Portland Monuments Project (Proyekto sa mga Monumento ng Portland)

Project
January 2023 - June 2024
Iniimbitahan ang mga Taga-Portland na tumulong sa pagbibigay-hugis sa kinabukasan ng mga monumento at iba pang pampublikong likhang-sining ng lungsod.
Portland Monuments Banner

Contact

Contact

Darion Jones

Policy Advisor & Constituent Relations Coordinator

Related offices, programs, and projects