ສິ່ງ​ທີ່​ຄາດ​ໝາຍໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການກໍ່​ສ້າງ

Information
Photo shows a trench opening in the street and large construction equipment with workers inspecting work.

ສະ​ຖານ​ທີ່ກໍ່​ສ້າງ​ທີ່​ປອດ​ພັຍ

​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ທ່ານ​ປອດ​ພັຍ​ໃນ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ. ກະ​ຣຸ​ນາ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ, ສັດ​ລ້ຽງ, ຣົ​ຖ​ຈັກ, ຣົ​ຖ​ຍົນ, ແລະ​ຣົ​ຖ​ກະ​ບະຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ເຄື່ອງ​ມື, ເຄື່ອງ​ຈັກ, ອຸ​ປະ​ກອນ, ແລະ​ຄົນ​ງານກໍ່​ສ້າງ.

ສຽງ​ດັງ, ແຮງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ ແລະ​ຝຸ່ນ​ລະ​ອອງ

​ການກໍ່​ສ້າງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ສຽງ​ດັງ, ແຮງສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ ແລະ​ຝຸ່ນ​ລະ​ອອງ ແລະ​ລົບກວນ
ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຂອງ​ເພື່ອນ​ບ້ານ.

ການ​ຈາ​ລະ​ຈອນ​ຊັກ​ຊ້າ

​ວຽກ​ນີ້​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຈາ​ລະ​ຈອນ​ເຄື່ອນ​ຕົວ​ຊ້າ​ໃນ​ເຂດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ. ກະ​ຣຸ​ນາ​ອ່ານ​ປ້າຍ​ຈາ​ລະ​ຈອນ ແລະ​ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ໂບກ​ທຸງ.

ການ​ໄປທີ່ເຮືອນ ຫຼື ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ

​ທ່ານ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ໄປ​ທີ່​ເຮືອນ ຫຼື ທີ່​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້, ແຕ່​ທ່ານ​ອາດບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈອດ​ຣົ​ຖ​ໃກ້ໆ ໄດ້​ຕາມ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທາງ​ຂັບ​ຂີ່ ແລະ​ທາງ​ເຂົ້າບ່ອນ​ຈອດ​ຣົ​ຖເປີດ​ໂລ່ງ.

ຂໍ້​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ການ​ຈອດ​ຣົ​ຖ

ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ທ່ານ​ປອດ​ພັຍ, ສະ​ນັ້ນ ທ່ານ​ອາດບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈອດ​ຣົ​ຖ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃກ້​ກັບ​ບ່ອນ​​ທີ່ກໍ່​ສ້າງ, ເຄື່ອງ​ມື, ຫຼື ວັດ​ຖຸ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ. ຖ້າ​ວ່າ ຄົນ​ງານກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ໜ້າ​ບ້ານ ຫຼື ບ່ອນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂດຍ​ກົງ, ທ່ານ​ອາດ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຈອດ​ຣົ​ຖ​ໃນ​ບ່ອນ​ອື່ນ.

ການ​ເກັບ​ເຄື່ອງ​ມື​ອຸ​ປະ​ກອນ

​ບາງ​ຄັ້ງ ພວກ​ເຮົາຈະ​ປະ​ເຄື່ອງ​ມື, ເຄື່ອງ​ຈັກ, ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆ ໄວ້​ເທີງ​ຖະ​ໜົນ​ຂ້າມ​ຄືນ. ກະ​ຣຸ​ນາ​ຢູ່​ໃຫ້​ຫ່າງ​ຈາກ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ

ທ່ານ​ຍັງ​ຄົງ​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ລະ​ບົບ​ທໍ່​ລະ​ບາຍ​ນ້ຳ​ເສັຽ, ນ້ຳ​ປະ​ປາ ແລະ​ບໍ​ລິ​ການ​ອື່ນໆ ໄດ້​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ເທີງ​ຖະ​ໜົນ ​ຂອງ​ທ່ານ.

ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ

​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເວ​ລາ 7:00 ໂມງ​ເຊົ້າ ຫາ 6:00 ໂມງ​ແລງ, ວັນ​ຈັນ​ຮອດ​ວັນ​ສຸກ. ບາງ​ຄັ້ງ ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ
ຕັ້ງ​ແຕ່​ເວ​ລາ 7:00 ໂມງ​ເຊົ້າ​ຫາ 6:00 ໂມງ​ແລງ.

ການ​ປ່ຽນ​ຕາ​ຕະ​ລາງວຽກ ແລະການ​ຢຸດ​ພັກ

ຕາ​ຕະ​ລາງວຽກ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​​ໄດ້ດ້ວຍ​ຫຼາຍ​ເຫດ​ຜົນ ເຊັ່ນ ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ, ການ​ຈາ​ລະ​ຈອນ, ແລະ​ບັນ​ຫາ​ດ້ານ​ເຄື່ອງ​ມື, ເຄື່ອງ​ຈັກ, ຫຼື ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆ. ບາງ​ຄັ້ງ ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຢຸດ​ເຮັດ​ວຽກລະ​ຫວ່າງວຽກ​ຕ່າງໆ ແລະ​ເລີ່ມ​ເຮັດ​ອີກ​ໃນ​ພາຍ​ຫຼັງ.

ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ, ກະ​ຣຸ​ນາ​ໂທ​ຣ 503-865-4300.