và Mở Rộng Quyền Bầu Cử. Dưới đây là thông tin cập nhật của hai giai đoạn


Giai Đoạn I

Vào ngày 14 tháng Sáu, Ủy Ban Điều Lệ Portland đã bỏ phiếu để đưa ra biện pháp thay đổi chính quyền địa phương trên lá phiếu vào tháng Mười Một năm 2022. Những thay đổi liên kết với nhau sẽ củng cố chính quyền địa phương và nền dân chủ của chúng ta. Biện pháp này sẽ thay đổi Chính Quyền Thành Phố và bao gồm: 

  • Bỏ phiếu theo lựa chọn được xếp hạng, cho phép cử tri xếp hạng các ứng cử viên theo thứ tự ưu tiên của họ
  • Bốn quận địa lý mới với ba thành viên được bầu để đại diện cho mỗi khu vực, mở rộng hội đồng thành phố lên tổng số 12 thành viên
  • Hội đồng thành phố tập trung vào việc thiết lập chính sách và một thị trưởng được bầu chọn trên toàn thành phố để điều hành các hoạt động hàng ngày của thành phố, với sự trợ giúp của một quản trị viên thành phố chuyên nghiệp

Dưới đây là tổng quan những thay đổi được đề xuất đối với Chính Quyền Thành Phố:

Quyền lập pháp

Hội Đồng

Quyền điều hành

Thị Trưởng

Thị Trưởng là một thành viên của hội đồng

Không

Thị Trưởng bỏ phiếu với hội đồng

Chỉ khi kết quả bất phân

Quyền phủ quyết của Thị Trưởng

Không

Quyền thuê quản trị viên thành phố chuyên nghiệp

Thị Trưởng đề cử, hội đồng Thành Phố chấp thuận

Thẩm quyền giám sát quản trị viên thành phố chuyên nghiệp

Thị Trưởng

Thẩm quyền sa thải quản trị viên thành phố chuyên nghiệp

Thị Trưởng hoặc 3/4 của Hội Đồng Thành Phố

Thẩm quyền để thuê và sa thải giám đốc sở cứu hỏa

Quản Trị Viên Thành Phố Chuyên Nghiệp với/ngoại lệ của Cảnh Sát Trưởng & Luật Sư Thành Phố (Thị Trưởng đề cử, Hội Đồng phê duyệt)

Trách nhiệm xây dựng chính sách

Hội Đồng; Thị Trưởng cũng có thể đề xuất chính sách tương tự như Ủy Viên Hội Đồng

Trách nhiệm chuẩn bị cho ngân sách

Thị Trưởng đề xuất, Hội Đồng sửa đổi & phê duyệt, với ý định trao quyền cho Hội Đồng trong quá trình xử lý

Số quận

4

Số lượng thành viên Hội Đồng trên mỗi khu vực

3

Quy mô Hội Đồng

12

Biểu quyết

Bỏ phiếu theo lựa chọn được xếp hạng

Thời gian bầu cử

Hai năm một lần, cuộc bầu cử chỉ diễn ra vào tháng Mười Một

Quá trình phân vùng

Một cơ quan cộng đồng độc lập bao gồm 13 cư dân đến từ Portland, tuân theo các tiêu chí do Ủy Ban đặt ra và với việc phân chia khu vực lại mỗi 10 năm một lần

Ngày hiệu lực

Nếu cử tri chấp thuận gói cải cách vào tháng Mười Một năm 2022, người dân Portland sẽ mong đợi các cuộc bầu cử hội đồng dựa trên địa lý sử dụng biểu quyết lựa chọn có xếp hạng sẽ được thực hiện trong cuộc bầu cử tháng Mười Một năm 2024, với hội đồng mới sẽ nhậm chức vào tháng Giêng năm 2025 theo hình thức mới về vai trò và trách nhiệm chính quyền


Giai Đoạn II

Vào ngày 30 tháng Sáu, Ủy Ban Điều Lệ đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tập trung vào công việc Giai Đoạn II. Tại cuộc họp, Ủy Ban đã nhất trí thành lập ba tiểu ban tập trung vào các lĩnh vực chủ đề này. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất về các tiểu ban này:

Khí Hậu và Công Bằng Môi Trường

Tiểu ban này có nhiệm vụ nghiên cứu một chủ đề ưu tiên do Ủy Ban xác định - công bằng khí hậu và môi trường - và đưa ra các khuyến nghị cho toàn thể Ủy Ban để Ủy Ban xem xét. Với sự chấp thuận đầy đủ của Ủy Ban, tiểu ban có thể chọn giải quyết các chủ đề bổ sung.

Các Sửa Đổi của Sở & Phòng Ban

Tiểu ban này có nhiệm vụ nghiên cứu một chủ đề ưu tiên do Ủy Ban xác định - sở và phòng ban đề xuất sửa đổi và xem xét việc làm sạch kỹ thuật đối với Điều Lệ Thành Phố - và đưa ra các đề xuất cho toàn Ủy Ban để Ủy Ban xem xét. Với sự chấp thuận của toàn Ủy Ban, tiểu ban có thể chọn giải quyết các chủ đề bổ sung.

Mở Rộng Quyền Bầu Cử

Tiểu ban này có nhiệm vụ nghiên cứu một chủ đề ưu tiên do Ủy Ban xác định - văn phòng đề xuất các sửa đổi và xem xét các bản sửa lỗi kỹ thuật đối với Hiến Chương Thành Phố - và đưa ra các khuyến nghị cho toàn Ủy Ban để Ủy Ban xem xét. Với sự chấp thuận của toàn Ủy Ban, tiểu ban có thể chọn giải quyết các chủ đề bổ sung. 


Contact

Sofía Álvarez-Castro

Charter Commission Engagement & Communications Coordinator