Community Energy Project presents… Hội thảo về Phòng chống Hao Tốn Năng Lượng Điện/Khí Đốt Nhà Ở

Public Meeting
Hội thảo trực tuyến từ Fix-It Fair!
5:00 pm 6:00 pm

Connection Instructions

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin về việc tham gia hội thảo trên web. Bạn cũng có thể tham gia sự kiện trực tiếp trên Facebook.

Về lớp học này

Tools to weatherize your home - including caulk, pipe insulation and and sealant.

Hội thảo về Phòng chống Hao Tốn Năng Lượng Điện/Khí Đốt Nhà Ở sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để cài đặt bộ tài liệu miễn phí của chúng tôi. Các vật liệu miễn phí giúp bạn giảm chi phí năng lượng và thoải mái hơn trong không gian sống của mình. Bất kỳ cư dân Quận Multnomah nào đáp ứng các tiêu chuẩn về thu nhập của chúng tôi đều có thể nhận được một bộ dụng cụ.

Trình bày bởi Dự án Năng lượng Cộng đồng.


Hãy liên hệ với chúng tôi để cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch hoặc chỗ ở cho người khuyết tật.

More information | Más información | Thêm thông tin | 欲了解更多信 | Дополнительная информация | Mai multe informații | Подробиці | Macluumaad dheeri ah | अधिक सूचना | Tichikin Poraus | fixitfair@portlandoregon.gov | 503-823-4309 (TTY: 503-823-6868, Relay: 711)